Spis treści

  Współczynnik COP pompy ciepła – wszystko, co musisz wiedzieć

  Pompy ciepła stanowią efektywne rozwiązanie grzewcze, stopniowo zastępując tradycyjne metody, takie jak kotły gazowe czy piece stałopalne. Ich zastosowanie przyczynia się do istotnej redukcji śladu węglowego. Jednakże, aby zagwarantować optymalną efektywność działania tych urządzeń, konieczne jest odpowiednie ich użytkowanie. Istotnym czynnikiem jest tutaj znajomość współczynnika COP.

  Czym jest współczynnik COP? Najważniejsze kwestie

  Analizując efektywność funkcjonowania urządzeń grzewczych, należy obliczyć stosunek nieodnawialnej energii dostarczonej poprzez spalanie paliwa (np. gazu lub węgla) do uzyskanej ilości energii cieplnej. Podobnie ocenia się skuteczność dostarczania energii cieplnej przez pompy ciepła. Współczynnik COP (Coefficient of Performance) informuje zatem o relacji między ilością energii cieplnej dostarczoną do budynku a ilością energii elektrycznej zużytej w procesie. 

  Jak obliczyć COP pompy ciepła?

  W przypadku tradycyjnych systemów grzewczych, ich rzeczywista sprawność zawsze będzie mniejsza niż 1. Oznacza to, że zawsze otrzymujemy mniej ciepła, niż zużywamy energii w procesie spalania.

  W przypadku pomp ciepła sytuacja jest nieco inna. Pompy ciepła typu powietrznego, oprócz zużywanej energii elektrycznej do pracy sprężarki, korzystają z darmowej i odnawialnej energii pozyskanej z powietrza atmosferycznego. Co istotne, ilość energii cieplnej uzyskanej z powietrza jest znacznie większa niż energia elektryczna zużyta w procesie.

  Ilość ciepła dostarczonego do budynku stanowi sumę energii uzyskanej ze źródła odnawialnego oraz energii elektrycznej potrzebnej do podtrzymania tego procesu. Gdy oceniamy jakość procesu dostarczania energii przez pompę ciepła, dzielimy ilość uzyskanego ciepła przez zużytą nieodnawialną energię elektryczną. 

  Prostym obliczeniem jest więc sprawdzenie, że efektywność procesu dostarczania energii przez pompę ciepła zawsze przekroczy 1, ze względu na wykorzystanie odnawialnego źródła energii. Ta wartość jest znana jako współczynnik COP. Definicja i obliczenia wskazują bezpośrednio, ile razy więcej energii uzyskujemy w procesie ogrzewania w porównaniu do zużytej energii elektrycznej. Im więc wyższy współczynnik COP, tym bardziej ekonomicznie działa nasze urządzenie.

  Od czego zależy współczynnik COP pompy ciepła?

  Wartość współczynnika COP dla powietrznych pomp ciepła jest szczególnie zależna od różnicy temperatury między powietrzem atmosferycznym a czynnikiem grzewczym zasilającym instalację:

  • im mniejsza ta różnica temperatur, tym wyższa sprawność dostarczania ciepła do budynku;
  • wartość współczynnika COP maleje w miarę obniżania się temperatury powietrza atmosferycznegoorazwzrostu temperatury w układzie centralnego ogrzewania;
  • dopóki pompa ciepła pracuje samodzielnie, współczynnik COP zawsze przekracza wartość 1.

  Co zrobić, aby wartość COP była jak największa?

  Aby pompa ciepła mogła pracować w domu z maksymalną efektywnością, kluczowe jest właściwe jej dobranie do potrzeb budynku i mieszkańców oraz profesjonalny montaż. Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora z odpowiednimi uprawnieniami. To istotne ze względu na zapewnienie optymalnej pracy urządzenia przez cały okres grzewczy oraz minimalizację kosztów inwestycyjnych.

  Z punktu widzenia efektywności działania, pompy ciepła najlepiej współpracują z systemami ogrzewania niskotemperaturowego, takimi jak ogrzewanie podłogowe. Niemniej jednak praca w systemach grzejnikowych jest możliwa, zwłaszcza dzięki zastosowaniu regulacji sterowanej przez sterownik pogodowy. Ten mechanizm dostosowuje temperaturę zasilania instalacji do aktualnych warunków atmosferycznych, co wspomaga efektywność pracy pompy ciepła.

  Aby utrzymać stałą sprawność techniczną pompy ciepła, warto regularnie przeprowadzać coroczny przegląd techniczny przez autoryzowany serwis. Serwisant, mający głęboką wiedzę na temat funkcjonowania pomp ciepła, podczas przeglądu dokona czyszczenia parownika, sprawdzi stan techniczny elementów układu chłodniczego oraz dostosuje niezbędne parametry regulatora. Dzięki temu nasze urządzenie będzie gotowe do efektywnego działania w sezonie grzewczym, a ryzyko wystąpienia awarii zostanie zminimalizowane.

  SCOP – sezonowy współczynnik efektywności pompy ciepła

  Wskaźnik SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) jest obliczany na podstawie średniej wartości współczynnika COP w różnych warunkach temperaturowych i czasowych, uwzględniając cały sezon grzewczy. Ten sposób oceny pozwala na zrozumienie efektywności pracy pompy ciepła w różnych warunkach klimatycznych, gdzie temperatura otoczenia ulega zmianom.

  Współczynnik ten jest oznaczany zgodnie z normą EN 14825, co pozwala na dokładniejsze oszacowanie kosztów eksploatacji oraz kosztów ogrzewania domu.

  Aby zapewnić optymalne warunki pracy dla pompy ciepła i osiągnąć wysoki współczynnik SCOP, konieczne jest zadbanie o kilka kluczowych elementów. Należy do nich właściwa izolacja budynku, stosowanie systemu ogrzewania podłogowego we wszystkich pomieszczeniach z indywidualnymi termostatami na każdej pętli grzewczej oraz zastosowanie efektywnego systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO