Spis treści

  Od czego zależy cena prądu i jak się kształtuje?

  Cena prądu jest istotna z punktu widzenia odbiorcy energii. Ekologiczne źródła energii wciąż nie są w naszym kraju tak popularne, jak konwencjonalna energia.

  Koszt 1 kWh energii elektrycznej zależy od wielu czynników, z których najbardziej istotnym dla przeciętnego użytkownika instalacji elektrycznej jest cena za przesył energii (opłaty dystrybucyjne) oraz za energię dostarczaną do odbiorcy (energia czynna). Od 2007 roku każdy odbiorca energii elektrycznej ma możliwość wyboru dostawcy energii, który zaproponuje mu najbardziej dogodne warunki. Obecnie na rynku istnieje kilkunastu sprzedawców energii, których ofertę dla gospodarstw domowych można w łatwy sposób zweryfikować.

  Od czego zależy cena prądu?

  Cena prądu, czyli cena energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego (gospodarstwa domowego lub firmy), składa się z kilku czynników, zawsze wyszczególnionych na fakturze, którą otrzymujemy od naszego dostawcy prądu. Najważniejsze z tych czynników to:

  • cena za 1 kWh prądu oraz opłata handlowa ;
  • cena za przesył 1 kWh prądu.

  W związku z uwolnieniem rynku energii od ponad 10 lat mamy możliwość wyboru sprzedawcy energii. Co to oznacza? Przed zmianą ceny prądu w Polsce były regulowane i zależały od konkretnej lokalizacji gospodarstwa domowego lub firmy. Dziś miejsce poboru prądu ma znaczenie jedynie wtedy, gdy chodzi o cenę za przesył. Innymi słowy, możemy wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej, kierując się ceną 1 kWh prądu, natomiast tzw. Operator Systemu Dystrybucyjnego (czyli spółka energetyczna, która odpowiada za infrastrukturę sieci elektroenergetycznej) zależy od terenu, na którym się znajdujemy i nie można go zmienić ani wybrać.

  Cena za prąd dla gospodarstwa domowego

  Cena energii elektrycznej u każdego sprzedawcy prądu zależy w dużej mierze od taryfy, jaką wybierzemy. Warto wiedzieć, że najwięksi dostawcy prądu (Energa, Enea, Tauron, PGE, innogy) dostawcy energii mają wynikający z przepisów prawa obowiązek przedstawienia do akceptacji przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) taryf za energię elektryczną przy każdorazowej zmianie.

  Również stawki za przesył są regulowane i zatwierdzane przez prezesa URE – zmiana ta jest realizowana średnio raz w roku. Energia nie jest więc towarem całkowicie wolnorynkowym. Dla odbiorcy to dobre rozwiązanie, ponieważ w innym wypadku podwyżki cen prądu z pewnością byłyby częstsze i większe.

  Nie każdy sprzedawca prądu w Polsce ma obowiązek zatwierdzania cenników czy taryf cen sprzedaży przez prezesa URE. Część przedsiębiorstw jest z tego obowiązku zwolnione – co nie oznacza całkowitej dowolności.

  W przypadku zmiany cenników przez owe firmy – muszą one poinformować swoich odbiorców o zmianie.

  Chociaż cena prądu dla firm u każdego ze sprzedawców jest dość mocno zróżnicowana i zależy od wielu czynników (ale podlega też negocjacji), to cena prądu za 1 kWh dla gospodarstwa domowego zależy od wyboru konkretnej taryfy, od promocji w której klient podpsuje umowę. Każdy ze sprzedawców ma w swojej ofercie kilka taryf dla gospodarstw domowych. Najczęściej stosowane to: G11 i G12, G12w. Taryfa G11 jest tzw. taryfą jednostrefową, w której koszt za kWh jest stały i niezależny od pory dnia, natomiast G12 lub G12w to taryfy dwustrefowe, czyli stawki są różne w określonych przedziałach czasowych.

  Od czego zależy cena prądu G12 lub G12w?

  W dopuszczonych obowiązującym prawem ramach sprzedawcy prądu mają możliwość ustanawiania cen prądu w swoich taryfach lub cennikach, dlatego oferują odbiorcom taryfę G12 oraz G12w i dwa różne warianty cenowe.

  Taryfa G12 lub G12w pozwala na optymalizację wydatków oraz dodatkowe oszczędności. Jest szczególnie atrakcyjna dla osób zużywających w ciągu dnia mało energii elektrycznej. Taryfy G12 i G12w to bardzo niskie stawki za zużyte kilowatogodziny (kWh) w strefie pozaszczytowej. To znaczy, że w godzinach popołudniowych i nocnych, a w przypadku G12w również w weekendy i święta, stawki są niższe.

   Atrakcyjna cena prądu w godzinach pozaszczytowych gwarantuje niższe comiesięczne rachunki.

  Ceny prądu – porównanie dla G11 i G12

  Porównanie cen prądu dla gospodarstw domowych jest bardzo łatwe, ponieważ są to ceny jawne i zawsze umieszczane na stronach URE. Każdy z dostawców energii ma obowiązek przedstawienia swojej oferty urzędowi, a ten szczegółowo prezentuje taryfy G11 i G12 czy G12w w zestawieniu, które zawiera m.in.:

  • określenie sprzedawcy (nazwę przedsiębiorstwa),
  • nazwę oferty danego przedsiębiorcy,
  • termin obowiązywania danej oferty,
  • cenę energii dla taryfy G11 wyrażoną w zł za 1 kWh energii netto,
  • cenę energii dla taryfy G12 i G12w wyrażoną w zł za 1 kWh energii netto w podziale na szczyt i pozaszczyt.

  W przypadku energii elektrycznej klient, podobnie jak to ma miejsce w branży telekomunikacyjnej, może podjąć decyzję o zmianie sprzedawcy w oparciu nie tylko o atrakcyjność cenową oferty – stawkę za kilowatogodzinę, ale również przejrzystość oferty, brak ukrytych opłat, a także możliwość zakupu innych usług poza energią u jednego sprzedawcy w ramach oferowanego przez niego koszyka usług, a także inne dogodniejsze dla niego aspekty, w stosunku do tych oferowanych mu przez obecnego sprzedawcę prądu.

   Porównując dostępne opcje, przekonasz się, że decyzja o zmianie sprzedawcy prądu przestanie być przerażająca.

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

   Pozdrawiamy ESOLEO

   Mój prąd 5.0
   Zadzwoń
   Kontakt z doradcą

    * Pola wymagane

    Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

    Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Niebawem nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

    Pozdrawiamy ESOLEO

     * Pola wymagane

     Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

     Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

     Pozdrawiamy ESOLEO