Spis treści

  Licznik prądu – jak go odczytywać?

  Licznik zużycia prądu to podstawowe urządzenie do mierzenia ilości energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwo domowe czy firmę. Prawidłowy odczyt wskaźników jest kluczowy dla dokładnego rozliczenia kosztów energii. W artykule omówimy, jak prawidłowo odczytywać dwa spotykane rodzaje tych urządzeń pomiarowych.

  Licznik prądu – rodzaje

  Aby móc rozliczać się z dostawcą energii, każdy odbiorca musi mieć zainstalowany licznik prądu. To urządzenia montowane zwykle na ścianach lub ogrodzeniach posesji. Dzięki niemu odbiorca może sprawdzić, ile energii zużył w danym okresie oraz obliczyć rachunek za prąd. 
  Obecnie najczęściej spotyka się dwa rodzaje tych urządzeń:

  • indukcyjne (analogowe) – ich działanie opiera się na ruchu aluminiowej tarczy w polu magnetycznym, gdzie każdy obrót oznacza konretną ilość zużytej energii;
  • elektroniczne (cyfrowe) – są bardziej precyzyjne, ponieważ posiadają wyświetlacz lcd, które ułatwiają możliwość odczytu najważniejszych informacji.

  W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się na rynku również tzw. inteligentne liczniki energiielektrycznej, czyli elektroniczne urządzenia wyposażone w dodatkowe funkcje. Umożliwiają m.in. zdalny odczyt i konfigurację przez dostwcę prądu, monitorowanie zużycia energii czy łatwiejszą diagnozę usterek.

  Wśród przyrządów pomiarowych można wyróżnić także podział na liczniki jednokierunkowedwukierunkowe. Pierwsze z nich są używane w przypadku pobierania energii elektrycznej w całości z sieci energetycznej. Przedstawiają ilość energii, którą pobraliśmy i za którą musimy rozliczyć się z zakładem energetycznym. Liczniki dwukierunkowe to zaś obowiązkowy element instalacji fotowoltaicznej połączonej z siecią dystrybucyjną (on-grid). Taki typ urządzenia umożliwia pomiar prądu nie tylko pobranego, ale także wyprodukowanego przez fotowoltaikę i oddanego do sieci w postaci nadwyżek.

  Istnieje również podział licznika na 1-fazowy oraz 3-fazowy. W większości gospodarstw domowych, w których zuzycie energii elektrycznej oscyluje na przeciętnym poziomie, stosowane są układy jednofazowe o napięciu 230 V. Licznik trójfazowy montowany jest przez osoby potrzebujące większej mocy i zużywającej więcej energii, czyli w przypadku instalacji o mocy umownej powyżej 6 kW i o napięciu 400 V. 

  Czym są kody OBIS?

  Oprócz aktualnego zużycia liczniki mogą pokazywać także dodatkowe informacje, jak data, godzina czy informacja o taryfie. Często wyświetlane są również tzw. kody OBIS, które objaśniają, czym jest dana informacja. Warto je znać, aby móc precyzyjnie odczytywać informacje z wskaźników. Do najważniejszych należą:

  0.0.0 / C.1.0  – Numer identyfikacyjny licznika
  1.8.0  – Energia pobrana-czynna (całodobowa suma energii elektrycznej)
  1.8.1  – Energia pobrana-czynna (energia pobrana w pierwszej strefie)
  1.8.2  – Energia pobrana-czynna (energia pobrana w drugiej strefie)
  1.8.3  – Energia pobrana-czynna (energia pobrana w trzeciej strefie)
  1.6.0  – Energia pobrana-czynna (maksymalna moc czynna pobrana we wszystkich strefach)
  0.9.1  – Aktualny czas
  0.9.2  – Aktualna data
  0.2.2  – Taryfa

  Jak odczytywać analogowy licznik prądu?

  Licznik mechaniczny, znany również jako indukcyjny, składa się z tarczy, która obraca się w miarę zużycia energii, oraz szeregu cyfr wskazujących zużycie w kilowatogodzinach (kWh). Jak odczytuje się takie urządzenie?

  Licznik energii starej generacji jest łatwy w obsłudze. Aby odczytać licznik indukcyjny, należy przepisać wartość zużycia z ekranu cyfrowego, wyrażoną w kilowatogodzinach. Korzystając z taryfy dwustrefowej, należy odczytać wartości z obu liczników z tarczami aluminiowymi. Aby określić zużycie energii w określonym czasie, trzeba odjąć zużycie z poprzedniego okresu rozliczeniowego od odczytanych wartości. Odczyt należy wykonać osobiście, stojąc przy liczniku.Stary licznik energii jest łatwy w obsłudze. Aby odczytać licznik indukcyjny, należy zapisać zużycie wyrażone w kilowatogodzinach z cyfrowego ekranu. Jeśli korzystamy z dwustrefowej taryfy, musimy odczytać wartości z obu mierników z aluminiowymi tarczami. Aby określić zużycie energii elektrycznej na dany okres, należy odjąć zużycie z poprzedniego okresu rozliczeniowego od odczytanych wartości. Odczyt w tym przypadku musi być dokonany osobiście, stojąc przy liczniku.

  Odczyt licznika:

  1. Tradycyjny licznik mechaniczny posiada zazwyczaj od 5 do 6 cyfr, które wskazują zużycie energii w kWh.
  2. Zanotuj wszystkie widoczne cyfry z wyświetlacza, zaczynając od lewej strony do prawej.
  3. Podawaj wartość w pełnych kWh.
  4. W niektórych przypadkach licznik może zawierać czerwoną cyfrę lub oznaczenie dziesiętne z prawej strony. Te liczby zazwyczaj odpowiadają części ułamkowej kWh i nie są uwzględniane w standardowych odczytach.
  5. Jeżeli licznik pokazuje cyfry 01234, oznacza to, że zużycie wynosi 1234 kWh.

  Jak odczytywać elektroniczny licznik prądu?

  Licznik elektroniczny ma wyświetlacz cyfrowy, który pokazuje zużycie energii w bardziej zrozumiały sposób. Nowoczesne liczniki elektroniczne mogą również oferować dodatkowe informacje, takie jak zużycie w różnych taryfach (np. dzienna/nocna) czy chwilowe użycie mocy. Jak odczytać elektroniczny licznik zużycia energii elektrycznej?

  Jak odczytać elektroniczny licznik energii elektrycznej? W tym przypadku sytuacja jest trochę bardziej złożona. Na urządzeniu znajduje się wiele różnych ciągów cyfr, z których każda ma określoną funkcję. Przystępując do tego zadania, najpierw należy ustalić rodzaj wykorzystanej energii. Oznaczenia zużycia na liczniku podane są kodem OBIS, który możemy znaleźć w lewym górnym rogu wyświetlacza. Dostępne konfiguracje są następujące:

  • E lub 1.8.0 lub 1.5.8.0 – całkowite zużycie energii;
  • EA lub 1.8.1 lub 1.5.8.1 – zużycie energii w pierwszej strefie (szczyt);
  • EB lub 1.8.2 lub 1.5.8.2 – zużycie energii w drugiej strefie (poza szczytem).

  Warto zapamiętać te oznaczenia, aby sprawnie kontrolować stan licznika.

  Odczyt stanu licznika:

  1. Kluczowym komponentem jest główny ekran, który wyświetla sumaryczne użycie energii w kilowatogodzinach (kWh).
  2. Liczby są pokazywane w formie cyfrowej i są łatwe do odczytania.
  3. Niektóre liczniki posiadają przycisk umożliwiający przełączanie między różnymi ekranami.
  4. Należy szukać ekranu z oznaczeniem kWh, który zazwyczaj wyświetla łączny pobór energii.
  5. W licznikach dwutaryfowych, odczyty są prezentowane oddzielnie dla każdej taryfy (np. T1 dla dziennej, T2 dla nocnej).

  Jak odczytać liczniki prądu dla fotowoltaiki?

  Jak interpretować liczniki energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych? Korzystanie z modułów fotowoltaicznych oznacza zarówno wytwarzanie, jak i zużywanie energii elektrycznej. Z tego względu przyrząd pomiarowy pokazuje co najmniej dwie wartości. Oznaczenie prądu w tym przypadku wygląda następująco:

  • 1.8.0 to całkowite zużycie energii.
  • 2.8.0 to ilość energii przekazanej do sieci energetycznej.

  Obie te wartości wyrażane są w kilowatogodzinach. Oznaczenia prądu stają się bardziej skomplikowane, gdy użytkownik korzysta z taryf wielostrefowych (między innymi G12, G12w, C12a, C12b, C22a, C22b, C23). Szczegółowe informacje na temat sposobu odczytu można znaleźć w instrukcji umieszczonej na obudowie licznika.

  Dodatkowe wskazówki dot. odczytu licznika

  Przy odczytywaniu licznika warto wziąć pod uwagę kilka dodatkowych wskazówek, które mogą ułatwić ten proces. Przede wszystkim regularne odczytywanie licznika jest kluczowym elementem w monitorowaniu zużycia energii. Pomaga to nie tylko w utrzymaniu kontroli nad rachunkami, ale również w szybkim wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości i podejmowaniu odpowiednich działań.

  Pamiętaj, że regularne odczyty dostarczane do twojego sprzedawcy energii pozwolą na dokładniejsze prognozy zużycia i uniknięcie niespodzianek na fakturach. Warto także zapisywać daty i wartości z liczników, co może pomóc w długoterminowym monitorowaniu użycia. Dzięki temu będziesz mieć pełen obraz tego, jak i kiedy zużywasz najwięcej energii oraz będziesz mógł wprowadzać ewentualne zmiany dla większej efektywności.

  W Polsce korzysta się z wielu różnych typów i modeli liczników energii elektrycznej. Coraz więcej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych instaluje jednak liczniki elektroniczne lub inteligentne. W tym wypadku warto zapoznać się z instrukcją obsługi, która umożliwia monitorowanie użycia energii. Oddzielną kategorią są liczniki dwukierunkowe, przeznaczone dla użytkowników instalacji fotowoltaicznych, którzy nie tylko zużywają prąd, ale także go produkują. Taki licznik mierzy więc obie te wartości. Wymiana na ten licznik jest bezpłatna i odbywa się w ciągu 30 dni od złożenia odpowiedniego wniosku w firmie energetycznej. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej również nie generuje kosztów.

  Odczytywanie przyrządu pomiarowego, niezależnie od jego rodzaju, nie jest trudnym procesem, a wymaga jedynie podstawowej znajomości urządzenia. Prawidłowe odczytanie licznika pozwala na dokładne monitorowanie zużycia energii, co może prowadzić do oszczędności i lepszego zarządzania kosztami. W przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą lub dostawcą energii elektrycznej.

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO