Spis treści

  Co to jest SDSs, ESG i CSRD – wszystko, co powinieneś wiedzieć

  Zmiany klimatyczne wymagają od rządzących podejmowania odważnych decyzji. Celem jest poprawa jakości życia nas wszystkich i zwiększenie świadomości na poziomie biznesowym. Dlatego też chcemy przybliżyć, czym jest SDSs, ESG i CSRD.

  Czym jest SDSs – co oznacza ten skrót?

  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to szansa na ograniczenie ludzkiego, negatywnego wpływu na środowisko. Ostatnimi czasy pojawia się wiele technologii, które dążą do maksymalnego wykorzystania OZE oraz możliwie wydajnego zarządzania pozyskaną energią. Do wygrania jest naprawdę wiele – przede wszystkim poprawa jakości życia na naszej planecie, a to dotyczy przecież każdego z nas.

  SDSs to skrót od angielskiej frazy: Sustainability Disclosure Standards. Możemy to przetłumaczyć jako standardy ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju. SDSs zostały opublikowane przez ISSB, czyli Radę Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju, której celem jest zapewnienie uczestnikom rynku odpowiednich informacji, pomocnych w podejmowaniu lepszych decyzji gospodarczych i inwestycyjnych. Zadaniem wprowadzonych standardów jest ustanowienie wiarygodnego punktu odniesienia w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, skierowanych do inwestorów.

  Kryteria ESG – o czym warto pamiętać?

  Zarówno te małe, jak i duże przedsiębiorstwa mogą korzystać z niskoemisyjnych rozwiązań, które są już znane na całym świecie. Jedno z rozporządzeń unijnych ma szczególne zadanie, by motywować przedsiębiorców do wniesienia własnego wkładu w dbanie o środowisko.

  Europejskie firmy, które chcą działać w sposób zrównoważony i etyczny, muszą wziąć pod uwagę kryteria opisane w dyrektywie unijnej. Stąd też mamy do czynienia z wytycznymi ESG. Rozwinięcie tego skrótu to: environmental, socialgovernance. Oznacza to, że każda firma powinna w swojej działalności brać pod uwagę swój sposób zarządzania organizacją oraz własny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

  Przedsiębiorstwa, które chcą działać dla dobra naszej planety, powinny w swojej działalności zapobiegać wytwarzaniu zanieczyszczeń, chronić różnorodność ekosystemów, łagodzić zmiany klimatu, jak również racjonalnie korzystać z wody, chroniąc przy tym istniejące zasoby wodne. W świetle ESG działalność spółki nie powinna być w żaden sposób szkodliwa dla żadnego obszaru zawartego na liście kluczowych kryteriów.

  Zrównoważony rozwój z dyrektywą CSRD

  16 grudnia 2022 roku została przyjęta dyrektywa CSRD. Jej nazwa wywodzi się z języka angielskiego i brzmi: Corporate Sustainability Reporting Directive. Odnosi się do sprawozdawczości przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju. Firmy objęte obowiązkami narzuconymi przez dyrektywę będą musiały regularnie składać raporty na temat wypełniania kwestii ESG.

  W pierwszej kolejności w Polsce dyrektywą zostaną objęte duże jednostki interesu publicznego, w których liczba osób zatrudnionych przekracza 500 osób. Rok później pod dyrektywę podlegać będą pozostałe duże firmy oraz spółki działające w ramach większych grup. Od 2026 roku CSRD obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa.

  Zadaniem unijnej kontroli jest m.in. zmotywowanie przedsiębiorców do podjęcia działań na rzecz klimatu. Niezgodność z wytycznymi dyrektywy może pociągać za sobą kary finansowe. Przedsiębiorstwa powinny szczególnie dążyć do ograniczenia swojego śladu węglowego. Jednym ze sposobów na to jest produkcja prądu przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Unijne postanowienia zachęcają przedsiębiorców do korzystania w swojej działalności m.in. z możliwości, jakie daje fotowoltaika.

  Jakie korzyści niesie wdrożenie takiego podejścia?

  Chociaż wdrożenie dyrektywy ESG ma przynieść duże korzyści przede wszystkim dla środowiska, to pozytywów jest znacznie więcej. Jednym z nich jest jeszcze większa przejrzystość biznesowa nie tylko w finansowym zakresie. Raporty mają być uzupełniane o dane pokazujące, jak dane przedsiębiorstwo dąży do redukcji swojego śladu węglowego. Owe raporty powinny także rejestrować przestrzeganie standardów społecznych. Oznacza to, że powinna zwiększyć się nie tylko satysfakcja samych pracowników, lecz także klientów, kontrahentów, jak również tych, którzy przebywają w sąsiedztwie poszczególnych przedsiębiorstw i wytwórni.

  Postępowanie zgodnie z kryteriami ESG daje realne szanse na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w procesie pozyskiwania prądu i ciepła na cele przemysłowe. Firmy mogą dbać o swój pozytywny wpływ społeczny poprzez inwestowanie w lokalne programy, np. o charakterze edukacyjnym.

  Przyjęcie zasad ESG stanie się dla wielu firm kwestią wizerunkową. Jeśli chcą być postrzegane jako świadome, innowacyjne, etyczne i nastawione na wspólne dobro, powinny wytyczyć sobie jasne cele we wszystkich trzech obszarach norm ESG. Wiele wskazuje na to, że najbardziej konkurencyjnymi graczami na rynku staną się ci, którzy wezmą unijne wytyczne na poważnie i konsekwentnie będą postępować zgodnie z nimi.

  Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej

  1 Należy jednak pamiętać, że instalacja PV to urządzenie elektryczne. W zdecydowanej większości przypadków jej montaż wiąże się ze spełnieniem wysokich norm bezpieczeństwa. Nie zainstalujemy paneli fotowoltaicznych na dachach wykonanych z łatwopalnych materiałów. Z kolei bardziej wymagające instalacje otrzymują specjalne wyposażenie oraz dodatkowe zabezpieczenia. Wiele zależy od przygotowania instalacji...
  Czytaj dalej

  Audyt instalacji fotowoltaicznej – jak wygląda?

  Najczęściej wybieranym i chyba najistotniejszym przedsięwzięciem spośród wyżej wymienionych jest audyt przedmontażowy. Decydują się na niego klienci przed rozpoczęciem prac projektowych. Wszystko po to, by poznać zarówno techniczne, jak i ekonomiczne aspekty przedsięwzięcia. Dlatego w ramach audytu bada się m.in. stan dachu, jak również wpływ potencjalnych...
  Czytaj dalej

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO