POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
ESOLEO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000541114, REGON 360718135,
NIP 9512388093 (dalej „ESOLEO”).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować
z nami pod adresem e-mail: [email protected], pod numerem telefonu 22 299 16 16 lub
pisemnie na adres siedziby Spółki.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony www.esoleo.pl (art. 6 ust. 1
  lit. b RODO);
 2. obsługi procesów reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit
  f RODO);
 4. prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 5. wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
  W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, ich podanie może być warunkiem
  zawarcia umowy lub może być dobrowolne, ale np. niezbędne do skorzystania z
  oferowanych przez nas usług lub konieczne dla rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych
  osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:

 1. podmiotom z Grupy Polsat Plus, naszym zaufanym partnerom, czyli firmom, z którymi
  współpracujemy łącząc produkty lub usługi związane z zakupem instalacji
  fotowoltaicznej;
 2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) tj. m.in. agentom,
  instalatorom, firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, logistycznym,
  agencjom marketingowym, towarzystwu ubezpieczeniowemu w takim zakresie, w
  jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług w celu realizacji umowy łączącej
  ich z ESOLEO;
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  Dane osobowe zapisywane są na obszarze Unii Europejskiej i są przekazywane dalej tylko
  wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy albo na podstawie nadrzędnych
  przepisów prawnych, bądź jeśli osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody lub
  przekazanie danych jest dopuszczalne z innych powodów zgodnie z mającymi
  zastosowanie przepisami prawnymi.

Pani/Strona internetowa jest hostowana przez Home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin,
która zgodnie z umową jest zobowiązana do zachowania tajemnicy i przetwarzania danych
tylko w imieniu i na zlecenie ESOLEO.


Informujemy, że podczas przetwarzania nie podejmujemy decyzji w sposób
zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.


W zależności od celu, okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może być
różny np. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, zakończenia
postępowania reklamacyjnego, cofnięcia zgody lub do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Po upływie danego okresu
Pani/Pana dane są trwale usuwane albo zanonimizowane.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia
udzielonej zgody w dowolnym momencie.


W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
ESOLEO. Pani/Pana dane nie będą dalej przetwarzane, chyba że ESOLEO wykaże, że
istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.


Stosowanie plików cookies


W celu poprawienia prezentacji i nawigacji niniejsza strona internetowa używa plików
cookies [ciasteczek]. Ciasteczko to plik tekstowy, który jest wysyłany przez serwer
sieciowy do przeglądarki. W pliku tym zostaje umieszczony adres URL, który był
odwiedzany, jak również data wizyty i data utraty ważności, która określa okres aktywności
ciasteczka.

Rodzaje plików cookies używanych na Stronie internetowej:

 • pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu
  Użytkownika aż do momentu opuszczenia Strony internetowej lub do momentu
  wyłączenia przeglądarki internetowej przez Użytkownika;
 • pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas
  określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego
  usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.
  Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów:
 • do zapewnienia sesji Użytkownika;
 • do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na
  formularzach obsługowych;
 • w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności
  poszczególnych Stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji
  Użytkownika.
  W momencie wejścia na stronę internetową pojawia się informacja o stosowaniu
  ciasteczek. Mają Państwo możliwość zdecydowania, czy chcą zaakceptować ciasteczka,
  czy też nie. Mogą Państwo:
 • swoją przeglądarkę tak ustawić, aby byli Państwo informowani, ilekroć dostaną
  Państwo plik cookie;
 • skorzystać z ustawowego prawa do sprzeciwu, odrzucając ciasteczka w
  ustawieniach przeglądarki.

Jednak jeśli nie akceptują Państwo ciasteczek, być może nie będą Państwo mogli
wykorzystywać pełnego spektrum funkcji strony internetowej.
Niniejsza strona internetowa korzysta z takich narzędzi jak:

 • Google Tag Manager;
 • Google Analytics;
 • Gemius Prism;
 • Hotjar

Google Tag Manager należący do Google Inc. („Google”) umożliwia zarządzanie tagami,
monitorowanie kampanii reklamowych online. Do popularnych tagów należy Google
Analytics czyli system analiz usług sieciowych. Google Analytics stosuje ciasteczka, które
są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie korzystania przez
Państwa ze strony internetowej. Sporządzone przez ciasteczko informacje dot.
korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer
Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji procedury anonimizacji IP na tej
stronie, Państwa adres IP zostanie jednak przez Google wcześniej skrócony na obszarze
państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach – sygnatariuszach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer
Google w USA jest przekazywany pełny adres IP i tam dopiero skracany. Z upoważnienia
operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny
korzystania przez państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat
aktywności strony internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z
korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu na rzecz operatorów strony. Państwa
adres IP przekazany poprzez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie
będzie podawany przez Google razem z innymi danymi. Sposób, w jaki Google będzie wykorzystywać Państwa dane, opisany jest na witrynie Google dotyczącej prywatności i warunków korzystania z usług dostępnej pod linkami: https://policies.google.com/privacy oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Gemius Prism umożliwia prowadzenie zaawansowanej analityki webowej (np. zliczanie
liczby użytkowników serwisu, odsłon, ruchu w serwisie generowanego z wyszukiwarek)
oraz tworzenie raportów.


Hotjar to narzędzie do tworzenia „heatmap” stron internetowych. Umożliwia nam zbadanie
w jakie linki (oraz w jaki sposób) klikają Państwo najchętniej.


Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie
Państwa przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku być może nie
będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony
internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie i przekazywanie do
Google danych sporządzonych przez ciasteczko w temacie korzystania przez Państwa ze
strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google
w ten sposób, że pod poniższym linkiem
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) ściągną Państwo i zainstalują dostępną
tam Browser-Plugin [wtyczkę do przeglądarki].


  * Pola wymagane

  Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

  Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

  Pozdrawiamy ESOLEO

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

   Pozdrawiamy ESOLEO