Spis treści

  Kiedy musisz pozbyć się kopciucha? Wymiana kotłów bezklasowych

  Odnawialne źródła energii zyskują coraz większą popularność w Polsce. Niemniej jednak, pomimo ich rosnącej obecności, wiedza na ich temat nie jest jeszcze powszechna. W rezultacie często dochodzi do mylenia kolektorów słonecznych z panelami fotowoltaicznymi. Przedstawimy oba systemy, wyjaśnimy ich zasadę działania oraz porównamy ich funkcje i zastosowania. Dzięki temu czytelnik będzie miał pełną klarowność co do celu i funkcji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

  Co łączy panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne?

  Zjawisko mylenia kolektorów słonecznych z panelami fotowoltaicznymi jest częste i wynika głównie z podobnego wyglądu obu instalacji. Dodatkowo zarówno kolektory słoneczne, jak i panele fotowoltaiczne mogą być umieszczane na dachu budynku i na specjalnych konstrukcjach na gruncie. Istotnym wspólnym elementem tych systemów jest wykorzystanie energii słonecznej jako głównego źródła zasilania. 

  Jednakże, mimo tych podobieństw, istnieją kluczowe różnice między nimi, zarówno pod względem zastosowania, jak i sposobu przetwarzania energii słonecznej na użyteczne formy energii.

  Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne mają różne zastosowania oraz sposoby działania:

  • panele fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do konwersji na energię elektryczną;
  • kolektory słoneczne głównie służą do podgrzewania wody użytkowej. 

  Ważne jest zrozumienie, że te dwa rozwiązania nie konkurują ze sobą, ponieważ są przeznaczone do różnych celów. Nie ma konieczności dokonywania wyboru pomiędzy panelem fotowoltaicznym a kolektorem słonecznym, ponieważ mogą one być stosowane wspólnie, aby maksymalnie wykorzystać energię słoneczną w różnych obszarach.

  Czym są i jak działają panele fotowoltaiczne?

  Panele fotowoltaiczne pełnią funkcję generowania energii elektrycznej poprzez wykorzystanie właściwości półprzewodników (głównie krzemu), które stanowią ich podstawowy składnik. Ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach są zdolne do przechwytywania promieniowania słonecznego, co prowadzi do wytworzenia prądu stałego. 

  Jednakże, aby ten prąd mógł być używany do zasilania urządzeń elektrycznych, musi zostać przekształcony w prąd zmienny o odpowiednich parametrach. Proces ten jest realizowany przez inwerter, który jest częścią instalacji fotowoltaicznej. Inwerter odpowiada za konwersję prądu stałego na prąd zmienny. Ten może być następnie wykorzystywany do zasilania domowych urządzeń elektrycznych lub wprowadzany do sieci elektroenergetycznej w celu sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii.

  System fotowoltaiczny zapewnia stałe źródło energii elektrycznej przez cały rok, włącznie z okresem zimowym. Jednakże ilość wyprodukowanego prądu jest uzależniona od intensywności promieniowania słonecznego, które waha się w różnych porach roku i w różnych regionach geograficznych. W okresach o wysokim nasłonecznieniu, zazwyczaj latem, ilość wytworzonej energii elektrycznej może przekroczyć zapotrzebowanie na prąd. 

  Nadmiar tej energii może być kierowany do sieci energetycznej lub magazynowany w specjalnych magazynach do przechowywania energii, aby można go było wykorzystać w późniejszym czasie, gdy ilość dostępnego światła słonecznego jest mniejsza, np. zimą lub w nocy, kiedy panele fotowoltaiczne nie są aktywne. 

  Dzięki temu fotowoltaika pozwala na efektywne wykorzystanie energii słonecznej, niezależnie od zmieniających się warunków pogodowych, co przyczynia się do stabilności dostaw energii elektrycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

  Czym są i jak działają kolektory słoneczne?

  Kolektory słoneczne są urządzeniami zaprojektowanymi do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Są stosowane przede wszystkim do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspierania systemów ogrzewania w budynkach. Dodatkowo mogą być wykorzystywane do podgrzewania wody w basenach.

  Kolektory słoneczne działają poprzez przechwytywanie promieni słonecznych za pomocą absorbera umieszczonego wewnątrz kolektora. Absorbuje on promienie słoneczne i przekształca je w energię cieplną. Substancja płynna(najczęściej niezamarzający roztwór glikolu propylenowego), będąca nośnikiem ciepła, jest nagrzewana w kolektorze. 

  Następnie jest kierowana do specjalnego zbiornika w celu podgrzewania wody użytkowej. W zbiorniku ta substancja jest ochładzana i ponownie kierowana do kolektora, aby ponownie zostać nagrzana przez promienie słoneczne. Ten proces umożliwia skuteczne wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody, co przyczynia się do oszczędności energii i redukcji emisji szkodliwych gazów cieplarnianych.

  Kolektory słoneczne stanowią skuteczne rozwiązanie do podgrzewania wody użytkowej, jednak ich efektywność jest uzależniona od poziomu nasłonecznienia. W okresie letnim mogą one pokryć nawet do 90% zapotrzebowania na podgrzanie wody użytkowej, wykorzystując obfite nasłonecznienie. Niemniej jednak w pozostałych częściach roku ich działanie może być częściowo ograniczone przez mniejsze nasłonecznienie. 

  W takich przypadkach konieczne może być zastosowanie dodatkowych źródeł energii, na przykład grzałki elektrycznej, aby zapewnić odpowiednią temperaturę wody użytkowej. W ten sposób kolektory słoneczne mogą być wykorzystywane zarówno jako główne, jak i uzupełniające źródło energii do podgrzewania wody, dostosowując się do zmieniających się warunków pogodowych i sezonowych.

  Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne – jakie są różnice?

  Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne to różne urządzenia, które mają odmienne zastosowania oraz działanie:

  • zastosowanie – instalacja fotowoltaiczna ma na celu generowanie energii elektrycznej, która może być wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych, z kolei kolektory słoneczne mają za zadanie przekształcanie energii promieniowania słonecznego w energię cieplną;
  • zasada działania – opiera się na różnych mechanizmach przetwarzania energii słonecznej, system fotowoltaiczny wykorzystuje tzw. efekt fotowoltaiczny do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną, zaś w przypadku kolektorów słonecznych, ich działanie polega na wykorzystaniu absorbera do konwersji promieni słonecznych na energię cieplną.

  Co wybrać: panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne?

  Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne nie są wzajemnie konkurencyjnymi rozwiązaniami. Potrzebujesz rozwiązania do produkcji energii elektrycznej, które zapewni zasilanie urządzeń elektrycznych w domu czy firmie? W takim przypadku system fotowoltaiczny będzie odpowiednim rozwiązaniem. Natomiast, jeśli priorytetem jest podgrzewanie wody użytkowej, wtedy sprawdzą się kolektory słoneczne. W rzeczywistości możliwe jest zainstalowanie obu tych systemów równocześnie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i preferencjami użytkownika. 

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO