Spis treści

  ESG – jak zrealizować kwestie środowiskowe?

  ESG to skrót pochodzący od słów: “Environmental, Social, Governance”, które oznaczają kolejno: kwestie środowiskowe, kwestie społeczne oraz ład korporacyjny. Skrót ten ostatnimi czasy coraz częściej pojawia się w dyskursie publicznym. ESG to bowiem kluczowe elementy, które powinny zostać wprowadzone przez każde przedsiębiorstwo chcące rozwijać swój biznes w sposób zrównoważony. W artykule skupiamy się na kwestiach środowiskowych – odpowiadamy na pytanie, jak firmy mogą je realizować.

  “E”, czyli kwestie środowiskowe

  Zmiana klimatu stanowi obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań. Konieczność podejmowania zdecydowanych działań w zwalczaniu zmian klimatycznych skutkuje wprowadzeniem nowych regulacji, co z kolei zwiększa zapotrzebowanie rynku na informacje i wskaźniki pozwalające ocenić, jak firmom udaje się dbać o kwestie środowiskowe.

  Czynniki środowiskowe odnoszą się zatem do sposobu, w jaki przedsiębiorstwo wykorzystuje zasoby odnawialne i nieodnawialne. Ogólnie mówiąc, obejmują one wpływ firm na środowisko naturalne i różnorodność biologiczną.

  Jak spełniać normy związane ze środowiskiem

  Wiemy już, że element środowiskowy dotyczy wpływu na środowisko oraz potencjalnych wyzwań, jakie kwestie te mogą stawiać przed biznesem. Pozostaje pytanie, jakie działania należy zatem podejmować oraz uwzględniać w raporcie.

  Inwestorzy oraz emitenci poprzez raporty niefinansowe pragną głównie dowiedzieć się, czy spółki:

  • Są narażone na ryzyko zaostrzenia przepisów dotyczących handlu uprawnieniami do emisji CO2 i ich cen, na przykład w wyniku kar ustawowych lub utraty wartości aktywów;
  • Uwzględniają fizyczne zagrożenia klimatyczne w ramach procesów zapewniających ciągłość działania i zwiększające odporność firmy na ryzyko zewnętrzne;
  • Są gotowe do przekształcenia się w zrównoważony model biznesowy poprzez dostosowanie polityk, strategii i planów inwestycyjnych do wymogów gospodarki niskoemisyjnej oraz celów porozumienia paryskiego;
  • Wykorzystują możliwości wynikające ze zmiany klimatu, takie jak inwestycje w nowatorskie technologie czy rozwijanie nowych produktów i usług.

  Kwestie środowiskowe w praktyce

  Firmy powinny określić jasne cele zrównoważonego rozwoju związane z kwestiami środowiskowymi. Określenie konkretów umożliwia monitorowanie postępów i dostosowywanie strategii w razie potrzeby.

  Świadomość i zrozumienie

  Pierwszym krokiem jest zbudowanie świadomości na temat norm ESG i powodów, dlaczego są one kluczowe. Oprócz ważnych postanowień unijnych, które zobowiązują firmy do ekologicznych działań, należy zdać sobie sprawę, że wkrótce inwestorzy i klienci będą wybierać tylko przedsiębiorstwa, których praktyki biznesowe wpływają pozytywnie na środowisko. Działania te mogą obejmować redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywne zarządzanie zasobami wodnymi czy też ograniczenie ilości odpadów.

  Odnawialne źródła energii oraz innowacje ekologiczne

  Przedsiębiorstwa powinny inwestować w innowacje ekologiczne, które pomagają w redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Może to obejmować rozwój technologii zrównoważonych czy też wprowadzanie bardziej efektywnych procesów produkcyjnych. Istotną praktyką jest stosowanie odnawialnych źródeł energii w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw. Technologie te nie tylko zmniejszają negatywny wpływ na środowisko, ale mogą także generować oszczędności w kosztach długoterminowych.

  Przejrzystość i komunikacja

  Transparencja jest kluczowa dla skutecznego wdrożenia norm ESG. Firmy powinny dostarczać regularne i jasne informacje dotyczące swoich działań związanych z kwestiami środowiskowymi. Obejmuje to raportowanie o postępach w realizacji celów zrównoważonego rozwoju czy informowanie o ekologicznych inwestycjach. Komunikacja ta nie tylko buduje zaufanie klientów, inwestorów i społeczności, ale także zachęca do zaangażowania w zrównoważony rozwój.

  Zaangażowanie wewnętrzne

  Aby skutecznie realizować normy ESG związane z kwestiami środowiskowymi, firma musi zaangażować swoich pracowników. Może to obejmować szkolenia dotyczące zrównoważonego rozwoju, promowanie świadomości ekologicznej w miejscu pracy oraz zachęcanie pracowników do aktywnego udziału w inicjatywach proekologicznych.

  Spółki będą zobowiązane do stosowania standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju jako podstawy do przygotowania raportów. Pierwszy zbiór standardów został przyjęty w lipcu 2023 r. i zawiera 12 pozycji. Więcej na ten temat opisujemy w artykule: Taksonomia UE i dyrektywa CSRD – jakie wymagania stawiają przed firmami?

  Korzyści z uwzględniania „E” przez firmy

  Jako korzyści w kontekście wypełniania kwestii środowiskowych można wskazać:

  • Uniknięcie sankcji finansowych za naruszenie dyrektywy CSRD;
  • Zwiększenie wartości swojej marki;
  • Minimalizację wydatków na opłaty środowiskowe;
  • Ograniczenie kosztów nabycia i wykorzystania energii poprzez efektywne wykorzystywanie zasobów odnawialnych, takich jak fotowoltaika;
  • Utrzymanie pozycji w łańcuchach produkcji i dostaw;
  • Rozszerzanie rynków zbytu dla produktów i usług oraz rozwijanie się na istniejących, co oznacza wzrost przychodów;
  • Korzystanie z preferencyjnych warunków finansowania.

  Kwestie środowiskowe – zadbaj o nie już teraz

  Wdrażanie norm ESG związanych z kwestiami środowiskowymi wymaga holistycznego podejścia. Firmy muszą integrować zrównoważone praktyki we wszystkich aspektach swojej działalności, od procesów produkcyjnych po strategie zarządzania i komunikację. W ten sposób mogą nie tylko spełniać oczekiwania norm ESG, ale także przyczyniać się do długoterminowej, zrównoważonej przyszłości biznesu i planety.

  Obecnie jeszcze nie wszystkie firmy są zobowiązane do raportowania ESG. Jednak zbieranie i udostępnianie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju nie dość, że jest dobrą praktyką, wpływa także na wybór przedsiębiorstwa przez interesariuszy.

  Jak sprawdzić, czy fotowoltaika działa prawidłowo?

  1 Jak sprawdzić, czy fotowoltaika działa bez zarzutu – obserwacja produkcji energii Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy fotowoltaika działa prawidłowo, jest obserwacja produkcji energii. W większości przypadków instalacje fotowoltaiczne są wyposażone w system monitorujący, który umożliwia śledzenie wydajności systemu w rzeczywistym czasie. Możesz zalogować się...
  Czytaj dalej

  Amorficzne panele fotowoltaiczne

  Panele fotowoltaiczne – czym są i jak działają? Panele fotowoltaiczne, wbrew potocznemu nazewnictwu, to nie pojedyncza jednostka, a zespolone i połączone ze sobą w szereg moduły fotowoltaiczne. Moduły zaś to zbiór połączonych ogniw w formie obramowanej zazwyczaj płyty. Padający na powierzchnię ogniwa foton uwalnia elektron, który dzięki...
  Czytaj dalej

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO