farma fotowoltaiczna

Baza wiedzy - Pytania i odpowiedzi

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna to system, który pozwala przekształcać promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, umożliwiając wytwarzanie energii elektrycznej dla domu w sposób bezemisyjny.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli fotowoltaicznych, które najczęściej umieszczamy na dachu; a także z falownika, konstrukcji montażowej, okablowania i systemu zabezpieczeń.

Instalacja składa się z pięciu głównych elementów: paneli fotowoltaicznych, falownika, konstrukcji montażowej, zabezpieczeń stało- i zmiennoprądowych oraz okablowania.

Jednakże aby instalacja fotowoltaiczna znalazła się na domu i generowała oszczędności konieczne jest indywidualne skonfigurowanie systemu, zaprojektowanie instalacji, zamontowanie na dachu oraz przyłączenie do sieci.

W przeciwieństwie do kolektorów słonecznych, które produkują ciepło, panele fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej, którą można wykorzystać w dowolny sposób, w tym także do podgrzewania wody.

Z kolei kolektory słoneczne przetwarzają promieniowane słoneczne na energię cieplną, za pomocą której można ogrzewać wodę. Nie produkują one jednak energii elektrycznej.

Ogniwa fotowoltaiczne tworzą moduły, z których złożony jest domowy panel fotowoltaiczny zamieniający promieniowanie słoneczne w energię elektryczną.

Fotony, które znajdują się w świetle słonecznym, są absorbowane przez ogniwa fotowoltaiczne wytrącając z nich elektrony i zmuszając je do ruchu. Powoduje to zjawisko przepływu prądu stałego, który po przejściu przez falownik zamienia się na prąd zmienny, który może już zasilać urządzenia w domu i który ostatecznie trafia do sieci.

Do najczęściej wybieranych modeli paneli fotowoltaicznych zaliczają się:
– Panele monokrystaliczne;
– Panele polikrystaliczne.

Podstawową różnicą między panelami monokrystalicznymi a polikrystalicznymi jest technologia wykonania. Ta przekłada się na wydajność. Panele monokrystaliczne uchodzą za bardziej wydajne. Uznaje się, że ich sprawność waha się w przedziale od 15% do 20%, choć znajdą się również przykłady przewyższające ten zakres. Natomiast efektywność paneli polikrystalicznych zamyka się w ramach od 14% do 16%. Wybierając panele powinno zwrócić się uwagę m.in. na zapotrzebowanie na energię, nasłonecznienie, jak również dostępną powierzchnię do montażu paneli. Istotny jest także producent oraz gwarancja, jaką daje na instalację fotowoltaiczną.

Inwerter (inaczej falownik) to urządzenie, które przekształca prąd stały w prąd zmienny. Prąd stały powstaje w wyniku przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną przez ogniwa fotowoltaiczne.

Aby prąd mógł popłynąć do gniazdek, z których zasilane są wszystkie sprzęty elektryczne w domu, potrzebne jest napięcie zmienne. Główne zadanie inwertera to przekształcenie uzyskanej w modułach energii stałej na energię zmienną. Inwerter gromadzi także wiele istotnych dla działania całej instalacji danych. Są to tzw. dane eksploatacyjne,

wśród których odczytamy m.in.:

 • jak duże jest natężenie prądu;
 • jak duże jest napięcie AC (przemienne);
 • jak duże jest napięcie DC (stałe);
 • jakie błędy pojawiły się po stronie sieci energetycznej.

Coraz częściej zgromadzone dane można odczytać z poziomu dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne.

Mikroinwerter to w gruncie rzeczy mały inwerter. Od tradycyjnego inwertera odróżnia go zazwyczaj mniejsza moc, jak również mniejsze rozmiary, ale nie tylko.

W instalacjach wykorzystujących mikroinwertery, każdy panel otrzymuje swój własny mikroinwerter, podczas gdy w tradycyjnych rozwiązaniach do całej instalacji fotowoltaicznej podłącza się po prostu jeden falownik. W języku branżowym oprócz nazwy Mikroinwerter spotkamy także określenie Mikroinwerter solarny.

Prawidłowo zainstalowany system fotowoltaiczny jest w zasadzie bezobsługowy.

ESOLEO w ramach swojej oferty dla klientów indywidualnych proponuje monitoring pracy instalacji, dzięki któremu mamy zapewnienie, że instalacja działa w sposób optymalny.

Bezpieczeństwo jest bardzo istotnym elementem dopasowania każdej instalacji fotowoltaicznej do konkretnego budynku oraz jego instalacji elektrycznej.

Odpowiednie dopasowanie mocy instalacji do możliwości instalacji elektrycznej znajdującej się w danym budynku oraz tzw. mocy przyłączeniowej jest podstawą do jej prawidłowego i bezpiecznego działania.

Na każdym etapie technicznym ESOLEO działa zgodnie z wypracowaną przez naszych ekspertów Księgą Jakości, określającą najlepsze standardy wykonania instalacji.

Podczas wytwarzania prądu za pomocą instalacji fotowoltaicznej nie powstają żadne szkodliwe emisje, substancje, zanieczyszczenia, ani wycieki, które mogłyby stanowić zagrożenie.

Instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna nie tylko dla zdrowia ludzi i zwierząt, ale także ma pozytywny wpływ na środowisko redukując emisje powstające przy wytwarzaniu energii elektrycznej. Każda jednostka (1 kWh) zużytej energii elektrycznej z gniazdka powoduje emisję 0,8 kg CO2 do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych. Instalacja słoneczna działa bezemisyjnie, dlatego wytworzona przez nią energia jest „czysta”.

Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m2, a jego rozkład w skali kraju jest w miarę równomierny.

Stwarza to bardzo dobre warunki do korzystania z instalacji fotowoltaicznej. Szczegóły nasłonecznienia Polski można sprawdzić https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/poland

Opłacalność inwestowania w instalację fotowoltaiczną zależy od kilku czynników:

 • wybranej technologii fotowoltaicznej,
 • kąta nachylenia dachu,
 • kierunku jego położenia względem południa,
 • zacienienia,
 • lokalizacji,
 • ceny energii elektrycznej kupowanej przez użytkownika z sieci.

Ponieważ ceny energii elektrycznej rosną – w przypadku polskich gospodarstw domowych o 50% podczas ostatnich piętnastu lat – a koszty pozyskiwania energii ze Słońca spadającej w dużym tempie – podczas ostatnich 8 lat aż o 80% – inwestowanie w ten rodzaj odnawialnych źródeł energii stało się bardzo opłacalne. Prognozy odnośnie wzrostu cen energii, które mogą wynieść nawet do 20% na przestrzeni najbliższych lat, zwiększają jeszcze bardziej korzyści związane z pozyskiwaniem energii ze Słońca z każdym rokiem korzystania z systemu fotowoltaicznego.

W przypadku wytwarzania energii ze Słońca głównym zyskiem (w wymiarze finansowym) są zminimalizowane comiesięczne koszty energii kupowanej z sieci – nawet do 80%. Jak to się dzieje?

Posiadając własną elektrownię słoneczną na dachu podczas dnia zużywamy najpierw własną darmową energię słoneczną, a nie energię wygenerowaną w dużych elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne. Natomiast energia, której nie możemy w tym momencie zużyć, trafia do sieci. Dzięki nowym przepisom każdą jednostkę energii elektrycznej (kWh), którą przekażemy do sieci, możemy odebrać w tym samym roku kalendarzowym w stosunku 1 do 0,8 lub 0,7. Oznacza to, że za każdą 1kWh, którą oddamy do sieci, możemy odebrać 0,8 kWh nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów, w przeciągu tego samego roku kalendarzowego.

W tej sytuacji można powiedzieć, że sieć pełni funkcję „magazynu” energii – możemy w nim składować swoje nadwyżki i odbierać je pomniejszone o 20%, czyli koszty magazynowania.

Z wytwarzaniem energii słonecznej wiążą się także czystsze powietrze, woda, środowisko oraz zachowane zasoby naturalne – a to korzyści, których wartość jest bezcenna, zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń.

Podobnie jak ogniwa fotowoltaiczne, rośliny wykorzystują Słońce do wytwarzania energii w procesie fotosyntezy i również zimą niektóre gatunki pozostają zielone, wykorzystując zmniejszoną, lecz wciąż obecną energię słoneczną.

Najwięcej energii słonecznej wytwarzamy w miesiącach od maja do września, natomiast najmniej energii wytworzymy od grudnia do lutego. Dzięki obecnemu systemowi rozliczania energii, zimą możemy odebrać energię, którą oddamy latem do sieci, ponieważ za każdą oddaną do sieci jednostkę energii (kWh) możemy odebrać 0,8 lub 0,7 tej jednostki (kWh) w przeciągu roku.

Korzystanie z instalacji fotowoltaicznej

Okres działania instalacji fotowoltaicznej może wynieść ponad 30 lat. Instalacja fotowoltaiczna jest zaprojektowana w taki sposób, aby była odporna na warunki atmosferyczne przy wybranej lokalizacji (obciążenie śniegu i wiatr).

Ogniwa fotowoltaiczne, które proponujemy posiadają gwarancję na wydajność przetwarzania światła w energię elektryczną na 25 lat. Oznacza to, że w 25. roku użytkowania moduł powinien być w stanie wytwarzać nadal 80% energii elektrycznej, którą wytworzył w 1. roku. Ekstremalne warunki pogodowe lub akty wandalizmu mogą spowodować uszkodzenie szkła ochraniającego moduł. Z tego powodu warto każdy system fotowoltaiczny ubezpieczyć.

Ogniwa fotowoltaiczne posiadają gwarancję na wydajność przetwarzania światła w energię elektryczna na co najmniej 25 lat.

Oznacza to, że w 25. roku użytkowania moduł powinien być w stanie wytwarzać nadal 80% energii elektrycznej, którą wytworzył w 1. roku.

Panele fotowoltaiczne posiadają 25-letnią gwarancję na wydajność. Są one produktem nie posiadającym ruchomych części oraz nieznaczną ilość elektroniki, dlatego prawdopodobieństwo awarii jest niewielkie.

Prawidłowo zainstalowany system nie wymaga dodatkowej konserwacji. Dla utrzymania stałej efektywności działania instalacji w długim okresie, warto zadbać o okresowe czyszczenie paneli fotowoltaicznych, oczyszczanie kratek wentylacyjnych w falowniku oraz sprawdzanie zabezpieczeń elektrycznych (wyłącz/włącz lub przycisk test).

Klienci posiadający własną instalację fotowoltaiczną mają zawartą umowę na pobieranie, przekazywanie energii do sieci oraz jej odbieranie (jeśli umowę zawarli przed 1 kwietnia 2022 r.) lub na sprzedaż i odkup przekazanej do sieci wyprodukowanej energii (jeśli zawarli umowę z zakładem energetycznym po 31 marca 2022 r.).

Dzięki temu, w przypadku przerwy w produkcji energii elektrycznej przez panele lub zużywaniu całości wyprodukowanej energii przez system (np. pochmurne zimowe dni, w nocy) zawsze pozostaje możliwość pobrania dodatkowej energii elektrycznej z sieci. W momencie braku prądu w sieci ,np. z powodu awarii, instalacja fotowoltaiczna zostanie automatycznie wyłączona ze względu na bezpieczeństwo pracowników sieci (np. podczas naprawy uszkodzonej linii napięcia, mimo wyłączenia dostawy prądu przez sieć, energia oddana w tym momencie przez domową instalację fotowoltaiczną mogłaby stanowić zagrożenie dla życia osób usuwających awarię).

Instalacja fotowoltaiczna jest zaprojektowana w taki sposób, aby była odporna na warunki atmosferyczne przy wybranej lokalizacji (obciążenie wiatru i śniegu).

Panele posiadają także certyfikat TUV na gradobicie, jednakże ekstremalne warunki pogodowe lub akty wandalizmu mogą uszkodzić szkło ochraniające moduł. Z tego powodu zalecamy, żeby każdy system fotowoltaiczny był ubezpieczony.

Instalacja fotowoltaiczna nie powoduje hałasu.

Panele fotowoltaiczne pracują bezgłośnie, a falownik wytwarza dźwięk o natężeniu mniejszym niż 20 dB w odległości 1 m, czyli cichszy od szeptu.

Net-metering to forma rozliczenia nadwyżek energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej, które przekazaliśmy do sieci (ta forma rozliczeń obowiązuje prosumentów, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną przed 1 kwietnia 2022 r.).

Jest to bezgotówkowa forma rozliczeń produkcji. Oznacza to, że za każdą przekazaną jednostkę (kWh) możemy pobrać 0,8 jednostki (kWh) (lub 0,7 jeśli moc instalacji przekracza 10 kWp) w ciągu tego samego roku kalendarzowego. Oznacza to, że sieć jest jak „magazyn w chmurze”, do którego można oddać nadwyżkę energii i odebrać ją kiedy jej potrzebujemy.

Jest to zmiana oznaczająca przejście z dotychczasowego systemu rozliczania ilościowego energii (tzw. net-meteringu) na system kwotowy, w którym niewykorzystaną w danym momencie energię sprzedajemy, a gdy jej potrzebujemy, kupujemy ją z rynku, jak inni odbiorcy.

Prosument korzystający z systemu net-billingu może rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy, licząc od dnia przypisania jej do konta prosumenta. W przypadku niewykorzystania środków z nadprodukcji energii w ciągu 12 miesięcy, prosument otrzyma ich automatyczny zwrot w wysokości do 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Pozostała część środków zgromadzonych na koncie prosumenta zostanie anulowana.

Uruchomienie instalacji bez licznika dwukierunkowego jest technicznie możliwe.

Licznik nie rozróżni jednak energii wprowadzonej do sieci od tej pobranej Może się zatem zdarzyć, że klient zapłaci podwójny rachunek za energię elektryczną uwzgledniający ilość energii rzeczywiście pobranej oraz wyprodukowanej przez własną elektrownię słoneczną.

Tak, istnieje możliwość rozbudowywania instalacji fotowoltaicznej w zależności od zapotrzebowania.

Warto jednak od razu przy planowaniu instalacji zastanowić się nad ewentualną rozbudową i przedyskutować tę możliwość z doradcą.

Koszty instalacji fotowoltaicznej

Koszt każdej instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od jej indywidualnej konfiguracji i mocy nominalnej.

Moc jest dobierana w oparciu o roczne zużycie energii elektrycznej.

Utrzymanie instalacji fotowoltaicznej jest praktycznie bezkosztowe i nie wymaga dodatkowych działań.

Zabrudzenia paneli są usuwane podczas opadów deszczu. W przypadku trwałego i stałego zabrudzenia, które znacząco wpływa na działanie systemu, zostanie to zauważone i zasygnalizowane Klientowi.

Na rachunku za prąd możemy obniżyć koszt zakupu energii i dystrybucji, które stanowią ok 80% Twojego rachunku.

Obniżce nie podlegają opłaty stałe niezależne od realnego użycia energii elektrycznej.

Wielkość oszczędności zależy od:

 • zużycia energii;
 • wielkości zainstalowanego systemu;
 • okresu w którym mamy największe zużycie energii w ciągu doby;

W przypadku osób fizycznych nie ma możliwości odliczenia VAT od kosztów instalacji, natomiast będzie możliwe skorzystanie z niższej stawki VAT 8%, jeżeli dom ma powierzchnię użytkową poniżej 300 metrów kwadratowych.

W przypadku przedsiębiorstw istnieje możliwość odliczenia VAT-u na zasadach ogólnych.

Od początku roku 2019 można obniżyć podstawę opodatkowania PIT o koszt instalacji fotowoltaicznej.

Oznacza to, że w przypadku zakupu instalacji za 20 tys. zł w 2021 roku, przy rozliczaniu PIT 2021 będzie należało zapłacić podatek od przychodów pomniejszonych o 20 tys. zł.

W przypadku rolników rozliczających się z podatku rolnego, mogą oni odliczyć 25% wartości inwestycji w ciągu 15 lat od momentu zakupu elektrowni (art. 13 ustawy o podatku rolny z 2017 r., Dz.U.2016, poz. 617).

Produkcja energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej nie podlega opodatkowaniu.

Wytwarzanie prądu przy użyciu własnej instalacji odbywa się bez dodatkowych kosztów.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z dodatkowych dofinansowań, mają do dyspozycji Ulgę Termomodernizacyjną oraz powinni skontaktować się z własną gminą w celu sprawdzenia, czy dostępne są dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne.

23 lipca 2019, premier Morawiecki ogłosił program „Mój Prąd”, który obejmuje całą Polskę.

ESOLEO proponuje swoim Klientom różne formy finansowania.

We współpracy z naszymi finansowymi partnerami oferujemy: kredyt Credit Agricole Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A. i AS Inbank S.A. dla rozwiązań dla domu oraz leasing lub pożyczkę dla firm oraz rolników realizowanych we współpracy z De Lage Landen Leasing Polska S.A. (DLL SA), Millennium Leasing Sp. z o.o. oraz z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. (EFL SA). Wszystkie te formy finansowania są możliwe przy zerowym wkładzie własnym, a miesięczna opłata za instalację nie powinna przekroczyć wysokości generowanych oszczędności. Oznacza to, że każdego stać na generowanie energii odnawialnej bez angażowania własnych środków finansowych.

Montaż instalacji fotowoltaicznej

Obciążenie dachu jakie powstaje po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych uzależnione jest od nachylenia dachu.

W przypadku dachów skośnych nie powinno przekraczać 14 kg/m2, natomiast w przypadku dachów płaskich może sięgać nawet 45 kg/ m2 Dla przeciętnego dachu jest to nieznaczne obciążenie. Podczas wizyty w domu wytrzymałość dachu jest oceniana przez naszych ekspertów , natomiast w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wymagamy oceny uprawnionego konstruktora w celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji.

Projekt instalacji fotowoltaicznej jest jednym z kluczowych elementów jej odpowiedniego wykonania. Zaprojektowanie instalacji powinna poprzedzać wizja lokalna audytora.

Wizja lokalna audytora obejmuje zrobienie zdjęć nieruchomości (często przy użyciu drona), zbadanie dachu lub terenu, na którym ma zostać zamontowana instalacja PV i ocena możliwości montażowych. Równie istotne jest zbadanie wnętrza budynku i (o ile jest zamontowany) systemu odgromowego.

Na podstawie zgromadzonych przez audytora danych omawiane jest zapotrzebowanie energetyczne posesji i ewentualne zwiększenie zapotrzebowania energetycznego inwestora w przyszłości poprzez
np. zamontowanie klimatyzatora, powiększenie rodziny, zakup samochodu elektrycznego, co umożliwia odpowiedni dobór prawidłowej mocy modułów.

W ESOLEO eksperci dbają o to, aby projekt został wykonany z jak największą dokładnością i precyzją – pracując na specjalistycznych programach są w stanie nie tylko zadbać o estetykę projektu, ale przede wszystkim o zaprojektowanie instalacji cechującej się jak największą wydajnością i bezpieczeństwem, wykonując m.in.: symulację rozmieszczenia i zacienienia modułów, symulację oszczędności w nadchodzących 10-30 latach, ilość prądu generowanego przez instalację w poszczególnych miesiącach jej pracy, a także ekspertyzę nośności dachu.

Instalację fotowoltaiczną można zamontować na pochyłym jak i na płaskim dachu budynku niezależnie od typu jego pokrycia (dachówki itp.), z wyjątkiem eternitu, ponieważ pokrycia eternitowe zgodnie z ustawą będą musiały być zdemontowane do 31.12.2032r.

Przed wykonaniem instalacji słonecznej każdy projekt jest poddawany indywidualnej konfiguracji i analizie pod względem technicznym i finansowanym w celu wykonania bezpiecznej instalacji umożliwiającej generowanie jak największych oszczędności dla danego budynku.

Najbardziej istotnym parametrem jest wytrzymałość dachu, w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z energii słonecznej przez wiele lat.

Odnośnie poszycia dachowego, nie możemy wykonać instalacji tylko na dachu wykonanym z eternitu (zgodnie z ustawą będą one musiały być zdemontowane do 31.12.2032r.).

Istotne jest wybranie takiej sekcji dachu, która położona jest jak najbardziej w kierunku południowym. Im bardziej na południe skierowane będą panele, tym więcej energii będziemy mogli wytworzyć ze Słońca.

W Polsce optymalnym kątem nachylenia dachu jest przedział 34-36°.

Dlatego do każdej instalacji dobierany jest odpowiedni system konstrukcji montażowej w celu zoptymalizowania działania paneli. Nie ma jednak przeciwskazań, aby instalacja fotowoltaiczna została zainstalowana pod innym kątem nachylenia, o ile niższa produktywność paneli będzie pokrywała zapotrzebowanie na energię elektryczną.

W Polsce optymalnym kierunkiem, w jaki powinien być skierowany dach budynku i który generuje najwięcej oszczędności z paneli fotowoltaicznych, jest kierunek południowy.

Instalacje fotowoltaiczne skierowanie na południe są w stanie wytworzyć najwięcej energii elektrycznej. Montuje się również instalacje skierowane na zachodnią lub wschodnią stronę, lecz koszt wygenerowania własnej energii ze Słońca będzie wtedy trochę wyższy. Nie rekomendujemy wykonywania instalacji skierowanych na północ.

Ekspertyzy techniczne pod kątem nośności dachu mają na celu stwierdzenie czy dach inwestora utrzyma daną instalację fotowoltaiczną.

Konstruktor powinien przeprowadzić wizję lokalną, podczas której dokona wstępnej oceny budynku. Następnie na podstawie zgromadzonych informacji sporządza obliczenia. W ESOLEO dbamy o bezpieczeństwo klientów, dlatego ekspertyzę przeprowadzamy dla każdej inwestycji z dachem płaskim i w uzasadnionych przypadkach dla dachu skośnego – konstruktorzy z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi oceniają możliwości nośności dachu przed zamontowaniem na nim instalacji. W przypadku ekspertyzy negatywnej nie pozostawiamy klientów bez rozwiązania – przedstawiamy gotowy sposób wzmocnienie dachu oraz zapewniamy bezpośredni kontakt z konstruktorem w razie dodatkowych pytań.

Położenie geograficzne ma znaczenie, ponieważ nasłonecznienie jest uzależnione od szerokości i długości geograficznej.

Produkcja energii

Wielkość instalacji fotowoltaicznej zależy przede wszystkim od wielkości zużycia energii elektrycznej w domu, firmie lub gospodarstwie. Można ją sprawdzić na rachunkach za energię elektryczną.

Dodatkowo jest ona zależna od przestrzeni dostępnej na dachach budynków.

Określenie wielkości instalacji fotowoltaicznej następuje po analizie wielkości zużycia energii, możliwości wynikających z jakości instalacji elektrycznej oraz analizie otoczenia docelowej instalacji (np. wysokości drzew, budynków w okolicy) I powinna być odpowiednio dopasowana do potrzeb Klienta.

Ilość energii, jaką wytwarza instalacja fotowoltaiczna, jest uzależniona od jej mocy nominalnej mierzonej w [kWp], kierunku dachu względem południa, kąta nachylenia dachu oraz lokalizacji budynku.

Moc nominalna to inaczej moc maksymalna, z jaką dana instalacja może produkować energię elektryczną w warunkach optymalnych.

w Polsce instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp w ciągu roku produkuje około 1000 kWh energii elektrycznej.

Moc instalacji fotowoltaicznej określa się w jednostce kWp (kilowatt peak).

Jest to moc szczytowa, czyli taka moc, jaką osiąga instalacja pracując w warunkach STC (Standard Test Conditions). W Polsce takie warunki występują nie więcej niż kilka godzin w roku – przez większą część roku systemy fotowoltaiczne pracują z mocą mniejszą niż moc szczytowa.

Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną jest zależna od jej mocy nominalnej, która dopasowywana jest do zużycia energii elektrycznej w domu.

Średniej wielkości instalacja fotowoltaiczna, która powinna odpowiadać na zapotrzebowanie na energię elektryczna dla typowego gospodarstwa domowego w Polsce, najczęściej będzie miała 4kWp mocy nominalnej i w warunkach optymalnych będzie mogła wyprodukować około 4000 kWh w skali roku.

Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną jest zależna od jej mocy nominalnej, która powinna być dopasowana do zużycia energii w konkretnym gospodarstwie rolnym lub przedsiębiorstwie, możliwości istniejącej instalacji elektrycznej oraz lokalizacji.

Energia elektryczna pozyskiwana ze Słońca jest taką samą energię jak ta pozyskiwana od powszechnie znanych Zakładów Energetycznych i może być wykorzystywane w taki sam sposób.

Jedyna różnica to taka, że energia słoneczna zmniejsza emisję CO2 i jest zdecydowanie lepsza dla naszego środowiska, a jej wytworzenie nic nie kosztuje.

Nasłonecznienie nie ma znaczącego wpływu na wysokość napięcia, ponieważ falownik odpowiada za synchronizację napięć i częstotliwości z siecią i utrzymanie ich w dopuszczalnych normach.

Panele fotowoltaiczne umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej ze Słońca zarówno w pochmurne dni, jak i zimą.

Kiedy promieniowania słonecznego jest mniej, czyli przy zachmurzeniu i w zimowe dni, ilość wytworzonej energii będzie znacząco niższa od mocy nominalnej.

Zakup paneli fotowoltaicznych

Istnieje taka możliwość, natomiast nie polecamy takiego rozwiązania ze względów bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że aby instalacja została odebrana przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej pod jej wykonaniem musi podpisać się instalator, który posiada odpowiednie uprawnienia.

Jeżeli instalacja finansowana jest poprzez kredyt, pożyczkę lub w ramach leasingu nie ma żadnej dodatkowej opłaty wstępnej.

Klient decydując się na którąkolwiek z tych form finansowania, przechodzi badanie zdolności finansowej. Pozytywna ocena banku oraz podpisanie umowy na finansowanie skutkuje przystąpieniem do realizacji zapisów umowy. W tym przypadku zajmujemy się dopełnieniem wszelkich formalności z instytucją finansującą.

W przypadku płatności gotówką, przed rozpoczęciem montażu instalacji klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki. Zaliczka dla klienta indywidualnego wynosi 50% wartości umowy, a dla klienta biznesowego 40% wartości umowy.

Montaż instalacji fotowoltaicznej jest uzależniony od wielkości systemu oraz warunków pogodowych.

W przypadku instalacji dla domu może potrwać od 1 do 5 dni (ten czas może się wydłużyć ze względu na warunki atmosferyczne).

Przy większość domowych instalacji o mocy 3,0 – 5,0 kWp montaż powinien trwać maksymalnie 2 dni.

W przypadku instalacji na budynkach gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa rolnego, wspólnot mieszkaniowych innych przedsiębiorstw długość montażu jest ustalana indywidualnie.

Montaże instalacji można realizować przez cały rok.

Kluczowe są tu warunki atmosferyczne oraz bezpieczeństwo pracowników instalujących system zgodnie z normami BHP.

Oprócz modułów fotowoltaicznych, zostanie zamontowany falownik, zabezpieczenia stało- i zmiennoprądowe oraz okablowanie łączące panele z falownikiem i falownik z instalacją elektryczną.

Urządzenia nie zajmują wiele miejsca – montowane są przeważnie na ścianach, np. w piwnicy, garażu lub w istniejącym pomieszczeniu gospodarczym, bez konieczności wyodrębnienia oddzielnego pomieszczenia.

Dla niewielkich instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50kW nie jest wymagana żadna decyzja administracyjna, w tym także pozwolenie na budowę.

W przypadku większych instalacji >50kW wymagana jest decyzja administracyjna i jesteśmy w stanie takie dokumenty przygotować zgodnie ze wszystkimi uprawnieniami.

Dla wszystkich typów instalacji wymagane jest zgłoszenie wykonania instalacji do operatora sieci dystrybucyjnej. Warunkiem akceptacji ze strony operatora jest moc systemu, która nie może przewyższać aktualnej mocy umownej. Jeśli moc umowna jest niższa, kolejnym koniecznym krokiem będzie wniosek o zwiększenie mocy. Podczas indywidualnego spotkania, jeszcze przed podpisaniem umowy, nasz przedstawiciel pomoże dobrać odpowiednią do mocy umownej wielkość systemu lub przygotować wniosek o zwiększenie mocy.

Jak zorganizować przyłączenie do sieci? Przy podpisaniu umowy prosimy o podpisanie pełnomocnictwa na zgłoszenie danej instalacji do odpowiedniego zakładu energetycznego. W momencie realizacji instalacji oraz otrzymania Protokołu Odbioru, zajmiemy się wysłaniem odpowiedniego zgłoszenia.

Zgodnie z prawem operator sieci dystrybucyjnej jest zobowiązany do przyłączenia do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznej w przeciągu 30 dni.

Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z przyłączeniem instalacji oraz wymianą licznika – te koszty ponosi operator.

Zgodnie z prawem zakład energetyczny nie ma możliwości odmówienia podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci.

W zależności od operatora zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi załącznikami jest wysłane pocztą lub mailem.

Od czasu otrzymania dokumentów operator ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy, który będzie odróżniał energię wprowadzoną do sieci od energii pobranej. W naszym procesie jest możliwość udzielenia nam pełnomocnictwa na kontakt z zakładem energetycznym w celu monitorowania procesu przyłączenia mikroinstalacji.

Nie jest to konieczne, jednak zamontowanie paneli fotowoltaicznych przed końcem budowy domu będzie wiązało się z utraceniem prawa do ulgi termomodernizacyjnej.

Dodatkowo podłączenie licznika dwukierunkowego będzie możliwe w momencie podpisania umowy kompleksowej z zakładem energetycznym.

  * Pola wymagane

  Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

  Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

  Pozdrawiamy ESOLEO

  Zadzwoń
  Kontakt z doradcą

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

   Pozdrawiamy ESOLEO

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

    Pozdrawiamy ESOLEO