Od czego zależy cena prądu i jak się kształtuje?

Cena prądu jest istotna z punktu widzenia odbiorcy energii. Ekologiczne źródła energii wciąż nie są w naszym kraju tak popularne, jak konwencjonalna energia.

Koszt 1 kWh energii elektrycznej zależy od wielu czynników, z których najbardziej istotnym dla przeciętnego użytkownika instalacji elektrycznej jest cena za przesył energii (opłaty dystrybucyjne) oraz za energię dostarczaną do odbiorcy(energia czynna) . Od 2007 roku każdy odbiorca energii elektrycznej ma możliwość wyboru dostawcy energii, który zaproponuje mu najbardziej dogodne warunki. Obecnie na rynku kilkunastu sprzedawców energii, których ofertę dla gospodarstw domowych można w łatwy sposób zweryfikować.

Od czego zależy cena prądu?

Cena prądu, czyli cena energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego (gospodarstwa domowego lub firmy), składa się z kilku czynników, zawsze wyszczególnionych na fakturze, którą otrzymujemy od naszego dostawcy prądu. Najważniejsze z tych czynników to:

 • cena za 1 kWh prądu oraz oplata handlowa ;
 • cena za przesył 1 kWh prądu.

W związku z uwolnieniem rynku energii od ponad 10 lat mamy możliwość wyboru sprzedawcy energii. Co to oznacza? Przed zmianą ceny prądu w Polsce były regulowane i zależały od konkretnej lokalizacji gospodarstwa domowego lub firmy. Dziś miejsce poboru prądu ma znaczenie jedynie wtedy, gdy chodzi o cenę za przesył. Innymi słowy, możemy wybrać dowolnego sprzedawcę  energii elektrycznej, kierując się ceną 1 kWh prądu, natomiast tzw. Operator Systemu Dystrybucyjnego (czyli spółka energetyczna, która odpowiada za infrastrukturę sieci elektroenergetycznej) zależy tylko i wyłącznie od terenu, na którym się znajdujemy i nie można go zmienić ani wybrać.

Cena za prąd dla gospodarstwa domowego

Cena energii elektrycznej u każdego sprzedawcy prądu zależy w dużej mierze od taryfy, jaką wybierzemy. Warto wiedzieć, że najwięksi dostawcy prądu ( Energa, Enea, Tauron, PGE, innogy) dostawcy energii mają wynikający z przepisów prawa obowiązek przedstawienia do akceptacji przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) taryf za energię elektryczną przy każdorazowej zmianie.

Równiez stawki za przesył są regulowane i zatwierdzane przez prezesa URE – zmiana ta jest realizowana średnio raz w roku. Energia nie jest więc towarem całkowicie wolnorynkowym, a to dla odbiorcy dobre rozwiązanie, ponieważ w innym wypadku podwyżki cen prądu z pewnością byłyby częstsze i większe.

Nie każdy sprzedawca prądu w Polsce ma obowiązek zatwierdzania cenników czy taryf cen sprzedaży przez prezesem URE. Część przedsiębiorstw jest z tego obowiązku zwolnione – co nie oznacza całkowitej dowolności.

W przypadku zmiany cenników przez owe firmy – muszą one poinformować swoich odbiorców o zmianie.

Chociaż cena prądu dla firm u każdego ze sprzedawców jest dość mocno zróżnicowana i zależy od wielu czynników (ale podlega też negocjacji), to cena prądu za 1 kWh dla gospodarstwa domowego zależy od wyboru konkretnej taryfy, od promocji w której klient podpsuje umowę  . Każdy z sprzedawców  ma w swojej ofercie kilka taryf dla gospodarstw domowych. Najczęściej stosowane to : G11 i G12, G12w. Taryfa G11 jest tzw. taryfą jednostrefową, w której koszt za kWh jest stały i niezależny od pory dnia, natomiast G12 lub G12w  to taryfa dwustrefowa, czyli stawki są różne w określonych przedziałach czasowych.

Od czego zależy cena prądu G12 lub G12w?

 W dopuszczonych obowiązującym prawem ramach sprzedawcy prądu mają możliwość ustanawiania cen prądu w swoich taryfach lub cennikach , dlatego oferują odbiorcom taryfę G12 oraz G12w  i dwa różne warianty cenowe.

Taryfa G12 lub G12w pozwala na optymalizację wydatków oraz dodatkowe oszczędności. Jest szczególnie atrakcyjna dla osób zużywających w ciągu dnia mało energii elektrycznej. Taryfy G12 i  G12w to bardzo niskie stawki za zużyte kilowatogodziny (kWh) w strefie pozaszczytowej, czyli w godzinach popołudniowych i nocnych (w przypadku G12w również w weekendy i święta)

 Atrakcyjna cena prądu w godzinach poza szczytowych  gwarantuje niższe comiesięczne rachunki.

Ceny prądu – porównanie dla G11 i G12

Porównanie cen prądu dla gospodarstw domowych jest bardzo łatwe, ponieważ są to ceny jawne i zawsze umieszczane na stronach URE. Każdy z dostawców energii ma obowiązek przedstawienia swojej oferty urzędowi, a ten szczegółowo prezentuje taryfy G11 i G12 czy G12w w zestawieniu, które zawiera m.in.:

 • określenie sprzedawcy (nazwę przedsiębiorstwa),
 • nazwę oferty danego przedsiębiorcy,
 • termin obowiązywania danej oferty,
 • cenę energii dla taryfy G11 wyrażoną w zł za 1 kWh energii netto,
 • cenę energii dla taryfy G12 i G12w wyrażoną w zł za 1 kWh energii netto w podziale na szczyt i pozaszczyt,

W przypadku energii elektrycznej klient podobnie jak to ma miejsce w branży telekomunikacyjnej może podjąć decyzję o zmianie sprzedawcy w oparciu nie tylko o atrakcyjność cenową oferty – stawkę za kilowatogodzinę, ale również przejrzystość oferty, brak ukrytych opłat, a także możliwość zakupu innych usług poza energią u jednego sprzedawcy w ramach oferowanego przez niego koszyka usług, a także inne dogodniejsze dla niego aspekty, w stosunku do tych oferowanych mu przez obecnego sprzedawcę prądu.

 Porównując dostępne opcje, przekonasz się, że decyzja o zmianie sprzedawcy prądu przestanie być przerażająca.

  * Pola wymagane

  Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

  Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

  Pozdrawiamy ESOLEO

  Zadzwoń
  Kontakt z doradcą

   * Pola wymagane

   Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, dzięki którejoszczędzisz na rachunkach za prąd i zadbasz o środowisko.

   Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia bezpłatnego audytu w ciągu 8 dni roboczych.

   Pozdrawiamy ESOLEO