Spis treści

  Czym są OZE, czyli odnawialne źródła energii?

  Odnawialne źródła energii, jak sama nazwa wskazuje, samoistnie się odnawiają i nie można ich wyeksploatować. Metody wykorzystania OZE są stale doskonalone i unowocześniane. W Polsce korzystamy z energii słonecznej, energii wiatru, energii wody, energii geotermalnej i biomasy.

  W ciągu ostatnich lat coraz większe znaczenie w wytwarzaniu energii cieplnej oraz elektrycznej zyskują odnawialne źródła, które są zasobami niewyczerpalnymi. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala nie tylko zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska (spowodowane emisją do atmosfery szkodliwych produktów spalania paliw kopalnych), lecz także uzyskać czystą energię, na którą zapotrzebowanie cały czas wzrasta.

  OZE – regulacje prawne

  W pozyskiwaniu energii coraz większe znaczenie mają OZE, czyli odnawialne źródła energii. To zasoby, które są niewyczerpalne lub odnawiają się w stosunkowo krótkim okresie (np. biomasa). Są znacznie mniej szkodliwe dla środowiska niż nieodnawialne źródła energii. Wszystkie regulacje prawne dotyczące OZE zostały zawarte w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478) z wszelkimi późniejszymi nowelizacjami. Najważniejszymi aspektami ustawy są zasady i warunki pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł oraz krajowe plany rozwoju w tej dziedzinie.

  Odnawialne źródła energii – jakie wykorzystuje się w Polsce?

  Obecnie funkcjonowanie każdej gałęzi gospodarczej jest oparte na wykorzystaniu energii. Zasila ona wszystkie urządzenia i ułatwia wykonywanie różnych czynności. W Polsce do pozyskania energii wykorzystuje się głównie nieodnawialne źródła energii, zwłaszcza węgiel kamienny oraz brunatny. Coraz większe znaczenie odgrywają jednak OZE, które stanowią niewyczerpalne źródło energii. To ogromna zaleta tych zasobów, ale warto też wspomnieć o znacznie mniejszym oddziaływaniu na środowisko niż w przypadku źródeł nieodnawialnych. W Polsce możemy pozyskać energię z takich OZE jak:

  • energia słoneczna (nazywana też energią promieniowania słonecznego) ma największy potencjał energetyczny. Wykorzystywana jest przede wszystkim do wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Pozyskanie jej jest możliwe dzięki wykorzystaniu kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych. W przypadku kolektorów promieniowanie słoneczne poprzez konwersję fototermiczną jest przetwarzane na energię cieplną. W ogniwach z kolei promieniowanie słoneczne zostaje przetworzone na energię elektryczną;
  • energia wiatru. Z racji występowania w Polsce różnych stref wietrzności, zastosowanie tego odnawialnego źródła energii nie zawsze jest opłacalne. Energetyka wiatrowa opiera się na zastosowaniu wiatraków wyposażonych w turbiny wiatrowe, które zamieniają energię kinetyczną na elektryczną podczas ruchu obrotowego;
  • energia wody (nazywana także hydroenergią) jest najczęściej wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej. Zasoby pochodzą głównie z wód śródlądowych o wysokim natężeniu przepływu i dużym spadzie. Wykorzystanie energii wody w Polsce opiera się głównie na działalności elektrowni wodnych, w których za pomocą turbin przetwarza się energię mechaniczną wody na energię elektryczną;
  • energia geotermalna to energia cieplna wnętrza Ziemi, która gromadzi się w skałach oraz wodach. Postrzegana jest głównie jako źródło energii cieplnej, a w mniejszym stopniu także energii elektrycznej. Wodę geotermalną wykorzystuje się w sposób bezpośredni lub pośredni. W metodzie bezpośredniej woda doprowadzana jest systemem specjalnych rur, natomiast w pośredniej poprzez oddanie ciepła chłodnej wodzie, która znajduje się w obiegu zamkniętym;
  • energia biomasy powstaje poprzez wykorzystanie substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Należą do nich odpady oraz pozostałości z gospodarstw domowych, rolnictwa czy przemysłu. W Polsce energię cieplną oraz elektryczną pozyskuje się głównie dzięki bezpośredniemu spalaniu biomasy, ale zasoby można też uzyskać poprzez jej zgazowanie, estryfikację czy fermentację.

  Istotne w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii jest zapewnienie odpowiednich możliwości technicznych, które pozwalają na ich eksploatację. Właściwe urządzenia oraz instalacje umożliwią efektywne przygotowanie, przetworzenie, a następnie wykorzystanie tych zasobów.

  Odnawialne źródła energii – jak uzyskać dotację?

  Z odnawialnych źródeł energii mogą korzystać różnego typu podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne. Aby skorzystać z dotacji, należy dopełnić odpowiednich formalności oraz właściwe uargumentować potrzebę uzyskania dofinansowania. Jako najważniejsze czynniki wpływające na otrzymanie wsparcia wymienia się:

  • określenie statusu osoby fizycznej lub prawnej;
  • lokalizację (gdzie będziemy korzystać z OZE);
  • rodzaj wybranego źródła odnawialnego określający, jaką instalację należy zastosować;
  • złożenie odpowiedniego wniosku w wyznaczonym terminie.

  Przydzielanie dotacji do odnawialnych źródeł energii jest nadzorowane na szczeblu krajowym poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie przez jednostki wojewódzkie i podlegające im mniejsze podmioty. Fundusze na dotacje dla OZE w Polsce pochodzą przede wszystkim ze źródeł krajowych i unijnych. Warto jednak wspomnieć, iż mogą płynąć również z funduszu norweskiego, z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz z Systemu Zielonych Inwestycji GIS.

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO