Jakie wady i zalety ma energia wodna? Definicja | ESOLEO

NAPISZ DO NAS

Wady i zalety energii wodnej

Energetyka wodna jest jednym z najważniejszych podsektorów energetyki odnawialnej. Do jej zalet możemy zaliczyć m.in. brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a także niższe koszty eksploatacji i wyższą sprawność w porównaniu do elektrowni węglowych.

Energia wodna jest powszechnie wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Wytworzona w ten sposób energia wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, pozwala zaoszczędzić paliwa naturalne. Niektóre typy elektrowni mogą również stanowić zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

Energia wodna – co to jest?

Energetyka wodna, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje wodę, która stanowi najpowszechniej używane odnawialne źródło energii. Woda stanowi niemal 71% powierzchni globu, dzięki czemu może być stosowana w wielu dziedzinach, w tym również w energetyce. W elektrowniach wodnych pozyskiwanie energii jest procesem dość prostym i opiera się na zamianie energii potencjalnej w energię kinetyczną płynącej wody. Sposobem zwiększenia potencjału energetycznego jest spiętrzanie wody za pomocą wznoszonych zapór. Woda porusza turbinę z generatorem i w ten sposób wytwarzana jest energia elektryczna. Najpowszechniejszą metodą pozyskania energii wodnej jest wykorzystanie wód śródlądowych, w tym przypadku rzek oraz stałych zbiorników wodnych. Wykorzystać można również inne zasoby wodne, do których zalicza się:

Rodzaje elektrowni wodnych

Elektrownią wodną nazywamy zakład, w którym energia wody zamieniana jest na energię elektryczną. Możemy wyróżnić:

Energetyka wodna w Polsce

Ze względu na płaskie ukształtowanie terenu i stosunkowo małe opady w naszym kraju wykorzystanie energetyki wodnej do produkcji energii elektrycznej jest na niezbyt wysokim poziomie. Szacuje się, że zasoby hydroenergetyczne w Polsce wynoszą około 13,7 GWh na rok, z czego najwięcej, bo ponad 45%, przypada na Wisłę. W naszym kraju istnieje 18 elektrowni wodnych o mocy większej niż 5 MW. Należą do nich m.in.:

Wady i zalety energetyki wodnej

O zaletach i wadach energetyki wodnej nie można mówić w sposób jednoznaczny. Duża energetyka wodna oraz mała energetyka wodna, chociaż mają bardzo wiele wspólnych cech, różnią się między sobą.

Zalety elektrowni o dużej mocy to:

Do wad elektrowni tego typu zalicza się:

Porównując małe i duże elektrownie, za ich najważniejszą wspólną cechę można uznać brak zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami. Małe elektrownie wodne oprócz tego cechują się:

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

    Pozdrawiamy ESOLEO