OZE, czyli odnawialne źródła energii. Co to jest? | ESOLEO

NAPISZ DO NAS

Czym są OZE, czyli odnawialne źródła energii?

Odnawialne źródła energii, jak sama nazwa wskazuje, samoistnie się odnawiają i nie można ich wyeksploatować. Metody wykorzystania OZE są stale doskonalone i unowocześniane. W Polsce korzystamy z energii słonecznej, energii wiatru, energii wody, energii geotermalnej i biomasy.

W ciągu ostatnich lat coraz większe znaczenie w wytwarzaniu energii cieplnej oraz elektrycznej zyskują odnawialne źródła, które są zasobami niewyczerpalnymi. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala nie tylko zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska (spowodowane emisją do atmosfery szkodliwych produktów spalania paliw kopalnych), lecz także uzyskać czystą energię, na którą zapotrzebowanie cały czas wzrasta.

OZE – regulacje prawne

W pozyskiwaniu energii coraz większe znaczenie mają OZE, czyli odnawialne źródła energii. To zasoby, które są niewyczerpalne lub odnawiają się w stosunkowo krótkim okresie (np. biomasa). Są znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż nieodnawialne źródła energii. Wszystkie regulacje prawne dotyczące OZE zostały zawarte w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478) z wszelkimi późniejszymi nowelizacjami. Najważniejszymi aspektami ustawy są zasady i warunki pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł oraz krajowe plany rozwoju w tej dziedzinie.

Odnawialne źródła energii – jakie wykorzystuje się w Polsce?

Obecnie funkcjonowanie każdej gałęzi gospodarczej jest oparte na wykorzystaniu energii. Zasila ona wszystkie urządzenia i ułatwia wykonywanie różnych czynności. W Polsce do pozyskania energii wykorzystuje się głównie nieodnawialne źródła energii, zwłaszcza węgiel kamienny oraz brunatny. Coraz większe znaczenie odgrywają jednak OZE, które stanowią niewyczerpalne źródło energii. To ogromna zaleta tych zasobów, ale warto też wspomnieć o znacznie mniejszym oddziaływaniu na środowisko niż w przypadku źródeł nieodnawialnych. W Polsce możemy pozyskać energię z takich OZE jak:

Istotne w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii jest zapewnienie odpowiednich możliwości technicznych, które pozwalają na ich eksploatację. Właściwe urządzenia oraz instalacje umożliwią efektywne przygotowanie, przetworzenie, a następnie wykorzystanie tych zasobów.

Odnawialne źródła energii – jak uzyskać dotację?

Z odnawialnych źródeł energii mogą korzystać różnego typu podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne. Aby skorzystać z dotacji, należy dopełnić odpowiednich formalności oraz właściwe uargumentować potrzebę uzyskania dofinansowania. Jako najważniejsze czynniki wpływające na otrzymanie wsparcia wymienia się:

Przydzielanie dotacji do odnawialnych źródeł energii jest nadzorowane na szczeblu krajowym poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie przez jednostki wojewódzkie i podlegające im mniejsze podmioty. Fundusze na dotacje dla OZE w Polsce pochodzą przede wszystkim ze źródeł krajowych i unijnych. Warto jednak wspomnieć, iż mogą płynąć również z funduszu norweskiego, z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz z Systemu Zielonych Inwestycji GIS.

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

    Pozdrawiamy ESOLEO