Spis treści

  Audyt energetyczny – na czym polega?

  W dobie rosnących kosztów energii i wzrastającej świadomości ekologicznej audyt energetyczny staje się kluczowym narzędziem zarówno dla właścicieli domów, jak i dla przedsiębiorstw. Pozwala on na dokładne zrozumienie, jak i gdzie energia jest zużywana w budynku oraz identyfikację obszarów, w których możliwe są oszczędności. Audyt energetyczny nie tylko wspiera działania mające na celu obniżenie rachunków za energię, ale również pomaga w zwiększeniu komfortu użytkowania budynków oraz w redukcji ich wpływu na środowisko. W artykule tym przybliżymy, na czym dokładnie polega audyt energetyczny, jakie etapy obejmuje oraz kto powinien rozważyć jego przeprowadzenie.

  Czym właściwie jest audyt energetyczny budynku?

  Audyt energetyczny budynku służy do określenia jego zużycia energii. Proces ten polega na analizie i ocenie efektywności energetycznej nieruchomości, co obejmuje badanie struktury oraz ilości konsumowanej energii. Dzięki przeprowadzeniu audytu cieplnego możliwe jest opracowanie modernizacji, które pozwolą na redukcję zużycia energii, a co za tym idzie – na obniżenie kosztów ogrzewania.

  Ważnym aspektem audytu jest również ocena zasadności proponowanych modernizacji, co umożliwia inwestorowi uniknięcie działań, które nie przyniosłyby oczekiwanych korzyści w zakresie oszczędności energetycznej.

  Kto może wykonać audyt energetyczny?

  Za przeprowadzenie audytu odpowiada audytor lub doradca energetyczny. Osoby te powinny mieć obszerną wiedzę z zakresu budownictwa, ogrzewania, wentylacji oraz instalacji elektrycznych. Audytor efektywności energetycznej musi również posiadać odpowiednie doświadczenie, które pozwoli mu na dokładne przeprowadzenie audytu zgodnie ze wszystkimi wytycznymi. 

  Uczelnie i instytuty badawcze, takie jak wydziały budownictwa i energetyki oraz instytuty naukowo-badawcze, prowadzą badania i audyty w ramach grantów.

  Istotne jest, aby audyt był zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17 marca 2009 roku.

  Audytor energetyczny ocenia między innymi:

  • izolacyjność poszczególnych elementów konstrukcyjnych – przegród (ścian, dachu, podłóg i okien);
  • instalacje grzewcze – ich parametry techniczne;
  • sprawność oświetlenia oraz urządzeń elektrycznych;
  • możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii.

  Na tej podstawie identyfikuje największe straty ciepła i energii elektrycznej oraz proponuje rozwiązania, które mogą zredukować te straty, a co za tym idzie – zwiększyć efektywność energetyczną budynku.

  Na czym polega audyt energetyczny krok po kroku?

  Audyt energetyczny obejmuje kilka kluczowych etapów.

  1. Zbieranie danych o obiekcie – audytor gromadzi istotne informacje na temat budynku, takie jak rok budowy, kubatura, powierzchnia, liczba mieszkańców, rodzaj konstrukcji i użytych materiałów. Analizuje również rachunki za energię elektryczną i ogrzewanie.
  2. Wizja lokalna – audytor przeprowadza inspekcję budynku, ocenia stan zewnętrznych przegród, okien, drzwi i izolacji oraz sprawność instalacji grzewczej i systemu wentylacji.
  3. Badania specjalistyczne – wykonuje badania termowizyjne, testy szczelności i pomiary temperatury powierzchni, aby precyzyjnie zlokalizować miejsca dużych strat ciepła.
  4. Analiza i obliczenia – na podstawie zebranych danych, audytor oblicza zapotrzebowanie budynku na energię, używając specjalistycznych programów komputerowych.
  5. Raport i rekomendacje – końcowym etapem jest opracowanie szczegółowego raportu z audytu, zawierającego praktyczne zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku.

  Czy wykonanie audytu energetycznego jest obowiązkowe?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców), duże przedsiębiorstwa muszą przeprowadzać audyt energetyczny co cztery lata. Dotychczas osoby prywatne planujące remont domu nie były zobowiązane do korzystania z usług audytorów energetycznych.

  Jednak od 3 stycznia 2023 roku osoby, które ubiegają się o kompleksową termomodernizację w ramach programu „Czyste Powietrze”, muszą wykonać audyt energetyczny. Dotacje na modernizację ocieplenia domu, wymianę pieca oraz zastosowanie ekologicznych systemów będą przyznawane tylko wtedy, gdy audyt wykaże, że termomodernizacja zredukuje zużycie energii na ogrzewanie budynku o co najmniej 40% lub do poziomu nie większego niż 80 kWh/(m²·rok). 

  Audyt musi wskazywać jeden z tych wariantów, a zakres prac powinien pozwalać na osiągnięcie założeń, ponieważ beneficjent musi zrealizować wymagany wskaźnik przed zakończeniem projektu.

  Kiedy wykonanie audytu energetycznego jest konieczne?

  Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku dotyczy:

  • właścicieli lub zarządców dużych budynków użyteczności publicznej (powyżej 500 m²) – co 10 lat;
  • przedsiębiorstw energetycznych sprzedających energię odbiorcom końcowym (powyżej 100 GWh rocznie) – co 4 lata;
  • podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązku efektywności energetycznej (dystrybutorzy energii) – w zakresie umów z odbiorcami;
  • inwestorów ubiegających się o świadectwa charakterystyki energetycznej dla nowych budynków;
  • właścicieli budynków jednorodzinnych starających się o premię remontową z programu „Czyste Powietrze”.

  Pozostałe podmioty nie są zobligowane prawnie do przeprowadzania audytów energetycznych. Mimo to audyt jest zalecany przed przeprowadzeniem termomodernizacji lub zmianą sposobu użytkowania budynku. Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, małych domów, bloków czy pensjonatów mogą dobrowolnie zdecydować się na wykonanie audytu energetycznego.

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO