Spis treści

  Pompa ciepła zasilana fotowoltaiką jako najtańszy sposób ogrzewania

  Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej to organizacja zajmująca się działaniami na rzecz środowiska i rozwoju polityki klimatycznej w Polsce. Co kwartał na swoim portalu POBE publikuje także zestawienie kosztów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W zestawieniach znajdują się między innymi kotły oraz pompy ciepła różnego typu.

  Kalkulator POBE pozwala porównać koszty eksploatacji różnych źródeł ciepła i systemów grzewczych dla typowego domu jednorodzinnego. Podstawą stworzenia takiego porównania są zmieniające się ceny paliw i energii dla gospodarstw domowych. W rezultacie, koszty zawarte w arkuszu są zawsze aktualne w danym okresie. Obecna wersja kalkulatora została zaktualizowana po II kwartale 2023 r. W wyliczeniach wzięto pod uwagę także zasilanie budynku przez instalację fotowoltaiczną (o mocy 3 lub 5 kWp) współpracującą z pompą ciepła.

  Pompa ciepła z fotowoltaiką – sposób na oszczędzanie

  Zestawienia na podstawie badań za II kwartał pokazują, że posiadanie pompy ciepła i jednocześnie zasilanie jej energią produkowaną przez własną instalację fotowoltaiczną to najtańsza obecnie forma ogrzewania domu. Nawet instalacja o niewielkiej mocy pozwala zredukować koszty eksploatacji pompy aż o około połowę. To zaś jeszcze bardziej zwiększa kontrast opłacalności względem np. kotłów węglowych i gazowych czy innych rozwiązań grzewczych.

  Oprócz oszczędności, jakie może nam przynieść posiadanie pompy ciepła, urządzenia te są dodatkowo w pełni ekologiczne. Do wytworzenia ciepła nie potrzebują bowiem spalania żadnego szkodliwego medium. Zamiast tego wykorzystują ciepło naturalnie występujące i skumulowane w powietrzu czy ziemi lub energię z wód. Brak szkodliwego wpływu na środowisko jest kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost popularności tych urządzeń.

  Więcej o pompach ciepła: Pompy ciepła – małe kompendium wiedzy

  Standard energetyczny domu – duży wpływ na koszty ogrzewania

  Standard energetyczny domu to istotny czynnik, który warunkuje koszty ogrzewania nieruchomości. Określany jest przez poziom zużycia energii użytkowej. Wykresy POBE zostały podzielone na trzy główne poziomy zużycia energii użytkowej w domu jednorodzinnym o powierzchni 150 m2. Poziomy te prezentują się następująco:

  • ok. 80 kWh/m2 rocznie – w budynku, który został poddany termomodernizacji do standardu energetycznego określonego w WT 2017 lub w budynku wzniesionym w tym standardzie
  • ok. 55 kWh/m2 rocznie – w nowym budynku spełniającym standardy minimalnych warunków WT 2021
  • ok. 40 kWh/m2 rocznie – w nowym budynku, który spełnia standardy programu Moje Ciepło (od 1 stycznia 2023 r.), czyli charakteryzującym się lepszymi parametrami izolacyjności niż określone w WT 2021.


  Obecnie istnieją różne programy wsparcia w poprawie standardu energetycznego gospodarstw domowych. Jednym z nich jest program Czyste powietrze. Zapewnia on dofinansowanie do wymiany urządzenia grzewczego na bardziej efektywne, ale też do inwestycji zwiększającej izolacyjność istniejącego budynku. Programy Moje ciepłoMój prąd 5.0 zapewniają zaś dopłaty do inwestycji w pompę ciepła.

  Więcej o trwających programach dofinansowań: Dofinansowania do fotowoltaiki 2023

  Chcąc wstępnie oszacować swoje korzyści finansowe związane z termomodernizacją budynku, możemy skorzystać z kalkulatora kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych. Kalkulator ten jest aktualizowany co kwartał, więc nasze obliczenia będą opierać się na bieżących cenach energii. Znajdziemy go na stronie POBE jako otwarty arkusz kalkulacyjny, w którym mamy możliwość wprowadzania indywidualnych danych dotyczących nieruchomości.

  Pompa ciepła z fotowoltaiką a wahania cen paliw na rynku

  Ostatnie lata pokazały, jak dynamicznie może zmieniać się rynek pod względem cen paliw i energii przeznaczonych do ogrzewania budynków mieszkalnych. 2022 był rokiem stałego wzrostu cen nośników energii. W pierwszym kwartale obecnego, 2023 roku nastąpił zaś ponad 20-procentowy spadek cen paliw stałych. Ogrzewanie swojego domu pompą ciepłą zasilaną energią wytworzoną z własnej instalacji fotowoltaicznej przyniesie nie tylko oszczędności. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy również uniezależnić się od niestabilnych, wciąż zmieniających się cen rynkowych.

  Koszty ogrzewania przy uwzględnieniu pomp ciepła z instalacją fotowoltaiczną oraz bez niej

  W przygotowanej przez POBE analizie kosztów ogrzewania za drugi kwartał 2023 r. nie uwzględniono rządowych dopłat do ogrzewania ani zamrożonych przez ustawę cen energii elektrycznej. Do kalkulacji przyjęto standardowe ceny obowiązujące po przekroczeniu rocznego limitu zużycia.

  Poniżej przedstawiono wykresy ilustrujące roczne zestawienia kosztów dla przykładowego budynku jednorodzinnego o powierzchni ogrzewanej 150 m2, zamieszkiwanego przez 4 osoby:

  Rys. 1. Przykładowy roczny koszt ogrzewania istniejącego budynku jednorodzinnego o pow. ogrzewanej 150 m2, poddanego termomodernizacji do standardu WT 2017 (EU 80 kWh/(m2 · rok)), wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii i paliw w II kw. 2023 r.
  Źródło: Kalkulator POBE, http://pobe.pl/kalkulator-pobe-koszty-ogrzewania-w-typowych-budynkach/ (dostęp z dnia 05.06.2023r.)
  Rys. 2. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku jednorodzinnego o pow. ogrzewanej 150 m2, zrealizowanego w standardzie aktualnych warunków technicznych WT 2021 (EU = 55 kWh/(m2 · rok)), wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w II kw. 2023 r.
  Źródło: Kalkulator POBE, http://pobe.pl/kalkulator-pobe-koszty-ogrzewania-w-typowych-budynkach/ (dostęp z dnia 05.06.2023r.)
  Rys. 3. Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku jednorodzinnego o pow. ogrzewanej 150 m2, zrealizowanego w standardzie programu „Moje Ciepło” (EU = 40 kWh/(m2 · rok)), wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w II kwartale 2023 r.
  Źródło: Kalkulator POBE, http://pobe.pl/kalkulator-pobe-koszty-ogrzewania-w-typowych-budynkach/ (dostęp z dnia 05.06.2023r.)

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO