Spis treści

  ESG – jaka jest jego rola i korzyści wdrożenia w przedsiębiorstwach

  W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o ESG. Są to normy obejmujące trzy główne obszary: środowisko (environmental), społeczeństwo (social) oraz zarządzanie biznesem (governance). Normy te wykorzystywane są do oceny realizacji celów przedsiębiorstwa w połączeniu z jakością zarządzania nim, jego wpływu na społeczeństwo i środowisko. Zrównoważony rozwój przestaje jednak być już tylko koncepcją sprzyjającą promowaniu biznesu, a stopniowo staje się obowiązkiem dla wszystkich przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej.

  ESG a dyrektywa CSRD

  Unijna dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zobowiązuje spółki do raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli do przedstawiania szczegółowych i wszechstronnych informacji na temat wypełniania przez firmę założeń ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych, praw człowieka, a także ładu korporacyjnego. Wprowadzenie dyrektywy ma na celu zwiększenie odpowiedzialności biznesu, możliwości porównania spółek oraz podejmowania bardziej świadomych decyzji.

  Dyrektywa obejmie obowiązkiem raportowania stopniowo:

  • Od 2025 r. (sprawozdania obejmujące rok obrotowy 2024) CSRD zacznie obowiązywać w spółkach podlegających już pod NFRD. Obejmie też duże jednostki posiadające >500 pracowników oraz obrót netto >40 mln euro i/lub sumę aktywów >20 mln euro.
  • Od 2026 r. (za 2025 r.) CSRD obejmie wszystkie duże podmioty posiadające >250 pracowników, obrót netto >40 mln euro oraz sumę aktywów >20 mln euro.
  • Od 2027 r. (za 2026 r.) nowe wymogi będą miały zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na rynku regulowanym UE, zatrudniających >10 pracowników i posiadających obrót netto >700 tys. euro oraz sumę aktywów >350 tys. euro.
  • Od 2029 r. (za 2028 r.) wymogi obejmą pośrednio spółki spoza UE, uzyskujące w UE obrót netto >150 mln euro, posiadające oddział w UE o obrocie netto >40 mln euro lub posiadające unijną spółkę zależną podlegającą pod CSRD.

  Rola ESG w przedsiębiorstwach

  Stosowanie strategii zrównoważonego rozwoju w firmach staje się coraz bardziej istotne dla coraz większej części biznesu. Jednak jakich aspektów biznesu dotyczy ESG?

  Kwestie środowiskowe

  Pierwsza litera skrótu odnosi się do środowiska, a zatem określa wszystkie działania firmy mające na nie wpływ. Kwestie te mogą być spełniane poprzez praktyki mające na celu ochronę środowiska i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, np. poprzez efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi oraz stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska.

  Kwestie społeczne

  “S”, czyli aspekt społeczny, zwraca uwagę na relacje przedsiębiorstw z pracownikami, lokalną społecznością, dostawcami, a także klientami. Firmy, stosując się do założeń ESG, powinny kłaść nacisk na etyczne praktyki, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Dobrą praktyką jest również inwestowanie w społeczności lokalne poprzez programy społeczne i edukacyjne.

  Zarządzanie korporacyjne

  Kwestie ładu korporacyjnego koncentrują się na strukturze zarządzania firmą, transparentności, etyce biznesu oraz relacjach, m.in. z akcjonariuszami. Przedsiębiorstwa, które skutecznie wdrażają zasady zarządzania korporacyjnego, są zazwyczaj bardziej wiarygodne, a także postrzegane jako unikające konfliktów w interesach.

  ESG w biznesie

  Korzyści z wdrożenia ESG do biznesu

  Nowe regulacje oznaczają dla polskich przedsiębiorstw nie tylko potrzebę dostosowania się do rygorystycznych standardów raportowania. To również konieczność dużych i często kosztownych inwestycji oraz spełnianie oczekiwań dotyczących transparentności i wpływu na środowisko. Dlatego też polski biznes musi zrozumieć, że koszty związane z wdrażaniem nowych przepisów unijnych są nieuniknione i wkrótce będą miały wpływ na jego strukturę finansową i biznesową. Gromadzenie informacji o działaniach firmy związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym może zatem przynieść przedsiębiorstwom wiele korzyści.

  Zwiększenie wartości marki dla akcjonariuszy

  Przedsiębiorstwa prowadzące działania zgodnie z zasadami ESG mogą zyskać większą akceptację rynku finansowego. Inwestorzy coraz bardziej zaczynają zwracać uwagę na aspekty zrównoważonego rozwoju. W związku z tym większym zainteresowaniem będą cieszyć się firmy, które spełniają wyższe standardy ESG. Wartością, na którą zwraca się uwagę, jest także zminimalizowane ryzyko związanego z potencjalnymi skandalami w przedsiębiorstwach czy konfliktami interesów. Co więcej, przedsiębiorstwa, które skutecznie wdrażają ESG, mogą mieć łatwiejszy dostęp do kapitału, zarówno poprzez emisję obligacji, jak i pozyskiwanie środków od inwestorów zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością.

  Poprawa reputacji wśród potencjalnych klientów

  Zrównoważone praktyki i społeczna odpowiedzialność wpływają pozytywnie na reputację firmy. Klienci preferują firmy, które dbają o środowisko, społeczeństwo i stosują etyczne zasady. Poprawa reputacji przekłada się na lojalność klientów i zdolność przyciągania nowych.

  Zwiększenie efektywności operacyjnej

  Wdrażanie zrównoważonych praktyk oraz stosowanie nowoczesnych, ekologicznych technologii w łańcuchach dostaw może prowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów oraz zredukowania kosztów energii i surowców.

  Wdrażanie ESG – podsumowanie

  Wdrożenie norm zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach to nie tylko kwestia spełnienia norm społecznych, ale także strategiczna decyzja mogąca przynieść długotrwałe korzyści dla firmy, jak i dla społeczeństwa czy środowiska. Firmy, które aktywnie angażują się w te obszary, mogą zyskać przewagę konkurencyjną. Mają szansę zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem i przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.

  Aby zapewnić sobie konkurencyjność i atrakcyjność na poziomie, do którego dążą przedsiębiorstwa z całej Europy, polski biznes musi podjąć kroki w kierunku etycznych działań oraz odbudowania środowiska poprzez wprowadzanie ekologicznych rozwiązań.

  Amorficzne panele fotowoltaiczne

  1 Panele fotowoltaiczne – czym są i jak działają? Panele fotowoltaiczne, wbrew potocznemu nazewnictwu, to nie pojedyncza jednostka, a zespolone i połączone ze sobą w szereg moduły fotowoltaiczne. Moduły zaś to zbiór połączonych ogniw w formie obramowanej zazwyczaj płyty. Padający na powierzchnię ogniwa foton uwalnia elektron, który dzięki...
  Czytaj dalej

  Jak sprawdzić, czy fotowoltaika działa prawidłowo?

  Jak sprawdzić, czy fotowoltaika działa bez zarzutu – obserwacja produkcji energii Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy fotowoltaika działa prawidłowo, jest obserwacja produkcji energii. W większości przypadków instalacje fotowoltaiczne są wyposażone w system monitorujący, który umożliwia śledzenie wydajności systemu w rzeczywistym czasie. Możesz zalogować się...
  Czytaj dalej

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO