Baza wiedzy - Pytania i odpowiedzi

Carport

Carport to wolnostojąca, stabilna wiata, której zadaszenie stanowią moduły fotowoltaiczne. Z nich produkowana jest energia, którą można wykorzystać do zasilenia budynku, ale, po wyposażeniu w ładowarkę EV, także do naładowania samochodu elektrycznego.

Carporty to instalacje fotowoltaiczne w formie wolnostojących wiat. Jest to więc idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zainwestować w fotowoltaikę, ale ich dach np. nie jest odpowiedni pod taką instalację.

Carporty stanowią także zadaszenie dla samochodów, a więc chronią pojazdy przed intensywnym wpływem warunków atmosferycznych, np. silnym nasłonecznieniem, śniegiem czy gradem. Tym samym, przy użyciu takiego rozwiązania możemy odpowiednio zagospodarować miejsce.

Oczywistą korzyścią jest też pozytywny wpływ na środowisko – korzystając z czystej energii ograniczamy ślad węglowy.

Instalacja skonstruowana jest tak, by można było bezpiecznie zaparkować samochód osobowy z obydwu stron. Wysokość zadaszenia od podłoża w najniższym fragmencie wynosi 2,14 m. Powierzchnia parkowania w przypadku najmniejszego (1-stanowiskowego) carportu wynosi 6,5 x 3,3 m. Carport pomieści zatem samochody osobowe, także te o większych rozmiarach, jednak nie jest przeznaczony jako zadaszenie dla pojazdów ciężarowych.

Wiaty fotowoltaiczne ESOLEO skonstruowane są ze stali o podwyższonej wytrzymałości oraz pokryte antykorozyjną powłoką Magnelis®. Zadaszenie wyposażone jest zaś w moduły fotowoltaiczne Longi 455 Wp.

Carporty zbudowane są tak, aby stanowiły zadaszenie zapewniające ochronę pojazdom znajdującym się pod nimi. Zostały skonstruowane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, a także modułów o wysokiej odporności, także na ekstremalne warunki atmosferyczne.

Carport można opcjonalnie wyposażyć w ładowarkę EV, która, czerpiąc energię produkowaną przez moduły na carporcie, może służyć do ładowania pojazdów elektrycznych.

Instalacja carportu trwa zazwyczaj 1-2 dni, w zależności od podłoża, na którym ma być montowany oraz warunków zewnętrznych.

Za dodatkową opłatą, istnieje możliwość wyboru koloru instalacji.

Carporty wykonane są z wytrzymałej stali z antykorozyjną powłoką oraz modułów fotowoltaicznych odpornych na czynniki chemiczne i naturalne. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania środków przeciwkorozyjnych.

Warto jednak od czasu do czasu oczyszczać panele i resztę powierzchni wiaty z ewentualnych zanieczyszczeń oraz wykonywać regularne przeglądy. Odpowiednia pielęgnacja carportu może znacznie wydłużyć jego żywotność i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

Carporty sprawdzą się w przypadku nie tylko gospodarstw domowych, ale także przedsiębiorstw dysponujących miejscami parkingowymi. Postawienie wiat fotowoltaicznych jako miejsc do parkowania mogłoby korzystnie wpłynąć zarówno na komfort wynikający z zadaszenia miejsca parkingowego (cień chroniący auta przed nagrzewaniem się) oraz oszczędności przedsiębiorstwa. Takie instalacje mogłyby bowiem produkować energię i dostarczać ją do firmy. Dzięki temu przedsiębiorcy mieliby szansę wykorzystać dostępne miejsca, aby skutecznie i w przyjazny dla środowiska sposób obniżać swoje rachunki.

Tradycyjne zadaszenie służy głównie do ochrony pojazdów przed warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, śnieg czy słońce. Carporty zaś są wiatami posiadającymi moduły fotowoltaiczne, które pozwalają przekształcić promieniowanie w energię elektryczną. Oznacza to, że oprócz ochrony pojazdów, carporty działają jak parkingowe elektrownie słoneczne.

Carporty na życzenie klienta mogą być wyposażone w oświetlenie korzystające z energii słonecznej produkowanej przez instalację.

Prawo budowlane stanowi, że wiaty o powierzchni do 50 m2 mogą być stawiane bez pozwolenia na budowę. Fakt jej postawienia należy jedynie zgłosić właściwemu organowi. Łączna liczba tego typu obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.

W ofercie ESOLEO dostępne są 4 rodzaje carportów:

 • Carport 1-stanowiskowy o powierzchni 27,94 m2 przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, przeznaczony na parkowanie jednego auta;
 • Carport 2-stanowiskowy o powierzchni 42,23 m2 przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, mogący pomieścić dwa auta;
 • Carport 4-stanoiwskowy o powierzchni 85,63 m2 polecany jako zadaszenie miejsc postojowych na niewielkich parkingach, mogący pomieścić cztery auta;
 • Carport 6-stanowiskowy o powierzchni 126,82 m2 polecany jako zadaszenie na większych parkingach, mogący pomieścić sześć aut.

W przypadku większych parkingów wiaty fotowoltaiczne można integrować ze sobą tak, by stanowiły rozbudowane zadaszenia, mogące pomieścić rzędy aut.

Carporty wyposażone są w panele fotowoltaiczne, pozwalające na wykorzystanie energii odnawialnej do zasilenia nieruchomości czy sprzętów. Dzięki temu zmniejsza się konieczność korzystania z tradycyjnych paliw kopalnych, będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.

Carporty zapewniają cień i ochronę przed promieniami słonecznymi, co może pomóc w utrzymaniu chłodniejszych temperatur wokół pojazdów i budynków. To może wpłynąć na redukcję zużycia energii na klimatyzację w ciepłe dni.

Dodatkowo, nadając funkcję produkcji energii parkingom, czyli terenom już wykorzystywanym architektonicznie, chronimy naturalny, niezmieniony charakter innych obszarów.

Carport, pomimo nietypowej konstrukcji, jest normalną instalacją fotowoltaiczną, zatem można otrzymać do niego dofinansowanie z odpowiednich programów, takich jak np. Mój Prąd.

Instalacja fotowoltaiczna

Fleksument to właściciel instalacji fotowoltaicznej, który produkuje i zużywa energię z OZE na własne potrzeby, ale także sam optymalizuje jej zużycie, np. korzystając z magazynu energii. Dzięki temu zwiększa swoją niezależność energetyczną, autokonsumpcję wyprodukowanej energii oraz sprzedaje prąd po wyższej cenie i kupuje po niższej, podnosząc opłacalność swojej instalacji fotowoltaicznej.

Działania podejmowane przez fleksumenta przynoszą korzyści nie tylko jemu, ale i całemu systemowi energetycznemu, przyczyniając się do większej stabilizacji sieci, co umożliwia dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii.

Technologie TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) i PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) są dwiema różnymi technologiami związanymi z fotowoltaiką, mającymi na celu zwiększenie wydajności ogniw słonecznych poprzez zastosowanie specjalnych warstw tunelowych lub pasywacyjnych, które minimalizują straty rekombinacji na przednim i tylnym kontakcie ogniw. Obie technologie są zaawansowanymi rozwiązaniami fotowoltaicznymi, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności ogniw i rozwijają się w szybkim tempie w przemyśle fotowoltaicznym.

Technologia TOPCon to zaawansowana technologia wykorzystywana w ogniwach słonecznych, która polega na zastosowaniu dwóch warstw tunelowych tlenków na przodzie i z tyłu ogniw, aby zminimalizować straty rekombinacji i poprawić efektywność. Dzięki zastosowaniu warstw tunelowych TOPCon ogniwom udaje się osiągnąć wyższą efektywność niż w tradycyjnych ogniwach krzemowych.
W technologii TOPCon, na froncie ogniw fotowoltaicznych stosuje się cienką warstwę tlenku krzemu, która działa jako tunelowy kontakt pomiędzy warstwą aktywną a elektrodą, co pomaga zminimalizować straty rekombinacji na powierzchni ogniw. Dodatkowo, zastosowanie drugiej warstwy tunelowej na tylnym kontakcie ogniw pomaga zmniejszyć straty rekombinacji z tyłu, co z kolei przyczynia się do zwiększenia wydajności ogniw.


Technologia PERC
również ma na celu zwiększenie wydajności ogniw słonecznych poprzez zastosowanie pasywacji emitera i tylnego kontaktu ogniw. Technologia ta stała się bardzo popularna w przemyśle fotowoltaicznym i była dużym krokiem w poprawie wydajności ogniw krzemowych.
W technologii PERC pasywacja emitera polega na zastosowaniu specjalnej warstwy tlenku krzemu na przedniej stronie ogniw, co zmniejsza straty rekombinacji i zwiększa przechwycenie promieniowania słonecznego. Dodatkowo, na tylnym kontakcie ogniw stosuje się warstwę pasywacyjną, która również pomaga zminimalizować straty rekombinacji na tylnym obszarze ogniw.

Zamrożenie cen prądu to działanie podejmowane przez rząd lub organy regulacyjne w celu ustalenia limitów cen energii elektrycznej, które dostawcy energii mogą pobierać od swoich klientów. Ma to na celu ochronę konsumentów przed gwałtownymi wzrostami cen energii i kontrolę wydatków na energię w określonym okresie.

Dzięki zamrożeniu cen, Twoje rachunki za prąd pozostaną stałe lub wzrosną w ograniczonym zakresie przez okres obowiązywania zamrożenia. Oznacza to, że unikniesz gwałtownych skoków cen prądu, które mogą występować w przypadku liberalizacji rynku energetycznego.

Zamrożenie cen może ograniczyć wzrost cen prądu w przypadku, gdy te rosną na rynku energii. To z kolei pomoże kontrolować Twoje wydatki na energię i zapobiegnie niespodziewanym wzrostom rachunków.

Jednak ograniczenie cen prądu może wpłynąć na sytuację dostawców energii, zwłaszcza jeśli ceny na rynku energii rosną. Może to prowadzić do ograniczenia zysków dostawców, a w skrajnych przypadkach nawet do problemów z utrzymaniem stabilności w dostawach.

Warto zwrócić uwagę na to, że zamrożenie cen prądu dotyczy zazwyczaj jedynie samej energii elektrycznej. Niektóre opłaty sieciowe czy podatki mogą nadal podlegać zmianom, co może wpłynąć na całkowitą wysokość rachunku.

Zamrożenie cen prądu może obowiązywać tylko przez określony czas, po którym ceny mogą wrócić do standardowych poziomów. Warto wiedzieć, kiedy termin zamrożenia się kończy, aby być przygotowanym na ewentualne zmiany cen.

Ogniwa fotowoltaiczne produkowane z krzemu krystalicznego można podzielić na monokrystaliczne i polikrystaliczne. Jednak ze względu na wyższą sprawność, zdecydowanie większą popularnością cieszą się pierwsze z nich. Ogniwa monokrystaliczne dzielą się zaś na typ N lub typ P. W porównaniu do technologii typu P, moduły z ogniwami typu N posiadają więcej zalet. Choć ogniwa P-type są tańszą opcją, różnica cenowa stale maleje.

Do produkcji ogniw typu P używa się domieszki pierwiastka boru (choć zaczęły pojawiać się też ogniwa wytworzone z galu), który ma o jeden elektron mniej niż krzem, co skutkuje powstaniem dodatnich dziur elektronowych. W przypadku ogniw N-type wykorzystuje się domieszki pierwiastka fosforu, który ma z kolei o jeden elektron więcej niż krzem, a tworzące się dziury elektronowe są ujemne. Podstawa krzemowa ogniw P-type jest zatem spolaryzowana w większości dodatnio, zaś w ogniwach typu N – ujemnie.

Maksymalna sprawność ogniw typu P wynosi 24,5 %. Typ N już teraz osiąga sprawność na poziomie 25 %, jednak eksperci szacują, że może wynieść nawet 28,7 %. Ponadto, te drugie charakteryzują się też znacznie wyższą wydajnością (nawet do 22,1 % w przypadku N-type).

Ogniwa typu N ulegają również mniejszej degradacji spowodowanej światłem, są odporne na efekt LID (Light Induced Degradation) oraz są bardziej odporne na zanieczyszczenia. To wszystko wpływa zaś na ich dłuższą żywotność.

Kolejną przewagą ogniw typu N jest fakt, że osiągają niższą temperaturę w upalne dni. To wpływa na większą efektywność modułów oraz ich mniejszą awaryjność.

Panele fotowoltaiczne posiadają 25-letnią gwarancję na wydajność. Są one produktem nieposiadającym ruchomych części oraz z nieznaczną ilością elektroniki, dlatego prawdopodobieństwo awarii jest niewielkie.

Prawidłowo zainstalowany system nie wymaga dodatkowej konserwacji. Dla utrzymania stałej efektywności działania instalacji w długim okresie warto jednak zadbać o okresowe czyszczenie paneli fotowoltaicznych, oczyszczanie kratek wentylacyjnych w falowniku oraz sprawdzanie zabezpieczeń elektrycznych (wyłącz/włącz lub przycisk test).

Okres działania instalacji fotowoltaicznej może wynieść ponad 30 lat. Instalacja fotowoltaiczna jest zaprojektowana w taki sposób, aby była odporna na warunki atmosferyczne przy wybranej lokalizacji (obciążenie śniegu i wiatr).

Ogniwa fotowoltaiczne, które proponujemy posiadają gwarancję na wydajność przetwarzania światła w energię elektryczną na 25 lat. Oznacza to, że w 25. roku użytkowania moduł powinien być w stanie wytwarzać nadal 80%, a jak dowodzą najnowsze badania – nawet ponad 90% energii elektrycznej, którą wytworzył w 1. roku. Ekstremalne warunki pogodowe lub akty wandalizmu mogą spowodować uszkodzenie szkła ochraniającego moduł. Z tego powodu warto każdy system fotowoltaiczny ubezpieczyć.

Ogniwa fotowoltaiczne posiadają gwarancję na wydajność przetwarzania światła w energię elektryczna na co najmniej 25 lat.

Oznacza to, że w 25. roku użytkowania moduł powinien być w stanie wytwarzać nadal 80% energii elektrycznej, którą wytworzył w 1. roku.

Klienci posiadający własną instalację fotowoltaiczną mają zawartą umowę na sprzedawanie i odkupowanie energii z sieci lub przekazywanie i odbieranie jej stamtąd, w przypadku gdy umowę zawarli przed 1 kwietnia 2022 r. (jeśli obowiązuje ich system net-meteringu).

Dzięki temu, w przypadku przerwy w produkcji energii elektrycznej przez panele lub zużywaniu całości wyprodukowanej energii przez system (np. w pochmurne zimowe dni, w nocy) zawsze pozostaje możliwość pobrania dodatkowej energii elektrycznej z sieci. W momencie braku prądu w sieci, np. z powodu awarii, instalacja fotowoltaiczna zostanie automatycznie wyłączona ze względu na bezpieczeństwo pracowników sieci (np. podczas naprawy uszkodzonej linii napięcia, mimo wyłączenia dostawy prądu przez sieć, energia oddana w tym momencie przez domową instalację fotowoltaiczną mogłaby stanowić zagrożenie dla życia osób usuwających awarię).

Instalacja fotowoltaiczna jest zaprojektowana w taki sposób, aby była odporna na warunki atmosferyczne przy wybranej lokalizacji (obciążenie wiatru i śniegu).

Panele posiadają także certyfikat TUV na gradobicie, jednakże ekstremalne warunki pogodowe lub akty wandalizmu mogą uszkodzić szkło ochraniające moduł. Z tego powodu zalecamy, żeby każdy system fotowoltaiczny był ubezpieczony.

Instalacja fotowoltaiczna nie powoduje hałasu.

Panele fotowoltaiczne pracują bezgłośnie, a falownik wytwarza dźwięk o natężeniu mniejszym niż 20 dB w odległości 1 m, czyli cichszy od szeptu.

Net-metering to forma rozliczenia nadwyżek energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej, które przekazaliśmy do sieci (ta forma rozliczeń obowiązuje prosumentów, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną przed 1 kwietnia 2022 r. i nie przeszli na net-billing).

Jest to bezgotówkowa forma rozliczeń produkcji. Oznacza to, że za każdą przekazaną jednostkę (kWh) możemy pobrać 0,8 jednostki (kWh) (lub 0,7 jeśli moc instalacji przekracza 10 kWp) w ciągu tego samego roku kalendarzowego. Oznacza to, że sieć jest jak „magazyn w chmurze”, do którego można oddać nadwyżkę energii i odebrać ją kiedy jej potrzebujemy.

Jest to zmiana oznaczająca przejście z dotychczasowego systemu rozliczania ilościowego energii (tzw. net-meteringu) na system kwotowy, w którym niewykorzystaną w danym momencie energię sprzedajemy, a gdy jej potrzebujemy, kupujemy ją z rynku, jak inni odbiorcy.

Prosument korzystający z systemu net-billingu może rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy, licząc od dnia przypisania jej do konta prosumenta. W przypadku niewykorzystania środków z nadprodukcji energii w ciągu 12 miesięcy, prosument otrzyma ich automatyczny zwrot w wysokości do 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Pozostała część środków zgromadzonych na koncie prosumenta zostanie anulowana.

Uruchomienie instalacji bez licznika dwukierunkowego jest technicznie możliwe.

Licznik nie rozróżni jednak energii wprowadzonej do sieci od tej pobranej Może się zatem zdarzyć, że klient zapłaci podwójny rachunek za energię elektryczną uwzgledniający ilość energii rzeczywiście pobranej oraz wyprodukowanej przez własną elektrownię słoneczną.

Tak, istnieje możliwość rozbudowywania instalacji fotowoltaicznej w zależności od zapotrzebowania.

Warto jednak od razu przy planowaniu instalacji zastanowić się nad ewentualną rozbudową i przedyskutować tę możliwość z doradcą.

Produkcja energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej nie podlega opodatkowaniu.

Wytwarzanie prądu przy użyciu własnej instalacji odbywa się bez dodatkowych kosztów.

Koszt każdej instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od jej indywidualnej konfiguracji i mocy nominalnej.

Moc jest dobierana w oparciu o roczne zużycie energii elektrycznej.

Utrzymanie instalacji fotowoltaicznej jest praktycznie bezkosztowe i nie wymaga dodatkowych działań.

Zabrudzenia paneli są usuwane podczas opadów deszczu. W przypadku trwałego i stałego zabrudzenia, które znacząco wpływa na działanie systemu, zostanie to zauważone i zasygnalizowane Klientowi.

Na rachunku za prąd możemy obniżyć koszt zakupu energii i dystrybucji, które stanowią ok 80% Twojego rachunku.

Obniżce nie podlegają opłaty stałe niezależne od realnego użycia energii elektrycznej.

Wielkość oszczędności zależy od:

 • zużycia energii;
 • wielkości zainstalowanego systemu;
 • okresu w którym mamy największe zużycie energii w ciągu doby;

W przypadku osób fizycznych nie ma możliwości odliczenia VAT od kosztów instalacji, natomiast będzie możliwe skorzystanie z niższej stawki VAT 8%, jeżeli dom ma powierzchnię użytkową poniżej 300 metrów kwadratowych.

W przypadku przedsiębiorstw istnieje możliwość odliczenia VAT-u na zasadach ogólnych.

Od początku roku 2019 można obniżyć podstawę opodatkowania PIT o koszt instalacji fotowoltaicznej.

Oznacza to, że w przypadku zakupu instalacji za 20 tys. zł w 2021 roku, przy rozliczaniu PIT 2021 będzie należało zapłacić podatek od przychodów pomniejszonych o 20 tys. zł. Warto zaznaczyć, że ulga termomodernizacyjna ma limit – maksymalna kwota zwrotu na podatnika wynosi 53 tys. zł.

W przypadku rolników rozliczających się z podatku rolnego, mogą oni skorzystać z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym i dzięki niej odliczać 25% wartości inwestycji przez kolejne 15 lat od momentu zakupu elektrowni (art. 13 ustawy o podatku rolny z 2017 r., Dz.U.2016, poz. 617).

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z dodatkowych dofinansowań, mają do dyspozycji wiele programów dofinansowań ogólnopolskich, takich jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, ale powinni także skontaktować się z własną gminą w celu sprawdzenia, czy dostępne są lokalne dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, np. EKOKLIMAT działający w województwie kujawsko-pomorskim czy Dotacja Warszawska obejmująca inwestycje na terenie stolicy.

ESOLEO proponuje swoim Klientom różne formy finansowania.

We współpracy z naszymi finansowymi partnerami oferujemy: kredyt Credit Agricole Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A. i AS Inbank S.A. dla rozwiązań dla domu oraz leasing lub pożyczkę dla firm oraz rolników realizowanych we współpracy z De Lage Landen Leasing Polska S.A. (DLL SA), Millennium Leasing Sp. z o.o. oraz z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. (EFL SA). Wszystkie te formy finansowania są możliwe przy zerowym wkładzie własnym, a miesięczna opłata za instalację nie powinna przekroczyć wysokości generowanych oszczędności. Oznacza to, że każdego stać na generowanie energii odnawialnej bez angażowania własnych środków finansowych.

Montaż instalacji fotowoltaicznej jest uzależniony od wielkości systemu oraz warunków pogodowych.

W przypadku instalacji dla domu może potrwać od 1 do 5 dni (ten czas może się wydłużyć ze względu na warunki atmosferyczne).

Przy większości domowych instalacji o mocy 3,0 – 5,0 kWp montaż powinien trwać maksymalnie 2 dni.

W przypadku instalacji na budynkach gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa rolnego, wspólnot mieszkaniowych i innych przedsiębiorstw długość montażu jest ustalana indywidualnie.

Nie jest to konieczne, jednak zamontowanie paneli fotowoltaicznych przed końcem budowy domu będzie wiązało się z utraceniem prawa do ulgi termomodernizacyjnej.

Dodatkowo podłączenie licznika dwukierunkowego będzie możliwe w momencie podpisania umowy kompleksowej z zakładem energetycznym.

W zależności od operatora zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi załącznikami jest wysyłane pocztą lub mailem.

Od czasu otrzymania dokumentów operator ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy, który będzie odróżniał energię wprowadzoną do sieci od energii pobranej. ESOLEO oferuje możliwość udzielenia nam pełnomocnictwa na kontakt z zakładem energetycznym w celu monitorowania procesu przyłączenia mikroinstalacji.

Zgodnie z prawem zakład energetyczny nie ma możliwości odmówienia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci.

Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z przyłączeniem instalacji oraz wymianą licznika – te koszty ponosi operator.

Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 150kW nie jest wymagana żadna decyzja administracyjna, w tym także pozwolenie na budowę.

W przypadku instalacji większych niż 150kW wymagana jest decyzja administracyjna i jesteśmy w stanie takie dokumenty przygotować zgodnie ze wszystkimi uprawnieniami.

Dla wszystkich typów instalacji wymagane jest zgłoszenie wykonania instalacji do operatora sieci dystrybucyjnej. Warunkiem akceptacji ze strony operatora jest moc systemu, która nie może przewyższać aktualnej mocy umownej. Jeśli moc umowna jest niższa, kolejnym koniecznym krokiem będzie wniosek o zwiększenie mocy. Podczas indywidualnego spotkania, jeszcze przed podpisaniem umowy, nasz przedstawiciel pomoże dobrać odpowiednią do mocy umownej wielkość systemu lub przygotować wniosek o zwiększenie mocy.

Jak zorganizować przyłączenie do sieci? Przy podpisaniu umowy prosimy o podpisanie pełnomocnictwa na zgłoszenie danej instalacji do odpowiedniego zakładu energetycznego. W momencie realizacji instalacji oraz otrzymania Protokołu Odbioru, zajmiemy się wysłaniem odpowiedniego zgłoszenia.

Zgodnie z prawem operator sieci dystrybucyjnej jest zobowiązany do przyłączenia do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznej w przeciągu 30 dni.

Oprócz modułów fotowoltaicznych zamontowany zostanie falownik, zabezpieczenia stało- i zmiennoprądowe oraz okablowanie łączące panele z falownikiem, a falownik z instalacją elektryczną.

Urządzenia nie zajmują wiele miejsca – montowane są przeważnie na ścianach, np. w piwnicy, garażu lub w istniejącym pomieszczeniu gospodarczym, bez konieczności wyodrębnienia oddzielnego pomieszczenia.

Montaże instalacji można realizować przez cały rok.

Kluczowe są tu warunki atmosferyczne oraz bezpieczeństwo pracowników instalujących system zgodnie z normami BHP.

Jeżeli instalacja finansowana jest poprzez kredyt, pożyczkę lub w ramach leasingu, nie ma żadnej dodatkowej opłaty wstępnej.

Klient, decydując się na którąkolwiek z tych form finansowania, przechodzi badanie zdolności finansowej. Pozytywna ocena banku oraz podpisanie umowy na finansowanie skutkuje przystąpieniem do realizacji zapisów umowy. W tym przypadku zajmujemy się dopełnieniem wszelkich formalności z instytucją finansującą.

W przypadku płatności gotówką, przed rozpoczęciem montażu instalacji klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki. Zaliczka dla klienta indywidualnego wynosi 50% wartości umowy, a dla klienta biznesowego 40% wartości umowy.

Istnieje taka możliwość, natomiast nie polecamy takiego rozwiązania ze względów bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że aby instalacja została odebrana przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, pod jej wykonaniem musi podpisać się instalator posiadający odpowiednie uprawnienia.

Wielkość instalacji fotowoltaicznej zależy przede wszystkim od wielkości zużycia energii elektrycznej w domu, firmie lub gospodarstwie. Można ją sprawdzić na rachunkach za energię elektryczną.

Dodatkowo jest ona zależna od przestrzeni dostępnej na dachach budynków.

Określenie wielkości instalacji fotowoltaicznej następuje po analizie wielkości zużycia energii, możliwości wynikających z jakości instalacji elektrycznej oraz analizie otoczenia docelowej instalacji (np. wysokości drzew, budynków w okolicy). Powinna być odpowiednio dopasowana do potrzeb Klienta.

Obciążenie dachu jakie powstaje po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych uzależnione jest od nachylenia dachu.

W przypadku dachów skośnych nie powinno przekraczać 14 kg/m2, natomiast w przypadku dachów płaskich może sięgać nawet 45 kg/ m2. Dla przeciętnego dachu jest to nieznaczne obciążenie. Podczas audytu, czyli wizyty w domu, wytrzymałość dachu jest oceniana przez naszych ekspertów, natomiast w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wymagamy oceny uprawnionego konstruktora w celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji.

Ilość energii, jaką wytwarza instalacja fotowoltaiczna, jest uzależniona od jej mocy nominalnej mierzonej w [kWp], kierunku dachu względem południa, kąta nachylenia dachu oraz lokalizacji budynku.

Moc nominalna to inaczej moc maksymalna, z jaką dana instalacja może produkować energię elektryczną w warunkach optymalnych.

W Polsce instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp w ciągu roku produkuje około 1000 kWh energii elektrycznej.

Moc instalacji fotowoltaicznej określa się w jednostce kWp (kilowatt peak).

Jest to moc szczytowa, czyli taka moc, jaką osiąga instalacja pracując w warunkach STC (Standard Test Conditions). W Polsce takie warunki występują nie więcej niż kilka godzin w roku – przez większą część roku systemy fotowoltaiczne pracują z mocą mniejszą niż moc szczytowa.

Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną jest zależna od jej mocy nominalnej, która dopasowywana jest do zużycia energii elektrycznej w domu.

Średniej wielkości instalacja fotowoltaiczna, która powinna odpowiadać na zapotrzebowanie na energię elektryczna dla typowego gospodarstwa domowego w Polsce, najczęściej będzie miała 4kWp mocy nominalnej i w warunkach optymalnych będzie mogła wyprodukować około 4000 kWh w skali roku.

Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną jest zależna od jej mocy nominalnej, która powinna być dopasowana do zużycia energii w konkretnym gospodarstwie rolnym lub przedsiębiorstwie, możliwości istniejącej instalacji elektrycznej oraz lokalizacji.

Energia elektryczna pozyskiwana ze Słońca jest taką samą energią jak ta pozyskiwana od powszechnie znanych Zakładów Energetycznych i może być wykorzystywana w taki sam sposób.

Jedyna różnica to taka, że energia słoneczna zmniejsza emisję CO2 i jest zdecydowanie lepsza dla naszego środowiska, a jej wytworzenie nic nie kosztuje.

Nasłonecznienie nie ma znaczącego wpływu na wysokość napięcia, ponieważ falownik odpowiada za synchronizację napięć i częstotliwości z siecią i utrzymanie ich w dopuszczalnych normach.

Panele fotowoltaiczne umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej ze Słońca zarówno w pochmurne dni, jak i zimą.

Kiedy promieniowania słonecznego jest mniej, czyli przy zachmurzeniu i w zimowe dni, ilość wytworzonej energii będzie znacząco niższa od mocy nominalnej.

Instalacja składa się z pięciu głównych elementów: paneli fotowoltaicznych, falownika, konstrukcji montażowej, zabezpieczeń stało- i zmiennoprądowych oraz okablowania.

Jednakże aby instalacja fotowoltaiczna znalazła się na domu i generowała oszczędności konieczne jest indywidualne skonfigurowanie systemu, zaprojektowanie instalacji, zamontowanie na dachu oraz przyłączenie do sieci.

Instalacja fotowoltaiczna to system, który pozwala przekształcać promieniowanie słoneczne na energię elektryczną, umożliwiając wytwarzanie energii elektrycznej dla domu w sposób bezemisyjny.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli fotowoltaicznych, które najczęściej umieszczamy na dachu; a także z falownika, konstrukcji montażowej, okablowania i systemu zabezpieczeń.

W przeciwieństwie do kolektorów słonecznych, które produkują ciepło, panele fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej, którą można wykorzystać w dowolny sposób, w tym także do podgrzewania wody.

Z kolei kolektory słoneczne przetwarzają promieniowane słoneczne na energię cieplną, za pomocą której można ogrzewać wodę. Nie produkują one jednak energii elektrycznej.

Ogniwa fotowoltaiczne tworzą moduły, z których złożony jest domowy panel fotowoltaiczny zamieniający promieniowanie słoneczne w energię elektryczną.

Fotony, które znajdują się w świetle słonecznym, są absorbowane przez ogniwa fotowoltaiczne wytrącając z nich elektrony i zmuszając je do ruchu. Powoduje to zjawisko przepływu prądu stałego, który po przejściu przez falownik zamienia się na prąd zmienny, który może już zasilać urządzenia w domu i który ostatecznie trafia do sieci.

Do najczęściej wybieranych modeli modułów (paneli) fotowoltaicznych zaliczają się:
– Panele monokrystaliczne,
– Panele polikrystaliczne.

Podstawową różnicą między panelami monokrystalicznymi a polikrystalicznymi jest technologia wykonania. Ta przekłada się na wydajność. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są moduły zbudowane z ogniw monokrystalicznych połówkowych typu P lub N. W porównaniu do technologii typu P, moduły z ogniwami typu N oferują wyższe sprawności oraz lepszą trwałość, co w całym okresie pracy modułu skutkuje znacząco wyższą wydajnością i pozwala producentom na udzielanie dłuższych okresów gwarancyjnych. Uznaje się, że sprawność paneli monokrystalicznych waha się w przedziale od 16% do 25%. Natomiast efektywność paneli polikrystalicznych zamyka się w ramach od 14% do 18%. Wybierając panele powinno zwrócić się uwagę m.in. na zapotrzebowanie na energię, nasłonecznienie, jak również dostępną powierzchnię do montażu paneli. Istotny jest także producent oraz gwarancja, jaką daje na instalację fotowoltaiczną

Inwerter (inaczej falownik) to urządzenie, które przekształca prąd stały w prąd zmienny. Prąd stały powstaje w wyniku przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną przez ogniwa fotowoltaiczne.

Aby prąd mógł popłynąć do gniazdek, z których zasilane są wszystkie sprzęty elektryczne w domu, potrzebne jest napięcie zmienne. Główne zadanie inwertera to przekształcenie uzyskanej w modułach energii stałej na energię zmienną. Inwerter gromadzi także wiele istotnych dla działania całej instalacji danych. Są to tzw. dane eksploatacyjne,

wśród których odczytamy m.in.:

 • jak duże jest natężenie prądu;
 • jak duże jest napięcie AC (przemienne);
 • jak duże jest napięcie DC (stałe);
 • jakie błędy pojawiły się po stronie sieci energetycznej.

Coraz częściej zgromadzone dane można odczytać z poziomu dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne.

Mikroinwerter to w gruncie rzeczy mały inwerter. Od tradycyjnego inwertera odróżnia go zazwyczaj mniejsza moc, jak również mniejsze rozmiary, ale nie tylko.

W instalacjach wykorzystujących mikroinwertery, każdy panel otrzymuje swój własny mikroinwerter, podczas gdy w tradycyjnych rozwiązaniach do całej instalacji fotowoltaicznej podłącza się po prostu jeden falownik. W języku branżowym oprócz nazwy Mikroinwerter spotkamy także określenie Mikroinwerter solarny.

Prawidłowo zainstalowany system fotowoltaiczny jest w zasadzie bezobsługowy.

ESOLEO w ramach swojej oferty dla klientów indywidualnych proponuje monitoring pracy instalacji, dzięki któremu mamy zapewnienie, że instalacja działa w sposób optymalny.

Bezpieczeństwo jest bardzo istotnym elementem dopasowania każdej instalacji fotowoltaicznej do konkretnego budynku oraz jego instalacji elektrycznej.

Odpowiednie dopasowanie mocy instalacji do możliwości instalacji elektrycznej znajdującej się w danym budynku oraz tzw. mocy przyłączeniowej jest podstawą do jej prawidłowego i bezpiecznego działania.

Na każdym etapie technicznym ESOLEO działa zgodnie z wypracowaną przez naszych ekspertów Księgą Jakości, określającą najlepsze standardy wykonania instalacji.

Podczas wytwarzania prądu za pomocą instalacji fotowoltaicznej nie powstają żadne szkodliwe emisje, substancje, zanieczyszczenia, ani wycieki, które mogłyby stanowić zagrożenie.

Instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna nie tylko dla zdrowia ludzi i zwierząt, ale także ma pozytywny wpływ na środowisko redukując emisje powstające przy wytwarzaniu energii elektrycznej. Każda jednostka (1 kWh) zużytej energii elektrycznej z gniazdka powoduje emisję 0,8 kg CO2 do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych. Instalacja słoneczna działa bezemisyjnie, dlatego wytworzona przez nią energia jest „czysta”.

Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m2, a jego rozkład w skali kraju jest w miarę równomierny.

Stwarza to bardzo dobre warunki do korzystania z instalacji fotowoltaicznej. Szczegóły nasłonecznienia Polski można sprawdzić https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/poland

Opłacalność inwestowania w instalację fotowoltaiczną zależy od kilku czynników:

 • wybranej technologii fotowoltaicznej,
 • kąta nachylenia dachu,
 • kierunku jego położenia względem południa,
 • zacienienia,
 • lokalizacji,
 • ceny energii elektrycznej kupowanej przez użytkownika z sieci.

Ponieważ ceny energii elektrycznej rosną – w przypadku polskich gospodarstw domowych aż o 188% w ciągu ostatnich dwudziestu lat, a koszty pozyskiwania energii ze Słońca spadającej w dużym tempie – podczas ostatnich 10 lat aż o 90%, inwestowanie w ten rodzaj odnawialnych źródeł energii stało się bardzo opłacalne. Prognozy odnośnie wzrostu cen energii, który może wynieść nawet do 50% na przestrzeni najbliższych lat, zwiększają jeszcze bardziej korzyści związane z pozyskiwaniem energii ze Słońca z każdym rokiem korzystania z systemu fotowoltaicznego.

W przypadku wytwarzania energii ze Słońca głównym zyskiem (w wymiarze finansowym) są zminimalizowane comiesięczne koszty energii kupowanej z sieci – nawet do 80%. Jak to się dzieje?

Posiadając własną elektrownię słoneczną na dachu podczas dnia zużywamy najpierw własną darmową energię słoneczną, a nie energię wygenerowaną w dużych elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne. Natomiast energia, której nie możemy w tym momencie zużyć, trafia do sieci. Dzięki nowym przepisom za każdą jednostkę energii elektrycznej (kWh), którą przekażemy do sieci, otrzymamy wartość pieniężną sumy oddanej energii na nasze wirtualne konto prosumenta.

Z wytwarzaniem energii słonecznej wiążą się także: czystsze powietrze, woda, środowisko oraz zachowane zasoby naturalne – a to korzyści, których wartość jest bezcenna, zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń.

Podobnie jak ogniwa fotowoltaiczne, rośliny wykorzystują Słońce do wytwarzania energii w procesie fotosyntezy i również zimą niektóre gatunki pozostają zielone, wykorzystując zmniejszoną, lecz wciąż obecną energię słoneczną.

Najwięcej energii słonecznej wytwarzamy w miesiącach od maja do września, natomiast najmniej energii wytworzymy od grudnia do lutego.

Projekt instalacji fotowoltaicznej jest jednym z kluczowych elementów jej odpowiedniego wykonania. Zaprojektowanie instalacji powinna poprzedzać wizja lokalna audytora.

Wizja lokalna audytora obejmuje zrobienie zdjęć nieruchomości (często przy użyciu drona), zbadanie dachu lub terenu, na którym ma zostać zamontowana instalacja PV i ocena możliwości montażowych. Równie istotne jest zbadanie wnętrza budynku i (o ile jest zamontowany) systemu odgromowego.

Na podstawie zgromadzonych przez audytora danych omawiane jest zapotrzebowanie energetyczne posesji i ewentualne zwiększenie zapotrzebowania energetycznego inwestora w przyszłości poprzez
np. zamontowanie klimatyzatora, powiększenie rodziny, zakup samochodu elektrycznego, co umożliwia odpowiedni dobór prawidłowej mocy modułów.

W ESOLEO eksperci dbają o to, aby projekt został wykonany z jak największą dokładnością i precyzją – pracując na specjalistycznych programach są w stanie nie tylko zadbać o estetykę projektu, ale przede wszystkim o zaprojektowanie instalacji cechującej się jak największą wydajnością i bezpieczeństwem, wykonując m.in.: symulację rozmieszczenia i zacienienia modułów, symulację oszczędności w nadchodzących 10-30 latach, ilość prądu generowanego przez instalację w poszczególnych miesiącach jej pracy, a także ekspertyzę nośności dachu.

Instalację fotowoltaiczną można zamontować na pochyłym, jak i na płaskim dachu budynku niezależnie od typu jego pokrycia (dachówki itp.), z wyjątkiem eternitu, ponieważ pokrycia eternitowe zgodnie z ustawą będą musiały być zdemontowane do 31.12.2032r.

Przed montażem instalacji słonecznej każdy projekt jest poddawany indywidualnej konfiguracji i analizie pod względem technicznym i finansowanym w celu wykonania bezpiecznej instalacji umożliwiającej generowanie jak największych oszczędności dla danego budynku.

Najbardziej istotnym parametrem jest wytrzymałość dachu, w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z energii słonecznej przez wiele lat.

Odnośnie poszycia dachowego, nie możemy wykonać instalacji tylko na dachu wykonanym z eternitu (zgodnie z ustawą będą one musiały być zdemontowane do 31.12.2032r.).

Istotne jest wybranie takiej sekcji dachu, która położona jest jak najbardziej w kierunku południowym. Im bardziej na południe skierowane będą panele, tym więcej energii będziemy mogli wytworzyć ze Słońca.

W Polsce optymalnym kątem nachylenia dachu jest przedział 34-36°.

Dlatego do każdej instalacji dobierany jest odpowiedni system konstrukcji montażowej w celu zoptymalizowania działania paneli. Nie ma jednak przeciwskazań, aby instalacja fotowoltaiczna została zainstalowana pod innym kątem nachylenia, o ile niższa produktywność paneli będzie pokrywała zapotrzebowanie na energię elektryczną.

W Polsce optymalnym kierunkiem, w jaki powinien być skierowany dach budynku i który generuje najwięcej oszczędności z paneli fotowoltaicznych, jest kierunek południowy.

Instalacje fotowoltaiczne skierowanie na południe są w stanie wytworzyć najwięcej energii elektrycznej. Montuje się również instalacje skierowane na zachodnią lub wschodnią stronę, lecz koszt wygenerowania własnej energii ze Słońca będzie wtedy trochę wyższy. Nie rekomendujemy wykonywania instalacji skierowanych na północ.

Ekspertyzy techniczne pod kątem nośności dachu mają na celu stwierdzenie, czy dach inwestora utrzyma daną instalację fotowoltaiczną.

Konstruktor powinien przeprowadzić wizję lokalną, podczas której dokona wstępnej oceny budynku. Następnie na podstawie zgromadzonych informacji sporządza obliczenia. W ESOLEO dbamy o bezpieczeństwo klientów, dlatego ekspertyzę przeprowadzamy dla każdej inwestycji z dachem płaskim i w uzasadnionych przypadkach dla dachu skośnego – konstruktorzy z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi oceniają możliwości nośności dachu przed zamontowaniem na nim instalacji. W przypadku ekspertyzy negatywnej nie pozostawiamy klientów bez rozwiązania – przedstawiamy gotowy sposób na wzmocnienie dachu oraz zapewniamy bezpośredni kontakt z konstruktorem w razie dodatkowych pytań.

Położenie geograficzne ma znaczenie, ponieważ nasłonecznienie jest uzależnione od szerokości i długości geograficznej.

Korzystanie z instalacji fotowoltaicznej

Fleksument to właściciel instalacji fotowoltaicznej, który produkuje i zużywa energię z OZE na własne potrzeby, ale także sam optymalizuje jej zużycie, np. korzystając z magazynu energii. Dzięki temu zwiększa swoją niezależność energetyczną, autokonsumpcję wyprodukowanej energii oraz sprzedaje prąd po wyższej cenie i kupuje po niższej, podnosząc opłacalność swojej instalacji fotowoltaicznej.

Działania podejmowane przez fleksumenta przynoszą korzyści nie tylko jemu, ale i całemu systemowi energetycznemu, przyczyniając się do większej stabilizacji sieci, co umożliwia dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii.

Okres działania instalacji fotowoltaicznej może wynieść ponad 30 lat. Instalacja fotowoltaiczna jest zaprojektowana w taki sposób, aby była odporna na warunki atmosferyczne przy wybranej lokalizacji (obciążenie śniegu i wiatr).

Ogniwa fotowoltaiczne, które proponujemy posiadają gwarancję na wydajność przetwarzania światła w energię elektryczną na 25 lat. Oznacza to, że w 25. roku użytkowania moduł powinien być w stanie wytwarzać nadal 80%, a jak dowodzą najnowsze badania – nawet ponad 90% energii elektrycznej, którą wytworzył w 1. roku. Ekstremalne warunki pogodowe lub akty wandalizmu mogą spowodować uszkodzenie szkła ochraniającego moduł. Z tego powodu warto każdy system fotowoltaiczny ubezpieczyć.

Ogniwa fotowoltaiczne posiadają gwarancję na wydajność przetwarzania światła w energię elektryczna na co najmniej 25 lat.

Oznacza to, że w 25. roku użytkowania moduł powinien być w stanie wytwarzać nadal 80% energii elektrycznej, którą wytworzył w 1. roku.

Panele fotowoltaiczne posiadają 25-letnią gwarancję na wydajność. Są one produktem nieposiadającym ruchomych części oraz z nieznaczną ilością elektroniki, dlatego prawdopodobieństwo awarii jest niewielkie.

Prawidłowo zainstalowany system nie wymaga dodatkowej konserwacji. Dla utrzymania stałej efektywności działania instalacji w długim okresie warto jednak zadbać o okresowe czyszczenie paneli fotowoltaicznych, oczyszczanie kratek wentylacyjnych w falowniku oraz sprawdzanie zabezpieczeń elektrycznych (wyłącz/włącz lub przycisk test).

Klienci posiadający własną instalację fotowoltaiczną mają zawartą umowę na sprzedawanie i odkupowanie energii z sieci lub przekazywanie i odbieranie jej stamtąd, w przypadku gdy umowę zawarli przed 1 kwietnia 2022 r. (jeśli obowiązuje ich system net-meteringu).

Dzięki temu, w przypadku przerwy w produkcji energii elektrycznej przez panele lub zużywaniu całości wyprodukowanej energii przez system (np. w pochmurne zimowe dni, w nocy) zawsze pozostaje możliwość pobrania dodatkowej energii elektrycznej z sieci. W momencie braku prądu w sieci, np. z powodu awarii, instalacja fotowoltaiczna zostanie automatycznie wyłączona ze względu na bezpieczeństwo pracowników sieci (np. podczas naprawy uszkodzonej linii napięcia, mimo wyłączenia dostawy prądu przez sieć, energia oddana w tym momencie przez domową instalację fotowoltaiczną mogłaby stanowić zagrożenie dla życia osób usuwających awarię).

Instalacja fotowoltaiczna jest zaprojektowana w taki sposób, aby była odporna na warunki atmosferyczne przy wybranej lokalizacji (obciążenie wiatru i śniegu).

Panele posiadają także certyfikat TUV na gradobicie, jednakże ekstremalne warunki pogodowe lub akty wandalizmu mogą uszkodzić szkło ochraniające moduł. Z tego powodu zalecamy, żeby każdy system fotowoltaiczny był ubezpieczony.

Instalacja fotowoltaiczna nie powoduje hałasu.

Panele fotowoltaiczne pracują bezgłośnie, a falownik wytwarza dźwięk o natężeniu mniejszym niż 20 dB w odległości 1 m, czyli cichszy od szeptu.

Net-metering to forma rozliczenia nadwyżek energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej, które przekazaliśmy do sieci (ta forma rozliczeń obowiązuje prosumentów, którzy zamontowali instalację fotowoltaiczną przed 1 kwietnia 2022 r. i nie przeszli na net-billing).

Jest to bezgotówkowa forma rozliczeń produkcji. Oznacza to, że za każdą przekazaną jednostkę (kWh) możemy pobrać 0,8 jednostki (kWh) (lub 0,7 jeśli moc instalacji przekracza 10 kWp) w ciągu tego samego roku kalendarzowego. Oznacza to, że sieć jest jak „magazyn w chmurze”, do którego można oddać nadwyżkę energii i odebrać ją kiedy jej potrzebujemy.

Jest to zmiana oznaczająca przejście z dotychczasowego systemu rozliczania ilościowego energii (tzw. net-meteringu) na system kwotowy, w którym niewykorzystaną w danym momencie energię sprzedajemy, a gdy jej potrzebujemy, kupujemy ją z rynku, jak inni odbiorcy.

Prosument korzystający z systemu net-billingu może rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy, licząc od dnia przypisania jej do konta prosumenta. W przypadku niewykorzystania środków z nadprodukcji energii w ciągu 12 miesięcy, prosument otrzyma ich automatyczny zwrot w wysokości do 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Pozostała część środków zgromadzonych na koncie prosumenta zostanie anulowana.

Uruchomienie instalacji bez licznika dwukierunkowego jest technicznie możliwe.

Licznik nie rozróżni jednak energii wprowadzonej do sieci od tej pobranej Może się zatem zdarzyć, że klient zapłaci podwójny rachunek za energię elektryczną uwzgledniający ilość energii rzeczywiście pobranej oraz wyprodukowanej przez własną elektrownię słoneczną.

Tak, istnieje możliwość rozbudowywania instalacji fotowoltaicznej w zależności od zapotrzebowania.

Warto jednak od razu przy planowaniu instalacji zastanowić się nad ewentualną rozbudową i przedyskutować tę możliwość z doradcą.

Koszty instalacji fotowoltaicznej

Zamrożenie cen prądu to działanie podejmowane przez rząd lub organy regulacyjne w celu ustalenia limitów cen energii elektrycznej, które dostawcy energii mogą pobierać od swoich klientów. Ma to na celu ochronę konsumentów przed gwałtownymi wzrostami cen energii i kontrolę wydatków na energię w określonym okresie.

Dzięki zamrożeniu cen, Twoje rachunki za prąd pozostaną stałe lub wzrosną w ograniczonym zakresie przez okres obowiązywania zamrożenia. Oznacza to, że unikniesz gwałtownych skoków cen prądu, które mogą występować w przypadku liberalizacji rynku energetycznego.

Zamrożenie cen może ograniczyć wzrost cen prądu w przypadku, gdy te rosną na rynku energii. To z kolei pomoże kontrolować Twoje wydatki na energię i zapobiegnie niespodziewanym wzrostom rachunków.

Jednak ograniczenie cen prądu może wpłynąć na sytuację dostawców energii, zwłaszcza jeśli ceny na rynku energii rosną. Może to prowadzić do ograniczenia zysków dostawców, a w skrajnych przypadkach nawet do problemów z utrzymaniem stabilności w dostawach.

Warto zwrócić uwagę na to, że zamrożenie cen prądu dotyczy zazwyczaj jedynie samej energii elektrycznej. Niektóre opłaty sieciowe czy podatki mogą nadal podlegać zmianom, co może wpłynąć na całkowitą wysokość rachunku.

Zamrożenie cen prądu może obowiązywać tylko przez określony czas, po którym ceny mogą wrócić do standardowych poziomów. Warto wiedzieć, kiedy termin zamrożenia się kończy, aby być przygotowanym na ewentualne zmiany cen.

Koszt każdej instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od jej indywidualnej konfiguracji i mocy nominalnej.

Moc jest dobierana w oparciu o roczne zużycie energii elektrycznej.

Utrzymanie instalacji fotowoltaicznej jest praktycznie bezkosztowe i nie wymaga dodatkowych działań.

Zabrudzenia paneli są usuwane podczas opadów deszczu. W przypadku trwałego i stałego zabrudzenia, które znacząco wpływa na działanie systemu, zostanie to zauważone i zasygnalizowane Klientowi.

Na rachunku za prąd możemy obniżyć koszt zakupu energii i dystrybucji, które stanowią ok 80% Twojego rachunku.

Obniżce nie podlegają opłaty stałe niezależne od realnego użycia energii elektrycznej.

Wielkość oszczędności zależy od:

 • zużycia energii;
 • wielkości zainstalowanego systemu;
 • okresu w którym mamy największe zużycie energii w ciągu doby;

W przypadku osób fizycznych nie ma możliwości odliczenia VAT od kosztów instalacji, natomiast będzie możliwe skorzystanie z niższej stawki VAT 8%, jeżeli dom ma powierzchnię użytkową poniżej 300 metrów kwadratowych.

W przypadku przedsiębiorstw istnieje możliwość odliczenia VAT-u na zasadach ogólnych.

Od początku roku 2019 można obniżyć podstawę opodatkowania PIT o koszt instalacji fotowoltaicznej.

Oznacza to, że w przypadku zakupu instalacji za 20 tys. zł w 2021 roku, przy rozliczaniu PIT 2021 będzie należało zapłacić podatek od przychodów pomniejszonych o 20 tys. zł. Warto zaznaczyć, że ulga termomodernizacyjna ma limit – maksymalna kwota zwrotu na podatnika wynosi 53 tys. zł.

W przypadku rolników rozliczających się z podatku rolnego, mogą oni skorzystać z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym i dzięki niej odliczać 25% wartości inwestycji przez kolejne 15 lat od momentu zakupu elektrowni (art. 13 ustawy o podatku rolny z 2017 r., Dz.U.2016, poz. 617).

Produkcja energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej nie podlega opodatkowaniu.

Wytwarzanie prądu przy użyciu własnej instalacji odbywa się bez dodatkowych kosztów.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z dodatkowych dofinansowań, mają do dyspozycji wiele programów dofinansowań ogólnopolskich, takich jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, ale powinni także skontaktować się z własną gminą w celu sprawdzenia, czy dostępne są lokalne dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, np. EKOKLIMAT działający w województwie kujawsko-pomorskim czy Dotacja Warszawska obejmująca inwestycje na terenie stolicy.

ESOLEO proponuje swoim Klientom różne formy finansowania.

We współpracy z naszymi finansowymi partnerami oferujemy: kredyt Credit Agricole Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A. i AS Inbank S.A. dla rozwiązań dla domu oraz leasing lub pożyczkę dla firm oraz rolników realizowanych we współpracy z De Lage Landen Leasing Polska S.A. (DLL SA), Millennium Leasing Sp. z o.o. oraz z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. (EFL SA). Wszystkie te formy finansowania są możliwe przy zerowym wkładzie własnym, a miesięczna opłata za instalację nie powinna przekroczyć wysokości generowanych oszczędności. Oznacza to, że każdego stać na generowanie energii odnawialnej bez angażowania własnych środków finansowych.

Magazyn energii

Magazyny energii są urządzeniami przechowującymi energię elektryczną.

W instalacjach domowych mogą służyć do zapewnienia rezerwowego zasilania w przypadku awarii sieci energetycznej oraz do przechowywania energii czerpanej w ciągu dnia ze słońca w celu jej późniejszego wykorzystania, gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje (np. w nocy lub w pochmurne dni).

Magazyn energii działa poprzez gromadzenie nadmiaru energii elektrycznej w okresach, gdy jej produkcja przewyższa zapotrzebowanie. W tym czasie energia jest przekształcana i przechowywana w akumulatorach lub innych nośnikach energii.

W momencie, gdy zapotrzebowanie na energię przekracza jej produkcję, magazyn energii wypuszcza zgromadzoną energię, która jest przekształcana z powrotem na energię elektryczną i dostarczana do domowej sieci, aby zaspokoić wzmożone zapotrzebowanie bez konieczności kupowania jej.

Magazyn energii może przynieść wiele korzyści, zarówno finansowych, jak i ekologicznych. Wśród zalet można wymienić:

 • Wzrost autokonsumpcji – w magazynie energii przechowywane są nadwyżki energii wytworzonej z OZE, które można wykorzystać, gdy instalacja już nie pracuje, a tym samym oszczędzić na braku potrzeby kupowania prądu z sieci
 • Funkcję zapasowego zasilania – magazyny energii mogą działać jako zapasowy zasilacz w przypadku awarii sieci lub przerw w dostawie prądu, co pozwala na kontynuację zasilania urządzeń elektrycznych i minimalizację skutków
 • Niezależność energetyczną – urządzenia te pozwalają uzyskać większą niezależność energetyczną dzięki generowaniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu energii pochodzącej z własnej instalacji, niezależnie od zmian na rynku energetycznym
 • Optymalizację zużycia energii – magazyn energii umożliwia korzystanie z energii wtedy, gdy jest to najbardziej efektywne i korzystne cenowo
 • Stabilność i bezpieczeństwo energetyczne – posiadanie magazynu energii pomaga zwiększyć stabilność i pewność dostaw energii, zwłaszcza w przypadku sytuacji awaryjnych
 • Zrównoważony styl życia – instalacja magazynu energii wspiera lepsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, a tym samym redukcję emisji gazów cieplarnianych

Koszt magazynu energii zależy głównie od jego parametrów. Przyjmuje się, że cena średniego magazynu o pojemności 10 kWh oscyluje obecnie w okolicy 30 tys. zł. Do kosztów należy jednak doliczyć koszt ewentualnego montażu.

Warto również pamiętać o programach wsparcia, które uwzględniają dofinansowanie do zakupu i montażu magazynów energii. Mogą one znacząco obniżyć końcową cenę produktu oraz usługi.

Czas, przez który magazyn energii może dostarczać energię w przypadku braku zasilania z sieci, zależy od wielkości (pojemności) magazynu, jego rodzaju oraz bieżącego zużycia energii. Czas działania zależy więc od ilości zgromadzonej energii i jej wykorzystania.

Domowe magazyny energii potrafią zasilać urządzenia nawet przez kilkanaście godzin przeciętnego użytkowania. Jeśli zużycie energii jest jednak wyższe niż zdolność magazynu do jej dostarczania, czas działania tego urządzenia może zostać skrócony.

Magazyn energii może być wykorzystany jako źródło zapasowe np. w przypadku awarii sieci. Gdy występuje awaria, magazyn energii może automatycznie przejąć dostarczanie energii do systemu, przekazując zmagazynowaną wcześniej energię, która może zostać wykorzystana do zasilania urządzeń i oświetlenia w domu lub firmie. Dzięki temu magazyny energii działają jako zapasowy zasilacz, zapewniając niezależne źródło energii w czasie przestojów lub awarii.

Należy jednak pamiętać, że wielkość magazynu oraz ilość zgromadzonej energii wpływa na różnice w czasie, przez który magazyn będzie zasilał obieg energetyczny budynku. Z tego powodu należy zaplanować i określić, jakie urządzenia i oświetlenie mają być zasilane, by dostosować działanie magazynu do potrzeb użytkownika.

Magazyn energii może być zasilany przez różne źródła energii odnawialnej, zarówno energią słoneczną, jak i wodną czy wiatrową. Jednym z głównych zastosowań magazynów energii jest przechowywanie i zarządzanie energią pochodzącą z tych właśnie źródeł, ponieważ integracja z odnawialnymi źródłami energii pozwala na optymalizację i ich wydajniejsze wykorzystanie. Dzięki magazynom energii możliwe jest dostarczanie energii w bardziej stabilny sposób, nawet gdy energia nie jest produkowana na bieżąco.

Czas instalacji magazynu energii może różnić się w zależności od wielkości magazynu, technologii baterii, skomplikowania systemów i dostępności zasobów oraz pracowników. W przypadku mniejszych magazynów dla domów czy małych firm instalacja może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

Instalacja magazynu energii zazwyczaj nie jest skomplikowanym procesem. Może wymagać jednak pewnych dostosowań, które będą różnić się w zależności od modelu i typu urządzenia, dlatego warto skonsultować się z profesjonalistami lub firmą zajmującą się montażem tych urządzeń, aby otrzymać rzetelne informacje i wsparcie w procesie instalacji.

W kontekście instalacji magazynu energii w domu warto uwzględnić takie czynniki, jak: wymóg połączenia z systemem elektrycznym, wielkość fizyczna magazynu oraz zgodność miejsca montażu ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa.

Istotnym parametrem, na jaki należy zwrócić uwagę przy wyborze magazynu energii, jest jego pojemność, czyli to, ile energii elektrycznej będzie w stanie zmagazynować. Pojemność magazynu energii powinno się dobrać tak, aby prąd dostarczany przez instalację był w jak najmniejszym stopniu marnowany lub oddawany do sieci.
Warto zaopatrzyć się w magazyn modułowy, który pozwoli na rozbudowę pojemności w razie potencjalnego zwiększenia zapotrzebowania.

Należy zwrócić uwagę także na cykl życia baterii, czyli ile naładowań i rozładowań akumulator może przetrwać bez znaczącej utraty wydajności, a także wydajności, sprawdzając, jakie jest ogólne wyjście energii w stosunku do energii, która jest do niego ładowana.

Wybierając magazyn energii, powinno się również zwrócić uwagę na to, czy urządzenie jest wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia przed przegrzaniem, nadmiernym rozładowaniem, przeciążeniem i innymi zagrożeniami.

Warto także sprawdzić, jakie oprogramowanie i systemy zarządzania pozwalające monitorować i optymalizować działanie urządzenia dostępne są w danym magazynie.

Przed kupnem magazynu energii warto jednak skonsultować się z ekspertami lub specjalistami z branży, aby wybrać rozwiązanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Wiele firm przemysłowych wykorzystuje magazyny energii w swoich zakładach jako kluczowy element ich systemów zarządzania energią. Magazyny energii są wykorzystywane w różnorodnych branżach przemysłowych z powodu licznych korzyści, jakie oferują.


Magazyny energii mogą niwelować zapotrzebowanie na energię w szczytowych okresach, co pozwala uniknąć dodatkowych opłat za energię z sieci. Pomagają także redukować straty energii poprzez optymalizację cykli ładowania i rozładowania. Działają też jako awaryjny zasilacz, umożliwiając kontynuację pracy i minimalizując straty w czasie przestojów.

Istnieje kilka programów wsparcia w finansowaniu magazynu energii. Wśród nich można wymienić np. program Mój Prąd lub programy skierowane do rolników, takie jak: Agroenergia czy Zielona energia w gospodarstwie rolnym w ramach PROW 2014-2020.

Czas trwania cyklu życia magazynu energii zależy od technologii stosowanej w bateriach. Przykładowo, litowo-jonowe baterie o 6 tysiącach cykli ładowania i rozładowania to aż 16 lat użytkowania w typowych zastosowaniach.

Magazyny energii wyposażone w system EMS charakteryzują się automatycznym zarządzaniem przepływem energii, co sprawia, że korzystanie z nich jest wygodne i intuicyjne. Jednak, aby utrzymać wydajność i długą żywotność magazynu, warto zadbać o jego konserwację, w tym regularnie monitorować stan baterii, sprawdzać zabezpieczenia, czyścić i zapewnić konserwację mechaniczną oraz poddawać magazyn okresowym przeglądom i serwisom.

W przypadku modułowych magazynów energii istnieje możliwość powiększenia urządzenia poprzez rozbudowę o kolejne moduły lub baterie.
Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami – zakupu, instalacji czy podłączeniem do systemu.

Magazyny energii są kluczowym elementem takich systemów. Umożliwiają gromadzenie i przechowywanie nadmiaru energii produkowanej przez moduły fotowoltaiczne, by zapewnić jej dostępność w okresach niskiej produkcji.

Dzięki magazynom energii systemy off-grid stają się bardziej niezależne i stabilne, umożliwiając dostęp do energii nawet w warunkach, gdy odnawialne źródła są niedostępne. Urządzenia te pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zwiększają niezawodność całego systemu energetycznego.

Efektywność magazynu energii zależy od kilku czynników, m.in. od technologii wykonania. Akumulatory litowo-jonowe znane są z wysokiej efektywności w przekształcaniu i przechowywaniu energii. Ponadto, im wyższa jest wydajność samego magazynu, tym mniej energii traci się w procesach przechowywania i odbierania.

Skuteczne zarządzanie i kontrola procesów ładowania, przechowywania i rozładowywania są niezbędne dla optymalizacji działania magazynu.

Bezpieczeństwo magazynów energii jest kluczowym aspektem, aby zapewnić skuteczne działanie, minimalizować ryzyko wypadków czy awarii oraz chronić ludzi i środowisko przed potencjalnymi zagrożeniami. Magazyny energii posiadają wiele czynników gwarantujących bezpieczeństwo przy korzystaniu z tych urządzeń. Wśród nich możemy wymienić:

• Bezpieczne technologie – wykorzystywanie przetestowanych, bezpiecznych technologii;
• Ochronę przeciwpożarową – magazyny muszą być wyposażone w systemy ochrony przeciwpożarowej, takie jak detektory dymu, gaśnice, izolacja ogniowa, by zminimalizować ryzyko pożarów;
• Systemy zarządzania – pozwalają monitorować i kontrolować parametry magazynu, by uniknąć przeciążeń i zapewnić optymalne funkcjonowanie;
• Izolację i segregację – odpowiednia izolacja akumulatorów i innych komponentów magazynu pozwoli uniknąć przekroczenia temperatury czy potencjalnego zwarcia;
• Monitoring i bezpieczeństwo fizyczne – systemy monitoringu, zarządzania dostępem i ochrony fizycznej zapewniają ochronę przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżami lub sabotażem;
• Zgodność z przepisami – każdy dopuszczony do sprzedaży magazyn energii musi spełniać obowiązujące przepisy i standardy bezpieczeństwa, które regulują ich projektowanie, instalację i eksploatację.

Magazyny energii, mimo wielu swoich zalet, mają również potencjalne ograniczenia. Wśród nich możemy wymienić:

• Ograniczoną pojemność – każdy magazyn ma swoją maksymalną pojemność, co oznacza, że nie można przechowywać w nich nieograniczonych ilości energii;
• Skalowalność – zwiększenie pojemności magazynu może wymagać większej liczby akumulatorów lub innych nośników energii, co wiąże się z wysokimi kosztami i wymaganiami przestrzennymi;
• Wydajność – podczas przechowywania i przekształcania energii zachodzi utrata energii w postaci m.in. ciepła, co prowadzi do mniejszej wydajności. Wydajność magazynów energii różni się w zależności od technologii, wieku i stanu akumulatorów;
• Koszty – inwestycja w magazyn energii może okazać się kosztowna, zwłaszcza przy urządzeniach wysokiej technologii oraz o dużej pojemności;
• Cykl życia – w miarę upływu czasu i eksploatacji zdolność magazynów do przechowywania i dostarczania energii może się zmniejszać, co wpływa na efektywność magazynu.

