NAPISZ DO NAS

Od czego zależy cena prądu i jak się kształtuje?

Cena prądu jest istotna z punktu widzenia odbiorcy energii. Ekologiczne źródła energii wciąż nie są w naszym kraju tak popularne, jak konwencjonalna energia.

Koszt 1 kWh energii elektrycznej zależy od wielu czynników, z których najbardziej istotnym dla przeciętnego użytkownika instalacji elektrycznej jest cena za przesył energii oraz za energię dostarczaną do odbiorcy. Od 2007 roku każdy odbiorca energii elektrycznej ma możliwość wyboru dostawcy energii, który zaproponuje mu najbardziej dogodne warunki. Obecnie na rynku jest ponad 20 sprzedawców energii, których ofertę dla gospodarstw domowych można w łatwy sposób zweryfikować.

Od czego zależy cena prądu?

Cena prądu, czyli cena energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego (gospodarstwa domowego lub firmy), składa się z kilku czynników, zawsze wyszczególnionych na fakturze, którą otrzymujemy od naszego dostawcy prądu. Najważniejsze z tych czynników to:

W związku z uwolnieniem rynku energii od ponad 10 lat mamy możliwość wyboru dostawcy energii. Co to oznacza? Przed zmianą ceny prądu w Polsce były regulowane i zależały od konkretnej lokalizacji gospodarstwa domowego lub firmy. Dziś miejsce poboru prądu ma znaczenie jedynie wtedy, gdy chodzi o cenę kWh prądu za przesył. Innymi słowy, możemy wybrać dowolnego dostawcę energii elektrycznej, kierując się ceną 1 kWh prądu, natomiast tzw. Operator Systemu Dystrybucyjnego (czyli spółka energetyczna, która odpowiada za infrastrukturę sieci elektroenergetycznej) zależy tylko i wyłącznie od terenu, na którym się znajdujemy i nie można go zmienić ani wybrać.

Cena za prąd dla gospodarstwa domowego

Cena energii elektrycznej u każdego sprzedawcy prądu zależy w dużej mierze od taryfy, jaką wybierzemy. Warto wiedzieć, że dostawcy energii mają wynikający z przepisów prawa obowiązek przedstawienia do akceptacji przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) taryf za energię elektryczną przy każdorazowej zmianie. Energia nie jest więc towarem całkowicie wolnorynkowym, a to dla odbiorcy dobre rozwiązanie, ponieważ w innym wypadku podwyżki cen prądu z pewnością byłyby częstsze i większe.

Chociaż cena prądu dla firm u każdego ze sprzedawców jest dość mocno zróżnicowana i zależy od wielu czynników (ale podlega też negocjacji), to cena prądu za 1 kWh dla gospodarstwa domowego zależy od wyboru konkretnej taryfy przez odbiorcę. Każdy z dostawców ma w swojej ofercie dwie taryfy dla gospodarstw domowych, nazwane zawsze tak samo: G11 i G12. Taryfa G11 jest tzw. taryfą jednostrefową, w której koszt jest stały, natomiast G12 to taryfa dwustrefowa, czyli zmienna w określonych przedziałach czasowych.

Od czego zależy cena prądu G12?

Obliczając taryfę, przedsiębiorstwa energetyczne zawsze kierują się chęcią zmaksymalizowania własnego zysku, co w warunkach gospodarki rynkowej nie powinno nikogo dziwić. Konsumenta, czyli odbiorcę energii, chroni jednak państwo. Z tego powodu taryfy dla gospodarstw domowych muszą zostać zaakceptowane przez URE i nie mogą kształtować się dowolnie. W dopuszczonych obowiązującym prawem ramach sprzedawcy prądu mają możliwość ustanawiania cen prądu w swoich taryfach, dlatego oferują odbiorcom taryfę G12 i dwa różne warianty cenowe. Chodzi tu o taryfę weekendową (niższa cena za energię w weekend, wyższa w dni powszednie) oraz opcję obejmująca niższe ceny energii w określonych godzinach doby (tzw. pozaszczyt). Z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy nie są to rozwiązania bardzo atrakcyjne – większość osób wolałaby niższą cenę za energię w godzinach, w których korzysta z prądu najwięcej, czyli po południu, wieczorem i w godzinach porannych. Ponieważ jednak większość użytkowników właśnie w tych okresach doby korzysta z elektryczności, na rynku energii panują wtedy tzw. godziny szczytu, czyli największe zapotrzebowanie na prąd. Jak łatwo się domyślić, jest on wtedy dla przedsiębiorstwa energetycznego najdroższy, co przekłada się też na cenę energii dla odbiorcy.

Z kolei w godzinach nocnych i niektórych okresach w ciągu doby ogólne zapotrzebowanie na energię spada, dlatego w tym czasie sprzedawcy oferują tańszy prąd. Rynkowa cena prądu jest większa w dni powszednie (pobór zwiększają tu pracujące od poniedziałku do piątku firmy), natomiast niższa w weekendy, co ma swoje odzwierciedlenie w tańszej taryfie weekendowej. Różnice w cenie za 1 kWh energii w ramach taryfy G12 nie są jednak bardzo znaczące, choć z pewnością przy wyborze dostawcy zawsze warto wnikliwie przeanalizować całą ofertę.

Ceny prądu – porównanie dla G11 i G12

Porównanie cen prądu dla gospodarstw domowych jest bardzo łatwe, ponieważ są to ceny jawne i zawsze umieszczane na stronach URE. Każdy z dostawców energii ma obowiązek przedstawienia swojej oferty urzędowi, a ten szczegółowo prezentuje taryfy G11 i G12 w zestawieniu, które zawiera m.in.:

Dość istotną informacją, na którą warto zwrócić uwagę, jest obszar obowiązywania oferty. Ponieważ ostateczny koszt prądu dla odbiorcy ma dwa składniki: opłatę za energię oraz opłatę za jej przesył, cena proponowana przez dostawcę może ograniczać się tylko do obszaru, którego Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest np. spółka powiązana z dostawcą energii. Atrakcyjna cena za energię nie będzie wtedy dotyczyła tych odbiorców, którzy zlokalizowani są na terenie działania innego OSD. Każdy ze sprzedawców ma jednak obowiązek udzielenia takiej informacji i jest ona wyraźnie zaznaczona w zestawieniu prezentowanym przez URE.