Jakie są nieodnawialne źródła energii w Polsce? | ESOLEO

NAPISZ DO NAS

Jakie są nieodnawialne źródła energii w Polsce?

Rozwój współczesnej gospodarki bazuje na energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzanych głównie przy wykorzystaniu nieodnawialnych źródeł energii, których odnawianie się trwa nawet kilkaset milionów lat. Polskie nieodnawialne źródła energii to węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny oraz ropa naftowa.

Podstawowym źródłem wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej są nieodnawialne źródła energii, których zasoby maleją wraz z ich zużyciem. W Polsce najczęściej wykorzystywane surowce z tej grupy stanowią węgiel kamienny oraz brunatny. Korzysta się także z mniej popularnych zasobów, takich jak gaz ziemny i ropa naftowa.

Nieodnawialne źródła energii – jakie surowce wykorzystujemy w Polsce najczęściej?

Każdy z nas korzysta z energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzanych głównie dzięki wykorzystaniu nieodnawialnych źródeł energii. Zaliczamy do nich wszelkie surowce, których eksploatacja prowadzi do zmniejszania naturalnych zasobów, a z czasem także do całkowitego ich wyczerpania. Wykorzystuje się je w różnych dziedzinach przemysłu oraz gospodarstwach domowych, gdzie służą głównie do wytwarzania energii cieplnej. Do podstawowych surowców energetycznych zaliczanych do nieodnawialnych źródeł energii w Polsce należą:

Oprócz wymienionych nieodnawialnych źródeł energii eksploatowanych i wykorzystywanych w Polsce do tej grupy surowców możemy również zaliczyć uran i torf.

Negatywny wpływ nieodnawialnych źródeł energii

Wykorzystywanie surowców należących do nieodnawialnych źródeł wpływa negatywnie na nasze środowisko. Wynika to m.in. z faktu, że podczas spalania uwalniają się szkodliwe produkty, z ingerencji w środowisko naturalne, a także negatywnych zmian w krajobrazie.  

Czym można zastąpić nieodnawialne źródła energii?

W ciągu ostatnich lat wykorzystywanie nieodnawialnych źródeł energii w Europie spadło.. W coraz większym stopniu zarówno w Polsce, jak i na świecie korzysta się z odnawialnych źródeł energii, które cechują się mniejszą szkodliwością dla środowiska oraz niewyczerpalnymi zasobami. Do źródeł tego typu zalicza się:

Najlepszym porównaniem źródeł nieodnawialnych z odnawialnymi jest przedstawienie zużycia poszczególnych zasobów. Przykładowo, wykorzystanie surowców nieodnawialnych do produkcji energii elektrycznej w Polsce według danych z GUS z roku 2018 kształtowało się na następujących poziomach: węgiel kamienny 47,8%, węgiel brunatny 29%, gaz ziemny 7,5%. Udział odnawialnych źródeł energii stanowił ogółem 12,7% i z roku na rok rośnie. W 2013 roku wynosił 10,4%, co pokazuje wzrost zużycia o 2,3%. Powyższe dane udowadniają, iż w coraz większym stopniu wykorzystujemy odnawialne źródła energii, oszczędzając tym samym naturalne zasoby.

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

    Pozdrawiamy ESOLEO