Mimo tych ograniczeń, technologia magazynowania energii stale się rozwija, a badania nad bardziej wydajnymi i pojemniejszymi rozwiązaniami nadal trwają.

Montaż instalacji fotowoltaicznej

Obciążenie dachu jakie powstaje po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych uzależnione jest od nachylenia dachu.

W przypadku dachów skośnych nie powinno przekraczać 14 kg/m2, natomiast w przypadku dachów płaskich może sięgać nawet 45 kg/ m2. Dla przeciętnego dachu jest to nieznaczne obciążenie. Podczas audytu, czyli wizyty w domu, wytrzymałość dachu jest oceniana przez naszych ekspertów, natomiast w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wymagamy oceny uprawnionego konstruktora w celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji.

Projekt instalacji fotowoltaicznej jest jednym z kluczowych elementów jej odpowiedniego wykonania. Zaprojektowanie instalacji powinna poprzedzać wizja lokalna audytora.

Wizja lokalna audytora obejmuje zrobienie zdjęć nieruchomości (często przy użyciu drona), zbadanie dachu lub terenu, na którym ma zostać zamontowana instalacja PV i ocena możliwości montażowych. Równie istotne jest zbadanie wnętrza budynku i (o ile jest zamontowany) systemu odgromowego.

Na podstawie zgromadzonych przez audytora danych omawiane jest zapotrzebowanie energetyczne posesji i ewentualne zwiększenie zapotrzebowania energetycznego inwestora w przyszłości poprzez
np. zamontowanie klimatyzatora, powiększenie rodziny, zakup samochodu elektrycznego, co umożliwia odpowiedni dobór prawidłowej mocy modułów.

W ESOLEO eksperci dbają o to, aby projekt został wykonany z jak największą dokładnością i precyzją – pracując na specjalistycznych programach są w stanie nie tylko zadbać o estetykę projektu, ale przede wszystkim o zaprojektowanie instalacji cechującej się jak największą wydajnością i bezpieczeństwem, wykonując m.in.: symulację rozmieszczenia i zacienienia modułów, symulację oszczędności w nadchodzących 10-30 latach, ilość prądu generowanego przez instalację w poszczególnych miesiącach jej pracy, a także ekspertyzę nośności dachu.

Instalację fotowoltaiczną można zamontować na pochyłym, jak i na płaskim dachu budynku niezależnie od typu jego pokrycia (dachówki itp.), z wyjątkiem eternitu, ponieważ pokrycia eternitowe zgodnie z ustawą będą musiały być zdemontowane do 31.12.2032r.

Przed montażem instalacji słonecznej każdy projekt jest poddawany indywidualnej konfiguracji i analizie pod względem technicznym i finansowanym w celu wykonania bezpiecznej instalacji umożliwiającej generowanie jak największych oszczędności dla danego budynku.

Najbardziej istotnym parametrem jest wytrzymałość dachu, w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z energii słonecznej przez wiele lat.

Odnośnie poszycia dachowego, nie możemy wykonać instalacji tylko na dachu wykonanym z eternitu (zgodnie z ustawą będą one musiały być zdemontowane do 31.12.2032r.).

Istotne jest wybranie takiej sekcji dachu, która położona jest jak najbardziej w kierunku południowym. Im bardziej na południe skierowane będą panele, tym więcej energii będziemy mogli wytworzyć ze Słońca.

W Polsce optymalnym kątem nachylenia dachu jest przedział 34-36°.

Dlatego do każdej instalacji dobierany jest odpowiedni system konstrukcji montażowej w celu zoptymalizowania działania paneli. Nie ma jednak przeciwskazań, aby instalacja fotowoltaiczna została zainstalowana pod innym kątem nachylenia, o ile niższa produktywność paneli będzie pokrywała zapotrzebowanie na energię elektryczną.

W Polsce optymalnym kierunkiem, w jaki powinien być skierowany dach budynku i który generuje najwięcej oszczędności z paneli fotowoltaicznych, jest kierunek południowy.

Instalacje fotowoltaiczne skierowanie na południe są w stanie wytworzyć najwięcej energii elektrycznej. Montuje się również instalacje skierowane na zachodnią lub wschodnią stronę, lecz koszt wygenerowania własnej energii ze Słońca będzie wtedy trochę wyższy. Nie rekomendujemy wykonywania instalacji skierowanych na północ.

Ekspertyzy techniczne pod kątem nośności dachu mają na celu stwierdzenie, czy dach inwestora utrzyma daną instalację fotowoltaiczną.

Konstruktor powinien przeprowadzić wizję lokalną, podczas której dokona wstępnej oceny budynku. Następnie na podstawie zgromadzonych informacji sporządza obliczenia. W ESOLEO dbamy o bezpieczeństwo klientów, dlatego ekspertyzę przeprowadzamy dla każdej inwestycji z dachem płaskim i w uzasadnionych przypadkach dla dachu skośnego – konstruktorzy z odpowiednimi uprawnieniami projektowymi oceniają możliwości nośności dachu przed zamontowaniem na nim instalacji. W przypadku ekspertyzy negatywnej nie pozostawiamy klientów bez rozwiązania – przedstawiamy gotowy sposób na wzmocnienie dachu oraz zapewniamy bezpośredni kontakt z konstruktorem w razie dodatkowych pytań.

Położenie geograficzne ma znaczenie, ponieważ nasłonecznienie jest uzależnione od szerokości i długości geograficznej.

Pompa ciepła

Przed zakupem pompy ciepła warto zdobyć odpowiednią wiedzę i zrozumienie kilku kluczowych aspektów, które wpłyną na wybór odpowiedniego modelu dla twoich potrzeb. Oto kilka ważnych rzeczy, które powinieneś wiedzieć przed zakupem pompy ciepła:

Istnieją różne rodzaje pomp ciepła, takie jak powietrze-powietrze, powietrze-woda, woda-powietrze i woda-woda. Każdy z nich ma swoje zalety i wady, które warto rozważyć w kontekście twoich potrzeb grzewczych, dostępnych źródeł energii i budżetu.

Zwróć uwagę na wskaźniki efektywności energetycznej pompy ciepła, takie jak COP (Coefficient of Performance) lub SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Wyższy wskaźnik oznacza, że pompa ciepła jest bardziej wydajna i oszczędna w eksploatacji.

Upewnij się, że wybierasz pompę ciepła o odpowiedniej mocy, aby dostosować się do zapotrzebowania na ciepło w twoim budynku. Wydajność pompy ciepła będzie zależała od jej zdolności do dostarczenia wystarczającej ilości ciepła w określonych warunkach klimatycznych.

Pamiętaj, że niektóre rodzaje pomp ciepła mogą być bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków klimatycznych. Na przykład pompy ciepła powietrze-powietrze mogą być mniej wydajne w bardzo zimnych regionach, dlatego warto rozważyć alternatywne opcje.

Przed zakupem pompy ciepła dokładnie przeanalizuj koszty jej zakupu, instalacji oraz spodziewane oszczędności na rachunkach za ogrzewanie w porównaniu z innymi systemami grzewczymi.

Upewnij się, że wybierasz renomowanego dostawcę, który oferuje profesjonalną instalację oraz dostępność serwisu i wsparcia technicznego w razie potrzeby.

W niektórych regionach istnieją programy wsparcia finansowego lub dotacje dla osób, które decydują się na zakup energooszczędnych pomp ciepła. Sprawdź, czy jesteś uprawniony do jakichkolwiek korzyści finansowych przed podjęciem decyzji.

Spróbuj znaleźć opinie i recenzje od użytkowników, którzy już korzystają z pompy ciepła danego producenta. To pomoże ci zdobyć rzeczywiste doświadczenia innych osób z danym modelem pompy.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie pompy ciepła, warto również skonsultować się z fachowcem lub specjalistą ds. energii odnawialnej, który pomoże dobrać odpowiedni model do twoich indywidualnych potrzeb i warunków budynku.

Pompa ciepła to urządzenie, które służy do przenoszenia ciepła, zapewniając tym samym ogrzewanie lub chłodzenie budynku. Działa na zasadzie odwrócenia cyklu termodynamicznego, który występuje w chłodziarkach. Pompa ciepła przekształca energię cieplną dostępną w otoczeniu (powietrzu, gruncie, wodzie) na ciepło, które jest przekazywane do budynku w celu ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody użytkowej.

Pompy ciepła są uznawane za bardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie grzewcze w porównaniu z tradycyjnymi systemami opartymi na paliwach kopalnych, ponieważ korzystają z odnawialnych źródeł energii i generują niższe emisje gazów cieplarnianych. Są szeroko stosowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej, aby zapewnić efektywne i przyjazne dla środowiska ogrzewanie i chłodzenie.

Pompa ciepła działa na zasadzie odwróconego cyklu cieplnego, który umożliwia przeniesienie ciepła z jednego miejsca (źródła ciepła) do drugiego (do systemu grzewczego lub zbiornika wody użytkowej). Proces ten odbywa się za pomocą czynnika chłodniczego, który cyklicznie zmienia się z ciekłego na gazowy i z powrotem, wykorzystując różnice temperatur do przenoszenia ciepła.

W czasie letnich miesięcy pompa ciepła może działać w trybie chłodzenia, przekształcając ciepło z budynku i przekazując je na zewnątrz, co zapewnia schłodzenie pomieszczeń.

Istnieje kilka rodzajów pomp ciepła, które różnią się ze względu na źródło ciepła, z którego pobierają ciepło oraz na sposób przekazywania tego ciepła do systemu grzewczego lub chłodniczego. Rodzaje pomp ciepła obejmują pompy ciepła powietrze-powietrze, powietrze-woda, grunt-woda i woda-woda.

Powietrzne pompy ciepła – pompy tego typu pobierają ciepło z powietrza, aby później przekazać je do systemu grzewczego budynku. Proces ich instalacji nie jest skomplikowany, ponieważ przy montażu takich pomp nie są potrzebne żadne odwierty, ani też sąsiedztwo wodnych zbiorników. Zarówno łatwość montażu, jak i przystępna cena wpływają na popularność takich rozwiązań. Pompy powietrze-powietrze są wykorzystywane do tylko ogrzewania i chłodzenia powietrza w pomieszczeniach, zaś pompy powietrze-woda zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i wody użytkowej.

Wodne pompy ciepła – pobierają ciepło z wody powierzchniowej (np. jeziora, rzeki) lub z wody gruntowej (np. studni głębinowych) i przekazują je do cieczy grzewczej, która jest wykorzystywana do ogrzewania budynku lub wody użytkowej. Rozwiązanie to jest mniej popularne przez wymóg znajdowania się w pobliżu zbiornika wodnego.

Gruntowe pompy ciepła – pobierają ciepło z gruntu poprzez rurociągi umieszczone w ziemi (w układzie poziomym lub przez odwierty głębinowe. Ponieważ grunt zapewnia bardziej stabilną temperaturę przez cały rok, przekłada się to na wyższą wydajność pompy ciepła. Instalacja takich urządzeń jest jednak dość kosztowna i wymagająca dużego obszaru na umiejscowienie rurociągów, dlatego pompy gruntowe tracą na popularności.

Pompy ciepła są znacznie bardziej efektywne energetycznie niż tradycyjne piece na gaz, olej czy węgiel. Wykorzystują odnawialne, a więc nieograniczone w naturze, źródła, takie jak powietrze, grunt czy woda, aby przekształcić je w ciepło, co przekłada się na niższe zużycie energii elektrycznej i tym samym niższe rachunki za ogrzewanie.

Urządzenia te nie spalają paliw kopalnych, dzięki czemu generują znacznie mniejsze emisje gazów cieplarnianych. Korzystanie z pompy ciepła pomaga w redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Korzystanie z pompy ciepła eliminuje potrzebę magazynowania i obchodzenia się z niebezpiecznymi paliwami kopalnymi, takimi jak gaz, olej czy węgiel. Są również niemal bezobsługowe, czym zapewniają wygodę i komfort użytkowania.

Pompy ciepła mogą być wykorzystywane zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia pomieszczeń, dzięki funkcji odwrócenia cyklu cieplnego.

Urządzenia te charakteryzują się długim cyklem życia i trwałością, dzięki czemu mogą w wydajny sposób służyć przez wiele lat.

Pompy ciepła mogą być stosowane do chłodzenia pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu odwróconego cyklu ogrzewania pompa pobiera ciepło z wnętrza pomieszczenia i przenosi je na zewnątrz, czym ochładza powietrze w środku budynku. W efekcie pompa ciepła działa jak ekologiczny i energooszczędny klimatyzator.

W odróżnieniu od innych urządzeń grzewczych, pompy ciepła posiadają bardzo wysoką sprawność cieplną. Jest to istotna kwestia, która przekłada się bezpośrednio na koszty eksploatacji.

Zakładając, że mowa o domu jednorodzinnym o powierzchni ok. 150 m2, koszt ogrzewania pompą ciepła typu powietrze-woda z ogrzewaniem podłogowym będzie oscylował w okolicach 3 000 zł rocznie. Zasilając urządzenie energią wytworzoną przez własną instalację fotowoltaiczną, możemy ten koszt obniżyć do ok. 1 000-1 500 zł rocznie.

Do ogrzania takiego domu np. kotłem elektrycznym koszt może wynosić nawet ok. 10 000 zł rocznie. W przypadku kotła gazowego również możemy liczyć się z wysokimi kosztami, rzędu 4 000 zł rocznie.

Każdy rodzaj pompy ciepła ma nieco inne wymagania dotyczące instalacji. W przypadku pomp gruntowych z wymiennikiem poziomym, potrzebna jest spora powierzchnia działki, zaś w przypadku sond pionowych wymagane jest przeprowadzenie głębokich wierceń. Natomiast pompy wodne do efektywnego działania potrzebują wody płynącej.

Jeśli chodzi o wymogi formalne, instalowanie pomp ciepła o mocy zainstalowanej nie większej niż 50 kW nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia (o ile nie miejscem instalacji nie jest np. obiekt zabytkowy, obszar górniczy czy miejsce wpływające na obszary Natura 2000).

W celu poprawnej instalacji, która pozwoli na efektywne korzystanie z pompy ciepła przez długie lata, warto skorzystać z usług firmy, która się w tym specjalizuje.

Wydajność i efektywność pompy ciepła są zależne od wielu czynników, w tym temperatury źródła ciepła, temperatury ciepłowniczej, izolacji budynku, wydajności sezonowej, właściwej instalacji oraz odpowiedniej konserwacji. Wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę podczas wyboru, instalacji i eksploatacji pompy ciepła, aby osiągnąć optymalne wyniki.

Pompy ciepła są urządzeniami praktycznie bezobsługowymi. W odróżnieniu od innych urządzeń grzewczych, nie wymagają wielu prac, np. dokładania medium. Jednak, aby zapewnić optymalną wydajność, niezawodność i długi okres eksploatacji, warto wykonywać regularne czynności konserwacyjne. Do takich zadań należą m.in.: regularne przeglądy techniczne, czyszczenie filtrów, oczyszczanie wewnętrznych i zewnętrznych części czy kontrola poziomu czynnika chłodniczego.

Pompa ciepła jest tanim źródłem ogrzewania w porównaniu do tradycyjnych urządzeń grzewczych. Warto zauważyć, że koszty utrzymania i eksploatacji pompy ciepła mogą być zróżnicowane w zależności od regionu, warunków klimatycznych oraz jakości urządzenia i jego producenta.

Koszty związane z utrzymaniem pompy ciepła mogą obejmować:

 • Koszty konserwacji – zaleca się przynajmniej raz w roku robić przeglądy techniczne, które obejmują sprawdzenie i czyszczenie elementów, jak również weryfikację wydajności i poziomu czynnika chłodniczego; regularna konserwacja jest bowiem kluczowa dla długiego i niezawodnego działania pompy ciepła
 • Koszty naprawy – mogą wystąpić w przypadku awarii lub problemów z działaniem pompy ciepła; są trudne do oszacowania, ponieważ zależą od rodzaju problemu i wymaganych działań naprawczych
 • Koszty energii – pompy ciepła do działania potrzebują energię elektryczną, której koszty zależą od lokalnych cen energii, sposobu użytkowania i wydajności urządzenia

Szacuje się, że koszty związane z użytkowaniem pompy ciepła mogą wynosić ok. 500 zł miesięcznie. Posiadając własną instalację fotowoltaiczną, która produkuje energię elektryczną wykorzystywaną do zasilenia pompy, koszty energii można zminimalizować.

Cykl życia pompy ciepła, czyli czas, w którym urządzenie utrzymuje swoją sprawność i funkcjonalność, może różnić się w zależności od typu i jakości urządzenia oraz od odpowiedniego utrzymania. Ogólnie rzecz biorąc, pompa ciepła ma długi cykl życia i może działać przez wiele lat. Jeśli jest odpowiednio zainstalowana, konserwowana i użytkowana, może utrzymać swoją wydajność i funkcjonalność nawet ponad 20 lat.

Pompa ciepła jest uważana za ekologiczne rozwiązanie grzewcze, zwłaszcza w porównaniu do tradycyjnych systemów opartych na paliwach kopalnych, takich jak piece na olej, gaz czy węgiel.

Pompy ciepła nie spalają paliw kopalnych, a zamiast tego pobierają ciepło z powietrza, wody lub gruntu, dzięki czemu generują znacznie mniejsze emisje gazów cieplarnianych. Urządzenia te są też znacznie bardziej efektywne energetycznie w przekształcaniu energii elektrycznej na ciepło w porównaniu z konwencjonalnymi systemami grzewczymi. Wyższa wydajność oznacza mniejsze zużycie energii, a w konsekwencji mniejszą emisję dwutlenku węgla.

Warto zauważyć, że ostateczny wpływ pompy ciepła na środowisko zależy od tego, jak generowana jest energia elektryczna potrzebna do jej zasilenia. Najbardziej ekologicznym rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną, która produkowałaby czystą energię do zasilenia urządzenia grzewczego.

Pompy ciepła mają pewne ograniczenia temperaturowe i klimatyczne, które mogą wpływać na ich wydajność i działanie w różnych warunkach. Ważnym jest więc, aby przed kupnem i instalacją takich urządzeń zbadać warunki klimatyczne i temperaturowe w danym regionie oraz dopasować rodzaj pompy ciepła do konkretnych potrzeb i wymagań budynku. Z tego powodu warto zasięgnąć porady specjalisty zajmującego się montażem takich urządzeń.

Pompy ciepła, zwłaszcza powietrzne, mogą doświadczać spadku wydajności w bardzo niskich temperaturach. Wysoka wilgotność powietrza również może wpływać na wydajność pomp ciepła, ponieważ nawilżone powietrze może powodować kondensację.

Warto zwrócić uwagę, że niektóre urządzenia posiadają ograniczenia co do maksymalnej temperatury, do której mogą podgrzewać powietrze lub wodę, co może wpływać na ich zdolność dostarczenia ciepła w przypadku bardzo wysokich wymagań cieplnych.

Efektywność pomp ciepła jest w dużej mierze uzależniona od dostępności i jakości źródła energii, takiego jak powietrze, grunt lub woda. W przypadku problemów z tymi źródłami, wydajność urządzenia może zostać obniżona.

Pompa ciepła może być używana do podgrzewania wody użytkowej. Wykorzystuje się do tego głównie dwa rodzaje pomp ciepła: pompę typu powietrze-woda oraz typu grunt-woda. Ogrzewanie wody za pomocą tego urządzenia jest bardziej ekonomiczne i ekologiczne w porównaniu z tradycyjnymi systemami opartymi na paliwach kopalnych.

Na rynku można spotkać pompy ciepła, które łącząc obie funkcje, są przeznaczone zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do ciepłej wody użytkowej. Istnieją również urządzenia przeznaczone tylko do podgrzewania wody użytkowej.

Współczynnik COP (Coefficient of Performance) to miara efektywności urządzenia, takiego jak pompa ciepła, klimatyzator czy lodówka. Określa stosunek ilości dostarczonego ciepła lub chłodu do ilości energii zużywanej przez urządzenie do tego celu. Definiuje się go jako iloraz mocy cieplnej lub chłodniczej dostarczonej przez urządzenie do mocy energetycznej, którą urządzenie zużywa (COP = Moc cieplna lub chłodnicza / Moc energetyczna).

Współczynnik wydajności jest kluczowym wskaźnikiem wpływającym na efektywność systemu pompy ciepła. Im wyższy COP, tym bardziej efektywna jest pompa ciepła, co oznacza, że dostarcza więcej ciepła przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Wartości współczynnika COP pomp ciepła zawierają się zwykle w zakresie od 2 do 5 lub więcej, co oznacza, że pompa ciepła produkuje od 2 do 5 razy więcej energii cieplnej, niż zużywa energii elektrycznej.

Wysoki COP oznacza mniejsze zużycie energii elektrycznej, co przekłada się na niższe rachunki za energię. Efektywne zużycie energii, a tym samym mniejsze zużycie paliw kopalnych przyczynia się także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Integracja pompy ciepła z systemem ogrzewania podłogowego to dość popularne i skuteczne rozwiązanie. System podłogowy idealnie współgra z pompą ciepła, ponieważ charakteryzuje się dużą powierzchnią kontaktu z powietrzem oraz niską temperaturą emisji. Dzięki połączeniu tych cech możliwe jest zauważalne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz efektywne wykorzystanie energii pozyskiwanej ze źródła ciepła.

Aby taki system działał prawidłowo, wystarczy, że osiągnie temperaturę obiegu na poziomie 30-40°C. Praca w tak niskich temperaturach nie tylko przyczynia się do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie, ale także pozytywnie wpływa na żywotność wszystkich komponentów grzewczych.

Pompy ciepła są wydajnymi systemami grzewczymi i chłodzącymi, ale ich wydajność może być ograniczona w ekstremalnie niskich temperaturach. Większość pomp ciepła może działać skutecznie nawet w umiarkowanie zimnych klimatach, ale w przypadku temperatur utrzymujących się znacznie poniżej zera, mogą pojawić się pewne ograniczenia, takie jak: spadek wydajności, wydłużony czas ogrzewania czy konieczność wspomagania, np. grzałką elektryczną.

Pomimo tych ograniczeń, istnieją rozwiązania, które pozwalają na wykorzystanie pomp ciepła nawet w bardzo zimnych klimatach. Można bowiem zastosować pompy ciepła o podwyższonej wydajności w niskich temperaturach lub połączyć pompę ciepła z tradycyjnym systemem grzewczym, który przejmie pracę w ekstremalnych warunkach.

Czas instalacji pompy ciepła może różnić się w zależności od typu pompy, rozmiaru systemu, rodzaju budynku oraz warunków lokalnych. Średnio może on wynosić od kilku dni do kilku tygodni. W przypadku bardziej zaawansowanych systemów, instalacja może być jednak bardziej czasochłonna i skomplikowana.

Zakres prac budowlanych zależy od rodzaju instalowanej pompy i dostosowania jej do obecnego systemu grzewczego budynku. W przypadku instalacji pomp powietrznych, prace mogą być ograniczone jedynie do montażu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz podłączenia rur i przewodów.
Natomiast przy instalacji pomp gruntowych potrzebne będzie przeprowadzenie bardziej wymagających prac, takich jak wykonanie odwiertów w ziemi, ułożenie rur grzewczych w gruncie, a także dostosowanie systemu do obecnej infrastruktury budynku.

Niezależnie od rodzaju pompy ciepła, lepiej, aby instalacja pompy ciepła została przeprowadzona przez odpowiednio przeszkolonych i doświadczonych specjalistów, którzy dostosują montaż odpowiednio do specyfikacji budynku.

Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania (CO) jest ważnym procesem utrzymania odpowiedniej wydajności, efektywności i bezpieczeństwa systemu grzewczego.

Nagromadzenie osadów, kamienia kotłowego i zanieczyszczeń w instalacji CO może prowadzić do zmniejszenia przepływu ciepła i utrudniać przekazywanie energii cieplnej do systemu grzewczego. Czyszczenie eliminuje te zanieczyszczenia, co pozwala na poprawienie wydajności grzewczej i zmniejszenie zużycia paliwa, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.

W instalacjach CO mogą gromadzić się także pyłki, kurz, pleśnie i bakterie, zwłaszcza w przypadku systemów zbiorników i rur z wodą. Nieczyszczenie ich może wpłynąć na jakość powietrza wewnętrznego, powodując potencjalnie poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

Zanieczyszczenia w instalacji CO mogą powodować zatory i blokady w rurach, co może skutkować awarią lub uszkodzeniem całego systemu grzewczego. Regularne czyszczenie zapobiega tego rodzaju problemom, przedłużając żywotność systemu i zmniejszając ryzyko kosztownych napraw.

Regularne czyszczenie pomaga w utrzymaniu w dobrej kondycji kotłów, wymienników ciepła, zaworów i innych komponentów instalacji CO. Dzięki temu urządzenia te będą działały bardziej efektywnie i będą trwalsze, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji na dłuższą metę.

Czysta instalacja CO działa znacznie lepiej i bardziej stabilnie. Poprawiona cyrkulacja ciepła oraz optymalna wydajność całego systemu grzewczego sprawiają, że temperatura w pomieszczeniach jest łatwiej kontrolowana i utrzymywana na odpowiednim poziomie.

Fundament pod pompę ciepła to ważny element instalacji pompy ciepła, który zapewnia stabilne i bezpieczne podłoże dla urządzenia.

Fundament pod pompę ciepła musi być dostatecznie wytrzymały, aby utrzymać ciężar całego urządzenia oraz jego stabilność. Odpowiednio wykonany fundament minimalizuje ryzyko przemieszczenia lub uszkodzenia pompy ciepła, co może być szczególnie ważne w przypadku pomp gruntowych, które wymagają głębszego zakotwiczenia.

Takie fundamenty można wykonywać z różnych materiałów, takich jak beton, żelbet, bloczki fundamentowe, czy płyty fundamentowe. Wybór odpowiedniego materiału zależy od lokalnych warunków gruntowych, wielkości i masy pompy ciepła oraz preferencji wykonawcy.

Fundament powinien być starannie zaplanowany, aby zapewnić równomierne rozłożenie obciążenia i uniknąć osiadania w gruncie, co mogłoby wpłynąć na stabilność urządzenia i wydajność pracy pompy ciepła. Dobrze zaprojektowany fundament powinien uwzględniać też odprowadzanie wody opadowej i roztopowej z powierzchni urządzenia, aby uniknąć zalania pompy ciepła.

Ważne jest, aby fundament został prawidłowo wykonany i zgodnie z zaleceniami producenta pompy ciepła. Montaż na źle przygotowanym lub niewłaściwie wybudowanym fundamencie może wpłynąć na gwarancję i niekorzystnie wpłynąć na działanie urządzenia.

Ważne jest, aby fundament pod pompę ciepła został wykonany przez wykwalifikowanego specjalistę, który uwzględni wszelkie wymogi prawne, techniczne i bezpieczeństwo. Prawidłowo wykonany fundament zapewni nie tylko stabilność urządzenia, ale także długotrwałą i efektywną pracę pompy ciepła.

W Polsce istnieje kilka programów i mechanizmów wsparcia finansowego, które umożliwiają otrzymanie dofinansowania na instalację pomp ciepła. Wśród nich można wymienić ogólnopolskie programy jak Czyste Powietrze czy Mój Prąd, ale wsparcie można otrzymać także z Funduszy Europejskich czy regionalnych programów dofinansowań.

Produkcja energii

Wielkość instalacji fotowoltaicznej zależy przede wszystkim od wielkości zużycia energii elektrycznej w domu, firmie lub gospodarstwie. Można ją sprawdzić na rachunkach za energię elektryczną.

Dodatkowo jest ona zależna od przestrzeni dostępnej na dachach budynków.

Określenie wielkości instalacji fotowoltaicznej następuje po analizie wielkości zużycia energii, możliwości wynikających z jakości instalacji elektrycznej oraz analizie otoczenia docelowej instalacji (np. wysokości drzew, budynków w okolicy). Powinna być odpowiednio dopasowana do potrzeb Klienta.

Ilość energii, jaką wytwarza instalacja fotowoltaiczna, jest uzależniona od jej mocy nominalnej mierzonej w [kWp], kierunku dachu względem południa, kąta nachylenia dachu oraz lokalizacji budynku.

Moc nominalna to inaczej moc maksymalna, z jaką dana instalacja może produkować energię elektryczną w warunkach optymalnych.

W Polsce instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kWp w ciągu roku produkuje około 1000 kWh energii elektrycznej.

Moc instalacji fotowoltaicznej określa się w jednostce kWp (kilowatt peak).

Jest to moc szczytowa, czyli taka moc, jaką osiąga instalacja pracując w warunkach STC (Standard Test Conditions). W Polsce takie warunki występują nie więcej niż kilka godzin w roku – przez większą część roku systemy fotowoltaiczne pracują z mocą mniejszą niż moc szczytowa.

Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną jest zależna od jej mocy nominalnej, która dopasowywana jest do zużycia energii elektrycznej w domu.

Średniej wielkości instalacja fotowoltaiczna, która powinna odpowiadać na zapotrzebowanie na energię elektryczna dla typowego gospodarstwa domowego w Polsce, najczęściej będzie miała 4kWp mocy nominalnej i w warunkach optymalnych będzie mogła wyprodukować około 4000 kWh w skali roku.

Ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną jest zależna od jej mocy nominalnej, która powinna być dopasowana do zużycia energii w konkretnym gospodarstwie rolnym lub przedsiębiorstwie, możliwości istniejącej instalacji elektrycznej oraz lokalizacji.

Energia elektryczna pozyskiwana ze Słońca jest taką samą energią jak ta pozyskiwana od powszechnie znanych Zakładów Energetycznych i może być wykorzystywana w taki sam sposób.

Jedyna różnica to taka, że energia słoneczna zmniejsza emisję CO2 i jest zdecydowanie lepsza dla naszego środowiska, a jej wytworzenie nic nie kosztuje.

Nasłonecznienie nie ma znaczącego wpływu na wysokość napięcia, ponieważ falownik odpowiada za synchronizację napięć i częstotliwości z siecią i utrzymanie ich w dopuszczalnych normach.

Panele fotowoltaiczne umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej ze Słońca zarówno w pochmurne dni, jak i zimą.

Kiedy promieniowania słonecznego jest mniej, czyli przy zachmurzeniu i w zimowe dni, ilość wytworzonej energii będzie znacząco niższa od mocy nominalnej.

Zakup paneli fotowoltaicznych

Technologie TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) i PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) są dwiema różnymi technologiami związanymi z fotowoltaiką, mającymi na celu zwiększenie wydajności ogniw słonecznych poprzez zastosowanie specjalnych warstw tunelowych lub pasywacyjnych, które minimalizują straty rekombinacji na przednim i tylnym kontakcie ogniw. Obie technologie są zaawansowanymi rozwiązaniami fotowoltaicznymi, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności ogniw i rozwijają się w szybkim tempie w przemyśle fotowoltaicznym.

Technologia TOPCon to zaawansowana technologia wykorzystywana w ogniwach słonecznych, która polega na zastosowaniu dwóch warstw tunelowych tlenków na przodzie i z tyłu ogniw, aby zminimalizować straty rekombinacji i poprawić efektywność. Dzięki zastosowaniu warstw tunelowych TOPCon ogniwom udaje się osiągnąć wyższą efektywność niż w tradycyjnych ogniwach krzemowych.
W technologii TOPCon, na froncie ogniw fotowoltaicznych stosuje się cienką warstwę tlenku krzemu, która działa jako tunelowy kontakt pomiędzy warstwą aktywną a elektrodą, co pomaga zminimalizować straty rekombinacji na powierzchni ogniw. Dodatkowo, zastosowanie drugiej warstwy tunelowej na tylnym kontakcie ogniw pomaga zmniejszyć straty rekombinacji z tyłu, co z kolei przyczynia się do zwiększenia wydajności ogniw.


Technologia PERC
również ma na celu zwiększenie wydajności ogniw słonecznych poprzez zastosowanie pasywacji emitera i tylnego kontaktu ogniw. Technologia ta stała się bardzo popularna w przemyśle fotowoltaicznym i była dużym krokiem w poprawie wydajności ogniw krzemowych.
W technologii PERC pasywacja emitera polega na zastosowaniu specjalnej warstwy tlenku krzemu na przedniej stronie ogniw, co zmniejsza straty rekombinacji i zwiększa przechwycenie promieniowania słonecznego. Dodatkowo, na tylnym kontakcie ogniw stosuje się warstwę pasywacyjną, która również pomaga zminimalizować straty rekombinacji na tylnym obszarze ogniw.

Ogniwa fotowoltaiczne produkowane z krzemu krystalicznego można podzielić na monokrystaliczne i polikrystaliczne. Jednak ze względu na wyższą sprawność, zdecydowanie większą popularnością cieszą się pierwsze z nich. Ogniwa monokrystaliczne dzielą się zaś na typ N lub typ P. W porównaniu do technologii typu P, moduły z ogniwami typu N posiadają więcej zalet. Choć ogniwa P-type są tańszą opcją, różnica cenowa stale maleje.

Do produkcji ogniw typu P używa się domieszki pierwiastka boru (choć zaczęły pojawiać się też ogniwa wytworzone z galu), który ma o jeden elektron mniej niż krzem, co skutkuje powstaniem dodatnich dziur elektronowych. W przypadku ogniw N-type wykorzystuje się domieszki pierwiastka fosforu, który ma z kolei o jeden elektron więcej niż krzem, a tworzące się dziury elektronowe są ujemne. Podstawa krzemowa ogniw P-type jest zatem spolaryzowana w większości dodatnio, zaś w ogniwach typu N – ujemnie.

Maksymalna sprawność ogniw typu P wynosi 24,5 %. Typ N już teraz osiąga sprawność na poziomie 25 %, jednak eksperci szacują, że może wynieść nawet 28,7 %. Ponadto, te drugie charakteryzują się też znacznie wyższą wydajnością (nawet do 22,1 % w przypadku N-type).

Ogniwa typu N ulegają również mniejszej degradacji spowodowanej światłem, są odporne na efekt LID (Light Induced Degradation) oraz są bardziej odporne na zanieczyszczenia. To wszystko wpływa zaś na ich dłuższą żywotność.

Kolejną przewagą ogniw typu N jest fakt, że osiągają niższą temperaturę w upalne dni. To wpływa na większą efektywność modułów oraz ich mniejszą awaryjność.

Istnieje taka możliwość, natomiast nie polecamy takiego rozwiązania ze względów bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że aby instalacja została odebrana przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, pod jej wykonaniem musi podpisać się instalator posiadający odpowiednie uprawnienia.

Jeżeli instalacja finansowana jest poprzez kredyt, pożyczkę lub w ramach leasingu, nie ma żadnej dodatkowej opłaty wstępnej.

Klient, decydując się na którąkolwiek z tych form finansowania, przechodzi badanie zdolności finansowej. Pozytywna ocena banku oraz podpisanie umowy na finansowanie skutkuje przystąpieniem do realizacji zapisów umowy. W tym przypadku zajmujemy się dopełnieniem wszelkich formalności z instytucją finansującą.

W przypadku płatności gotówką, przed rozpoczęciem montażu instalacji klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki. Zaliczka dla klienta indywidualnego wynosi 50% wartości umowy, a dla klienta biznesowego 40% wartości umowy.

Montaż instalacji fotowoltaicznej jest uzależniony od wielkości systemu oraz warunków pogodowych.

W przypadku instalacji dla domu może potrwać od 1 do 5 dni (ten czas może się wydłużyć ze względu na warunki atmosferyczne).

Przy większości domowych instalacji o mocy 3,0 – 5,0 kWp montaż powinien trwać maksymalnie 2 dni.

W przypadku instalacji na budynkach gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa rolnego, wspólnot mieszkaniowych i innych przedsiębiorstw długość montażu jest ustalana indywidualnie.

Montaże instalacji można realizować przez cały rok.

Kluczowe są tu warunki atmosferyczne oraz bezpieczeństwo pracowników instalujących system zgodnie z normami BHP.

Oprócz modułów fotowoltaicznych zamontowany zostanie falownik, zabezpieczenia stało- i zmiennoprądowe oraz okablowanie łączące panele z falownikiem, a falownik z instalacją elektryczną.

Urządzenia nie zajmują wiele miejsca – montowane są przeważnie na ścianach, np. w piwnicy, garażu lub w istniejącym pomieszczeniu gospodarczym, bez konieczności wyodrębnienia oddzielnego pomieszczenia.

Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 150kW nie jest wymagana żadna decyzja administracyjna, w tym także pozwolenie na budowę.

W przypadku instalacji większych niż 150kW wymagana jest decyzja administracyjna i jesteśmy w stanie takie dokumenty przygotować zgodnie ze wszystkimi uprawnieniami.

Dla wszystkich typów instalacji wymagane jest zgłoszenie wykonania instalacji do operatora sieci dystrybucyjnej. Warunkiem akceptacji ze strony operatora jest moc systemu, która nie może przewyższać aktualnej mocy umownej. Jeśli moc umowna jest niższa, kolejnym koniecznym krokiem będzie wniosek o zwiększenie mocy. Podczas indywidualnego spotkania, jeszcze przed podpisaniem umowy, nasz przedstawiciel pomoże dobrać odpowiednią do mocy umownej wielkość systemu lub przygotować wniosek o zwiększenie mocy.

Jak zorganizować przyłączenie do sieci? Przy podpisaniu umowy prosimy o podpisanie pełnomocnictwa na zgłoszenie danej instalacji do odpowiedniego zakładu energetycznego. W momencie realizacji instalacji oraz otrzymania Protokołu Odbioru, zajmiemy się wysłaniem odpowiedniego zgłoszenia.

Zgodnie z prawem operator sieci dystrybucyjnej jest zobowiązany do przyłączenia do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznej w przeciągu 30 dni.

Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z przyłączeniem instalacji oraz wymianą licznika – te koszty ponosi operator.

Zgodnie z prawem zakład energetyczny nie ma możliwości odmówienia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci.

W zależności od operatora zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi załącznikami jest wysyłane pocztą lub mailem.

Od czasu otrzymania dokumentów operator ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy, który będzie odróżniał energię wprowadzoną do sieci od energii pobranej. ESOLEO oferuje możliwość udzielenia nam pełnomocnictwa na kontakt z zakładem energetycznym w celu monitorowania procesu przyłączenia mikroinstalacji.

Nie jest to konieczne, jednak zamontowanie paneli fotowoltaicznych przed końcem budowy domu będzie wiązało się z utraceniem prawa do ulgi termomodernizacyjnej.

Dodatkowo podłączenie licznika dwukierunkowego będzie możliwe w momencie podpisania umowy kompleksowej z zakładem energetycznym.

  * Pola wymagane

  Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

  Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

  Pozdrawiamy ESOLEO

  Mój prąd 5.0
  Zadzwoń
  Kontakt z doradcą

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

    Pozdrawiamy ESOLEO