Spis treści

  Limit 2000 kWh a fotowoltaika

  W odpowiedzi na kryzys energetyczny, polski rząd postanowił wprowadzić limit zużycia energii elektrycznej w ramach Tarczy Solidarnościowej. Ustawa miała na celu zachęcić Polaków do oszczędzania prądu w czasach kryzysu. Wiele osób zastanawia się jednak, jak wygląda ta sytuacja z perspektywy prosumentów posiadających własną instalację fotowoltaiczną.

  Limity zużycia energii elektrycznej – na czym polegają?

  Dzięki wprowadzonej ustawie odbiorcy końcowi mogą w 2023 roku płacić za prąd tyle, co w 2022 roku. Po przekroczeniu limitu każda pobrana nadmiarowa kilowatogodzina jest rozliczana według obowiązujących, podwyższonych stawek. Limit 2000 kWh (2 MWh rocznie) to wyjściowy limit zużycia energii w 2023 roku, który obejmuje większość odbiorców końcowych. Istnieją również tzw. grupy uprzywilejowane do wyższego limitu, do których zalicza się niepełnosprawnych, rodziny wielodzietnie czy rolników. Limity prezentują się następująco:

  • Limit 2 000 kWh – obowiązujący większość odbiorców.
  • Limit 2 600 kWh – osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także ich rodziny.
  • Limit 3 000 kWh – rolnicy oraz rodziny wielodzietnie, posiadające Kartę Dużej Rodziny.

  Limit 2000 kWh a fotowoltaika

  Pewne obawy co do zamrożenia cen w danych limitach mieli posiadacze instalacji fotowoltaicznych. W zależności od systemu rozliczeń, w jakim znajduje się prosument, korzystanie z limitów energetycznych nieco się różni.

  Limit 2000 kWh a fotowoltaika

  Limit 2000 kWh w net meteringu

  W przypadku odbiorcy będącego prosumentem rozliczającym się na zasadach net meteringu, limit zużycia jest naliczany po uwzględnieniu rozliczenia prosumenckiego, czyli po wykorzystaniu całej energii oddanej wcześniej do magazynu.

  To oznacza, że jeśli prosument w systemie opustów oddał do sieci 3000 kWh, a pobrał z niej 4000 kWh, odzyska 2400 kWh w ramach net meteringu, zaś 1600 kWh będzie musiał kupić z zakładu. To znaczy, że zmieścił się w limicie 2000 kWh, zatem zapłaci bo obniżonej stawce.

  Limit 2000 kWh w net-billingu

  Inną sytuacją jest, gdy prosument rozlicza się w systemie net-billingu. Nie wykorzystuje on sieci jako wirtualnego magazynu, z którego pobiera wyprodukowaną energię (jak ma to miejsce w rozliczeniach na zasadzie net-meteringu). Zatem ilość energii sprzedanej do sieci nie będzie miała wpływu na zwiększenie limitu. To oznacza, że gdy prosument przez cały rok dokupił z sieci 4000 kWh energii i wykorzystał 2000 kWh limitu, kolejne 2000 kWh będzie musiał odkupić po cenach wyższych.

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO