Spis treści

  Rachunek za prąd z fotowoltaiką – jak czytać rachunek

  Rachunek za prąd to dokument, który regularnie otrzymujemy od dostawcy energii elektrycznej. Dostają go także właściciele fotowoltaiki, mimo że samodzielnie produkują energię. Wciąż podlegają rozliczeniom, choć na nieco innych zasadach. Jak w takim razie czytać rachunek za prąd w systemie net-billing?

  Faktura za prąd z fotowoltaiką a klasyczny rachunek

  Prosumenci, czyli osoby posiadające instalację fotowoltaiczną i produkujące z niej prąd na własny użytek, otrzymują tzw. faktury prosumenckie zamiast klasycznych rachunków. Główną różnicą jest to, że rachunek z fotowoltaiką uwzględnia nie tylko zużycie prądu, ale przede wszystkim ilość wyprodukowanej i oddanej do sieci energii. Jest tak, ponieważ w net-billingu otrzymuje się zwrot środków za energię sprzedaną do sieci, jednak nie trafiają one na konto bankowe, a na tzw. depozyt prosumenta, czyli konto rozliczeniowe.

  Stan depozytu jest obliczany poprzez odjęcie wartości energii pobranej od wartości energii sprzedanej do sieci. Zatem, jeśli w ciągu miesiąca prosument wyprodukuje energię o wartości 200 zł, a pobierze w tym czasie energię za 80 zł, stan depozytu za ten miesiąc będzie wynosił 120 zł.

  Licznik dwukierunkowy a faktura prosumencka

  Niezależnie od dostawcy, podstawą pomiarów do sporządzenia faktury prosumenckiej jest licznik dwukierunkowy. To urządzenie konieczne do działania każdej instalacji fotowoltaicznej.

  Licznik dwukierunkowy na bieżąco podlicza ilość energii pozyskiwanej, a także ilość nadwyżek wyprodukowanych przez instalację fotowoltaiczną i oddanych do sieci. Dzięki temu operatorzy znają ilości energii pobranej i wprowadzonej, które potem widnieją na fakturze.

  Właściciel instalacji może także sam sprawdzić dane widniejące na liczniku. To stosunkowo nieduże urządzenie przypominające skrzynkę z wyświetlaczem. Można znaleźć na nim takie informacje, jak np.:

  • zużycie energii w danym okresie,
  • zużycie w ew. dodatkowych strefach,
  • ilość energii odprowadzonej w danym okresie,
  • rodzaj taryfy,
  • data i godzina,
  • numer identyfikacyjny urządzenia.

  Z czego składa się prosumencki rachunek za prąd?

  Rachunek dla prosumenta może wydawać się bardziej skomplikowany niż ten tradycyjny. Zrozumienie poszczególnych sekcji faktury pozwoli na lepszą kontrolę i monitorowanie swoich wydatków energetycznych. Fakturę prosumencką można podzielić na kilka sekcji, które zawierają następujące informacje:

  • dane nabywcy oraz sprzedawcy (wraz z numerem faktury i klienta oraz adresami);
  • składniki faktury (informacje dotyczące usług oraz ich kosztów wraz z całkowitą kwotą do zapłaty oraz wskazanym terminem i sposobem płatności);
  • specyfikacja ze szczegółowymi danymi (punkt poboru, grupa taryfowa, dane pomiarowe, rozliczenie energii wprowadzonej do sieci);
  • wyliczenie wartości sprzedaży wraz z tabelą składników opłat.

  Wartość energii

  Na fakturze prosumenckiej zawsze widnieją trzy najważniejsze elementy:

  • Wartość bieżącej faktury – wartość energii pobranej w ciągu danego miesiąca, ustalona na podstawie stawki za energię elektryczną i opłaty dystrybucyjne;
  • Wartość energii wprowadzonej do sieci – szczegółowo wyliczona wartość energii sprzedanej do sieci w ciągu danego miesiąca;
  • Kwota do zapłaty – różnica między wartością bieżącej faktury a wartością energii wprowadzonej do sieci.

  Dane pomiarowe

  Na fakturze prosumenckiej pojawia się także tabelka z danymi pomiarowymi po sumarycznym godzinowym bilansowaniu. W tej części możemy znaleźć takie informacje, jak:

  • Ilość energii pobranej z sieci po sumarycznym godzinowym bilansowaniu we wskazanym okresie;
  • Ilość energii wprowadzonej do sieci po sumarycznym godzinowym bilansowaniu we wskazanym okresie.

  Wyliczenie wartości sprzedaży

  Tabelka znajdująca się na końcu faktury dotyczy wyliczenia wartości energii wprowadzonej do sieci. W łączną wartość sprzedaży dla punktu poboru wchodzą m.in.:

  • Opłata sieciowa stała – opłata mająca na celu utrzymanie i rozwój sieci energetycznej;
  • Opłata przejściowa – opłata dla elektrowni z tytułu ewentualnego, przedterminowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT);
  • Opłata jakościowa – opłata za utrzymanie odpowiednich parametrów prądu dostarczanego do odbiorców końcowych (nie jest naliczana, gdy saldo jest zerowe);
  • Opłata sieciowa zmienna całodobowa – koszt dystrybucji prądu (jeśli saldo bieżące jest zerowe, opłata nie jest naliczana);
  • Opłata OZE – opłata, która ma zapewnić większą dostępność odnawialnych źródeł energii;
  • Opłata kogeneracyjna – opłata mająca na celu rozwój kogeneracji, czyli wytwarzania równoczesnego energii elektrycznej i cieplnej;
  • Opłata mocowa – podatek, który ma pokryć koszty utrzymania elektrowni w gotowości, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce (naliczana na podstawie ilości prądu pobranej z sieci energetycznej);
  • Abonament – koszt obsługi i odczytu licznika prądu.

  Rozliczenie wartości energii wprowadzonej do sieci

  To kolejna tabela, w której zawierają się:

  • Strefa czasowa – w przypadku prosumenta będzie to strefa całodobowa, ponieważ cena energii wprowadzonej do sieci podawana jest bez podziału na strefy;
  • Data przypisania depozytu – data końca miesiąca, na który został naliczony depozyt;
  • Jednostka miary – jednostka, w jakiej podawana jest ilość energii;
  • Ilość – ilość energii wprowadzonej przyjętej do rozliczenia;
  • Rynkowa cena energii – cena na podstawie miesięcznej rynkowej ceny energii publikowanej przez PSE;
  • Wartość depozytu na dzień przypisania – całkowita wartość depozytu naliczona w danym miesiącu;
  • Wartość rozliczona w poprzednich okresach – wartość depozytów rozliczonych w poprzednich okresach na dzień odczytu rozliczeniowego;
  • Wartość rozliczona w bieżącym okresie – sumaryczna wartość depozytu pomniejszająca wartość do zapłąty wystawianej faktury;
  • Wartość pozostała do rozliczenia – wartość, jaka została do rozliczenia w kolejnych okresach zgodnie z zapisami w magazynie depozytów.

  Pod tabelą widnieje również informacja, jaką jest podsumowanie ogólne rozliczenia wartości energii wprowadzonej do sieci, wraz z informacją jaka część energii pobranej została pokryta wartością energii wprowadzonej.

  Rachunek za prąd – nie taki straszny, jak go malują

  Czytanie rachunku za prąd może wydawać się zawiłe, ale zrozumienie najważniejszych informacji jest kluczowe dla świadomego korzystania z energii elektrycznej. Regularna kontrola rachunków pozwala na monitorowanie swojego zużycia, poszukiwanie potencjalnych oszczędności oraz zminimalizowanie niespodziewanych kosztów. W razie wątpliwości lub problemów z rachunkiem, zawsze warto skontaktować się z ekspertem lub dostawcą energii elektrycznej, który pomoże wyjaśnić wszelkie niejasności.

  Amorficzne panele fotowoltaiczne

  1 Panele fotowoltaiczne – czym są i jak działają? Panele fotowoltaiczne, wbrew potocznemu nazewnictwu, to nie pojedyncza jednostka, a zespolone i połączone ze sobą w szereg moduły fotowoltaiczne. Moduły zaś to zbiór połączonych ogniw w formie obramowanej zazwyczaj płyty. Padający na powierzchnię ogniwa foton uwalnia elektron, który dzięki...
  Czytaj dalej

  Jak sprawdzić, czy fotowoltaika działa prawidłowo?

  Jak sprawdzić, czy fotowoltaika działa bez zarzutu – obserwacja produkcji energii Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy fotowoltaika działa prawidłowo, jest obserwacja produkcji energii. W większości przypadków instalacje fotowoltaiczne są wyposażone w system monitorujący, który umożliwia śledzenie wydajności systemu w rzeczywistym czasie. Możesz zalogować się...
  Czytaj dalej

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO