Spis treści

  Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

  Czy rolnicy mogą liczyć na specjalne dotacje na fotowoltaikę? Jak najbardziej! Obecnie właściciele gruntów rolnych mają szansę na otrzymanie solidnego wsparcia finansowego. Z jakich form wsparcia najlepiej skorzystać i jakie warunki spełnić, aby otrzymać dotacje dla rolników?

  Fotowoltaika przydaje się rolnikom

  Od dobrych kilku lat odnotowujemy szereg działań wspierających rolników w wyposażeniu ich gospodarstw w sprzęt fotowoltaiczny. Główną ideą jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności gospodarstw na środowisko. Nie powinien więc dziwić fakt, iż w krajowym oraz unijnym budżecie znajdują się pieniądze na dofinansowanie fotowoltaiki na obszarach rolniczych. Sami rolnicy coraz częściej przekonują się do odnawialnych źródeł energii i korzystają z przyznawanych dotacji, choć wymaga to od nich przygotowania dużego zasobu stosownych dokumentów.

  Wykorzystanie fotowoltaiki w gospodarstwie rolnym może przynieść duże oszczędności. Jego praca powoduje np. w porównaniu z pojedynczym gospodarstwem domowym co najmniej kilkukrotnie większe zużycie prądu. Rachunki za prąd sięgają niekiedy kilkunastu tysięcy złotych. Inwestycja w fotowoltaikę przyczyni się do znacznego obniżenia wysokości rachunków za energię elektryczną.

  Na co rolnik otrzyma dofinansowanie

  Programów oferujących dotacje dla rolników jest kilka. Jedne obejmują szeroko pojętą modernizację gospodarstw, inne dedykowane są odnawialnym źródłom energii. Rolnicy zainteresowani kompleksową modernizacją mogą wnioskować o wsparcie w ramach programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych. W 2023 roku rusza jego kolejna edycja. Uwzględnia on sześć obszarów, a mianowicie:

  • rozwój produkcji prosiąt – obszar A,
  • rozwój produkcji mleka krowiego – obszar B,
  • rozwój produkcji bydła mięsnego – obszar C,
  • racjonalizacja technologii produkcji – obszar D,
  • nawadnianie w gospodarstwie – obszar E,
  • zielona energia w gospodarstwie rolnym – obszar F.

  Wysokość dofinansowania zależy przede wszystkim od obszaru, który rolnik zdecyduje się modernizować. Z założenia wysokość dofinansowania sięga 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jeśli jednak o dotacje ubiega się młody rolnik bądź grupa rolników, wówczas wysokość dofinansowania może wynieść nawet 60%. Wspomnijmy tylko, że opcja ta nie dotyczy grupy rolników wybierających obszar nawadniania w gospodarstwie.

  W przypadku dofinansowania w obszarze zielona energia w gospodarstwie rolnym pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, zakupu pomp ciepła. Maksymalna kwota pomocy, jaką można uzyskać w tym obszarze, w okresie realizacji PROW 2014 – 2020 wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

  W 2023 roku można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych. Starania o wsparcie finansowe należy zacząć od złożenia wniosku w jednym z biur lub oddziałów ARiMR. Można to zrobić osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionej osoby. Wniosek można przesłać także pocztą lub złożyć go w formie elektronicznej, logując się na swoje konto ePUAP.

  Dotacje dla rolników – o programie Agroenergia

  Program Agroenergia poświęcony jest finansowaniu odnawialnych źródeł energii i dedykowany jest rolnikom. Rolnicy korzystają z niego głównie po to, aby otrzymać wsparcie pieniężne na realizację własnej elektrowni słonecznej. Dzięki temu zyskują szansę na znaczne obniżenie rachunków za energię pobieraną z sieci elektrycznej. Należy też pamiętać, że zwiększenie efektywności energetycznej gospodarstw rolnych to także jeden z celów programu Agroenergia.

  Co można sfinansować w ramach programu Agroenergia? Bezzwrotną dotację rolnicy otrzymają przede wszystkim na montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła czy turbiny wiatrowej. Należy tutaj pamiętać o ograniczeniu mocy urządzeń, która zawiera się w przedziale od 10kW do 50kW. Dotacje obejmuje nowe urządzenia, a inwestycja nie powinna być rozpoczęta w chwili składania wniosku.

  dotacje dla rolników do fotowoltaiki

  Kto może liczyć na środki z programu Agroenergia

  Program Agroenergia należy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i jest przeznaczony dla rolników indywidualnych. Ci mogą składać wnioski także w 2023 roku. Środki z tytułu dofinansowania będą natomiast wypłacane do 2025 roku. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych na instalacje fotowoltaiczne lub urządzenia wspierające. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z państwowych dotacji?

  Przede wszystkim należy być właścicielem bądź dzierżawcą nieruchomości rolnej. Łączna powierzchnia gospodarstwa powinna być nie mniejsza niż 1 ha i nie większa niż 300 ha. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi przez minimum rok prowadzić owe gospodarstwo. Również osoby prowadzące działalność rolniczą bądź działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych mogą przystąpić do programu.

  Na etapie składania wniosku musimy być świadomi, iż inwestycja nie może zostać rozpoczęta, zanim wniosek nie zostanie złożony. Nie można tym samym wnosić o dotacje na zwiększenie mocy już istniejącej instalacji PV. Należy instalować wyłącznie nowe urządzenia, których produkcja datowana jest nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem. Przyznane w ramach programu pieniądze otrzymamy jako refundację dopiero po zakończeniu inwestycji.

  Co jeszcze warto wiedzieć o programie? Dobra wiadomość jest taka, że rolnicy otrzymują realną szansę na otrzymanie dużego zastrzyku pieniędzy na montaż sprzętu fotowoltaicznego. Dlatego warto dobrze przygotować się przed rozpoczęciem wnioskowania o dotacje oraz sprawdzić, czy spełnia się wszystkie wymagania. Warto pamiętać, że rolnik ubiegający się o dotacje powinien zamieszkiwać na terenie danej gminy co najmniej 5 lat. Po zakończeniu zaś montażu, rolnik zobowiązany jest do jej użytkowania przez co najmniej 36 miesięcy. Trzeba też pamiętać, że udział w programie wyklucza korzystanie z innych źródeł finansowania, jak choćby cieszących się dużą popularnością programów Mój Prąd czy Czyste Powietrze.

  Dotacje dla rolników – Energia dla wsi

  Program priorytetowy Energia dla wsi zakłada dotacje i pożyczki na inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz magazynów energii zintegrowanych z instalacją OZE.

  W ramach programu rolnik może uzyskać do do 25 milionów złotych pożyczki do instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50kW oraz dotację w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych do magazynu energii. Warunkiem udzielenia wsparcia jest rozpoczęcie projektu dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Nabór rozpoczął się 25 stycznia 2023 r. i zgodnie z przewidywaniami będzie trwał aż do 15 grudnia 2023 r.

  Fotowoltaika a ulga w podatku rolnym

  Jeśli jesteś posiadaczem gruntów rolnych i uiszczasz podatek rolny, możesz ubiegać się także o ulgę na fotowoltaikę. Z tego wsparcia możesz korzystać przez 15 kolejnych lat, a wynosi ono nawet 25% kosztów przeznaczonych na zakup i montaż systemu fotowoltaicznego. Z ulgi możesz skorzystać dopiero po uruchomieniu własnej elektrowni słonecznej. Istotnym aspektem jest tutaj gromadzenie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej nabycie oraz instalację systemu solarnego.

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO